Strona główna ] W górę ]

 

METRYKA KORONNA

KANCELARII KORONNEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

Królestwa Polskiego-Lehii

&

KANCELARII POKOJOWEJ

KRÓLA POLSKIEGO-LEHII

Leha XI Wojciecha Edwarda I

www.królpolski.org.pl

www.sejmwalny.org.pl 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

SZLACHETNI W KRÓLESTWIE POLSKIM-lehii A.D.2021

 

 UCHWAŁA NR 6/12/2021

 

USTAWA

 

VII Nadzw. Rady Senatu – Gniew

18 grudnia A.D.2021

w sprawie nominowania osób i podmiotów godnych odznaczenia

„Orederem Orła Łokietkowego”

jako osoby szlachetne, rycerskie

oraz

jako podmioty szlachetne

 

Art. I

Ustanowienie Nominatów „ORDERU ORŁA ŁOKIETKOWEGO”.

     

        Przyznaje się „ORDER ORŁA ŁOKIETKOWEGO” i Tytuł „Szlachetny(a)” następującym osobom:

 

Janusz Bieszk

(autor książek poświęconych historii Słowiańszczyzny) 

Filomena Leszczyńska

(Obrońca dobrego imienia)

 

ś.p. Iza z Pszczyny 

(Obrońca życia)

Krzysztof Ożóg

(historyk) 

Leszek Sosnowski

  (Redaktor „Wpis”)

Wojciech Polak

(historyk, pisarz)

Tadeusz Płużański

(redaktor) 

Wojciech Roszkowski

(historyk, pisarz) 

Paweł Lisicki

 (redaktor) 

Marcin Masny

 (publicysta) 

Halina Łabonarska

(aktorka) 

Sebastian Karczewski

(redaktor) 

abp Leszek Sławoj-Głódź 

ś.p. Henryk Jankowski

(ksiądz) 

Maria Grabska

(Obrońca Życia)

11 czerwca A.D.2022 - J.W.S. Maria Grabska - Dyplom Nominacyjny Osoby Szlachetnej

Królewska Nominacja

 

Eugeniusz Makulski

(ksiądz) 

Art. II

Ustanowienie Nominatów „ORDERU ORŁA ŁOKIETKOWEGO”.

     

        Przyznaje się „ORDER ORŁA ŁOKIETKOWEGO” następującym podmiotom:

 

Czasopismo

„WPIS”

 

Czasopismo

„Mówią Wieki”

 

Czasopismo

„Biuletyn IPN”

 

Czasopismo

„wSieci Historii”

 

Czasopismo

„Do Rzeczy”

 

Czasopismo

„Gazeta Warszawska”

 

 Leh XI Wojciech Edward I – Rex Electus Lehiae-Poloniae

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 2006-2022  Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

Dom Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

All Rights Reserved

MMXXII