Strona główna ] W górę ]

 

METRYKA KORONNA

KANCELARII KORONNEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Wielkiej Rzeczypospolitej

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

Królestwa Polskiego-Lehii

&

KANCELARII POKOJOWEJ

KRÓLA POLSKIEGO-LEHII

Leha XVII Wojciecha Edwarda I Stanisława Wacława Władysława Jana

IX ROK NASZEGO PANOWANIA (2016-224)


Dom Panujący Leszczyńskich

www.królpolski.org.pl

www.sejmwalny.org.pl 

www.quomodo.org.pl

NAJNOWSZE

 

 

 

 

SZLACHETNI W KRÓLESTWIE POLSKIM-lehii A.D.2022

 

UCHWAŁA

 

USTAWA

 

X Nadzw. Rady Senatu – Gdańsk Oliwa

10 grudnia A.D.2022

w sprawie nominowania osób godnych odznaczenia

„Orederem Orła Łokietkowego”

jako osoby szlachetne, rycerskie

Art. I

Ustanowienie Nominatów „ORDERU ORŁA ŁOKIETKOWEGO”.

     

        Przyznaje się „ORDER ORŁA ŁOKIETKOWEGO” i Tytuł „Szlachetny(a)” następującym osobom:

Dorota Truszczak

dziennikarka Polskiego Radia

Nukołaj Iwanow

historyk, pisarz, publicysta

Jerzy Wolak

redaktor naczelny Polonia Christiana, publicysta

Wiesław Janiszewski

inżynier, wynalazca, filozof

xs. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

 

Nabil Al Malazi

syryjski Polak, patriota, szef Rady Pokoju

 

Leszek Sykulski

naukowiec, geopolityk

 

Jacek Hoga

Prezes Fundacji "Ad Arma"

 

xs. Józef Maj

Maria Szyszkowska

filozof, naukowiec, polityk

 

Jarosław Kierznikowicz

Marszałek Sejmu Walnego

 

Ewa Rzeuska

prawnik, polityk

 

Marian Redes

inżynier, wynalazca, polityk

 

Leszek Pietrzak

dziennikarz, publicysta, historyk

 

Pielęgniarka z Saksonii

 Leh XIII Wojciech Edward I – Rex Electus Lehiae-Poloniae

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 2006-2024  Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

Dom Panujący Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

https://www.królpolski.org.pl/genealogia

All Rights Reserved

MMXXIV