Strona główna ] W górę ]

 

METRYKA KORONNA

KANCELARII KORONNEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Wielkiej Rzeczypospolitej

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

Królestwa Polskiego-Lehii

&

KANCELARII POKOJOWEJ

KRÓLA POLSKIEGO-LEHII

Leha XVII Wojciecha Edwarda I Stanisława Wacława Władysława Jana

IX ROK NASZEGO PANOWANIA (2016-224)


Dom Panujący Leszczyńskich

www.królpolski.org.pl

www.sejmwalny.org.pl 

www.quomodo.org.pl

NAJNOWSZE

 

 

 

 

SZLACHETNI W KRÓLESTWIE POLSKIM-lehii A.D.2023

 

UCHWAŁA

 

USTAWA

 

XIII Nadzw. Rady Senatu – Gdańsk Oliwa

16 grudnia A.D.2023

w sprawie nominowania osób godnych odznaczenia

„Orederem Orła Łokietkowego”

jako osoby szlachetne, rycerskie

Art. I

Ustanowienie Nominatów „ORDERU ORŁA ŁOKIETKOWEGO”.

     

        Przyznaje się „ORDER ORŁA ŁOKIETKOWEGO” i Tytuł „Szlachetny(a)” następującym osobom:

Jarosław Florian Kierznikowicz

Marszałek Sejmu Walnego, samorządowiec

 

 

Andrzej Nowak, profesor

 

 

Sławomir Cenckiewicz, profesor

 

Grzegorz Braun, poseł

 

  

Marcin Graczyk,  autor książku o admirale Jezym Świrskim

 

  

Marcin Więckowski, autor książki "Dom nad Płoską"

 

Rafał Piech, Prezydent Siemianowic

 

Tadeusz Guz, ksiądz profesor

 

Karol Nawrocki, szef IPN

 

Stanisław Krajski, autor

 

Stefan Grabski

Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz

 

 Leh XVII Wojciech Edward I – Rex Electus Lehiae-Poloniae

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 2006-2024  Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

Dom Panujący Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

https://www.królpolski.org.pl/genealogia

All Rights Reserved

MMXXIV