Strona główna ]

 

METRYKA KORONNA

KANCELARII KORONNEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Wielkiej Rzeczypospolitej

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

Królestwa Polskiego-Lehii

&

KANCELARII POKOJOWEJ

KRÓLA POLSKIEGO-LEHII

Leha XVII Wojciecha Edwarda I Stanisława Wacława Władysława Jana

IX ROK NASZEGO PANOWANIA (2016-224)


Dom Panujący Leszczyńskich

www.królpolski.org.pl

www.sejmwalny.org.pl 

 

www.quomodo.org.pl

NAJNOWSZE

 

 

 

 

KONFEDERACJE

 

Poz.

Nazwa Konfederacji

Akt zawiązania Konfederacji

Cel Konfederacji

Data Zawiązania Konfederacji

Data Zakończenia Konfederacji 

Data wpisu do Metryki Koronnej
1.

Sejm Walny pod węzłem Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D.2014

Uniwersał

z

12 lipca A.D.2014

Ukonstytuowanie dwuizbowego Sejmu Walnego z rygorem konfederackim, nawiązującym do historycznych Sejmów Walnych Królestwa Polskiego.

2014.07.12 2016.03.18-20 2019.07.04
2.

Sejm Walny Konstytucyjny

pod węzłem

Konfederacji Generalnej Rydzyńskiej A.D.2016

Korony Królestwa Polskiego

Proklamacja Sejmu Walnego zwołanego do Rydzyny w dniach 18-20 marzec A.D.2016

Pełne wskrzeszenie Korony Królestwa Polskiego - Królestwa Polskiego, zwieńczone obiorem i koronacją Króla Polski.

2016.03.18-20 nadal 2019.07.04
3.

Konfederacja Generalna Gostynińska A.D.2018

Korony Królestwa Polskiego

Proklamacja Rady Królewskiej  zwołanej do Gostynina w dniu 17 czerwiec A.D.2016

Organizacja Królestwa Polskiego. Odzyskanie awulsów.

2018.06.17 nadal 2019.07.04
4.

Konfederacja Generalna Czerska A.D.2019

Korony Królestwa Polskiego

Proklamacja  Króla Polski

w Czersku

w dniu

30 maj A.D.2019

1. Odbudowa idei Sejmików Ziemskich.

2. Odbudowa Miast Królewskich.

3. Odbudowa Zamków Królewskich.

2019.05.30 nadal 2019.07.04
5.

Konfederacja Generalna Parczewska A.D.2019

Korony Królestwa Polskiego

Proklamacja  Króla Polski

w Parczewie

w dniu

31 maj A.D.2019

Przyjęcie lub odrzucenie w części lub w całości Postanowień

II Soboru Watykańskiego.

2019.05.31 nadal 2019.07.04
6.

Konfederacja Generalna Opatowska A.D.2019

Korony Królestwa Polskiego

Proklamacja  Króla Polski

w Opatowie

w dniu

1 czerwiec A.D.2019

Zwalczanie bolszewickiego sposobu wyborów:

- samorządowych,

- parlamentarnych,

- europarlamentarnych,

- prezydenckich;

referendów, etc., na rzecz Sejmików Ziemskich i Sejmu Walnego.

ODDOLNA DEMOKRACJA LUDZI SZLACHETNYCH.

Senatorowie w Królestwie Polskim obierani w części oddolnie a w części przez Króla Polski. 

2019.06.01 nadal 2019.07.04
 7. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Krakowskiej A.D.2020  Proklamacja Króla Polski Wojciecha Edwarda I oraz Podkanclerzego Wielkiego Koronnego Ryszarda Łuczaka

Apel do samorządów, szczególnie stopnia powiatowego za opowiadaniem się za samorządowym ustrojem królewskim tj. za Sejmikami Ziemskimi, Grodzkimi Królestwa Polskiego.

Wypowiadanie posłuszeństwa przez samorządy władzom III RP.

Organizowanie się Sejmików Powiatowych - Rad Powiatowych w Sejmiki Prowincjonalne - vide Wyłanianie po 5 przedstawicieli Sejmików Prowincjonalnych na Sejm Walny Królestwa Polskiego.   

Organizowanie się Sejmików Ziemskich Senatorskich Królestwa Polskiego - vide

Organizowanie się Sejmików Ziemskich Wojewódzkich Królestwa Polskiego

Organizowanie się Sejmików Grodzkich, Gminnych Królestwa Polskiego

Organizowanie się Wieców Wiejskich, Gminno-Wiejskich Królestwa Polskiego 

2020.01.19  nadal 2020.02.05 
 8. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Warszawskiej A.D.2020 Proklamacja Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I oraz Podkanclerzego Wielkiego Koronnego Ryszarda Łuczaka

 

Nowy ład prawniczy. Organizacja pracy i służby prawników.

 

2020.01.23  nadal 2020.02.05 
 9. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Legnickiej A.D.2020 Proklamacja Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I

 Szkoły Rycerskie - prymat wychowania nad nauczaniem.

 

2020.01.25  nadal 2020.02.05 
 10. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Myszkowskiej Senatorskiej A.D.2020 Proklamacja Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I

 Organizacja Senatu w ramach Królestwa Polskiego-Lehii oraz w ramach III RP.

 

2020.02.14  nadal 2020.02.14 
 11. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Radomskiej A.D.2020 Proklamacja Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I

1. Wskrzeszenie Trybunału Koronnego Skarbowego.

2. Odbudowa Zamku Królewskiego w Radomiu

 

2020.06.23  nadal 2020.07.02 
 12. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Lubelskiej A.D.2020 Proklamacja Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I

1. Wskrzeszenie Trybunału Koronnego (Apelacyjnego) .

2. Odbudowa kościoła farnego pw. św. Michała Archanioła w Lublinie

 

2020.06.25  nadal 2020.07.02 
 13. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Ryckiej A.D.2020 Proklamacja Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I

1. Miejsce na grób utrzymywane przez 100 lat.

2. Architektura nagrobna.

3. Pompa funebris.

 

2020.07.08  nadal 2020.07.11 
 14. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Dęblińskiej A.D.2020 Proklamacja Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I

1. Ochrona świętego prawa własności.

2. Ochrona nazw twórców i pierwotnych właścicieli dóbr.

 

2020.07.08  nadal 2020.07.11 
 15. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Radzyńskiej A.D.2020

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Proklamacja Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I

1. Walka z Imperiami stosującymi przemoc.

2. Walka z III RP stosującą przemoc.

 

2020.12.13  nadal 2020.12.14 
             
             

 

 

 

Strona główna ]

Copyright © 2006-2024  Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

Dom Panujący Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

https://www.królpolski.org.pl/genealogia

All Rights Reserved

MMXXIV