Strona główna ] DYPLOMY NOMINACYJNE ]

 

METRYKA KORONNA

KANCELARII KORONNEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Wielkiej Rzeczypospolitej

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

Królestwa Polskiego-Lehii

&

KANCELARII POKOJOWEJ

KRÓLA POLSKIEGO-LEHII

Leha XVII Wojciecha Edwarda I Stanisława Wacława Władysława Jana

IX ROK NASZEGO PANOWANIA (2016-224)


Dom Panujący Leszczyńskich

www.królpolski.org.pl

www.sejmwalny.org.pl 

www.quomodo.org.pl

NAJNOWSZE

 

 

DYPLOMY NOMINACYJNE

 

 

NOMINACJE KRÓLEWSKIE

 

 

 

bullet

5 sierpnia A.D.2022 - J.W. Monika Zakrzewska - Królewski Akt Nominacyjny na V-ce Marszałka Sejmu Walnego oraz na Przewodniczącą Społecznego Ruchu "Wieniawici" z dniem 16 lipca A.D.2022 -  Królewska Nominacja

 

 

 

bullet

11 czerwca A.D.2022 - J.W.S. Maria Grabska - Dyplom Nominacyjny Osoby Szlachetnej -  Królewska Nominacja

 

 

 

bullet

22 marca A.D.2022 - J.W. Monika Skubakowska - Marszałek Sejmiku Grodowego Grudziądzkiego -  Królewska Nominacja

bullet

22 marca A.D.2022 - J.W. Zbigniew Adamczyk - Kasztelan Grudziądza -  Królewska Nominacja

bullet

22 marca A.D.2022 - J.W. Zbigniew Schroder - Podkasztelan Grudziądza -  Królewska Nominacja

 

 

 

bullet

7 marca A.D.2022 - J.W. Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz - Marszałek Sejmiku Grodowego Gdańskiego -  Królewska Nominacja

 

bullet

11 stycznia A.D.2022 - J.W. Dariusz Łaska - Starosta Generalny Ziemi Staropolskiej - Królewska Nominacja

bullet

11 stycznia A.D.2022 - J.W. Dariusz Łaska - Starosta Generalny Ziemi Mazowieckiej - Królewska Nominacja

 

 

 

bullet

31 grudnia A.D.2021 - J.W. Dariusz Łaska - Starosta Generalny Ziemi Rawskiej - Nominacja

 

 

 

bullet

21 października A.D.2021 - J.W. Marian Redes - Przewodniczący Rady Energetycznej przy Królu Polski-Lehii

bullet

21 października A.D.2021 - J.W. Wiesław Janiszewski - V-ce Przewodniczący Rady Energetycznej przy Królu Polski-Lehii

 

bullet

7 października A.D.2021 - J.W. Ryszard Gawlicki - Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny Królestwa Polskiego-Lehii w Anglii

 

bullet

21 sierpnia A.D.2021 - J.W. Jarosław Kierznikowicz na Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego

 

bullet

21 sierpnia A.D.2021 - J.W. Alfred Zdzisław Łubniewski  na Premiera Rządu J.K.M.

 

bullet

14 stycznia A.D.2021 - J.W. Mira Modelska Creech - Emisariusz Królestwa Polskiego-Lehii ds. kontaktów w Donaldem Trumpem

 

bullet

14 stycznia A.D.2021 - J.W. Donald Trump & J.W. Melania Trump - Gubernator Generalny - V-ce Król Wielkiej Luizjany oraz Królestwa Jerozolimskiego, V-ce Królowa Wielkiej Luizjany oraz Królestwa Jerozolimskiego

 

KRÓLEWSKA NOMINACJA – AKT NOMINACYJNY

Niniejszym Aktem nominujemy jednocześnie na Urząd GUBERNATORA GENERALNEGO – V-ce Króla Wielkiej Luizjany, Quebec oraz Królestwa Jerozolimskiego J.W. Donalda Johna Trumpa wraz z żoną Melanią Trump na okres do końca 2030 roku.

Donald J. Trump wraz z żoną może w każdej chwili wyznaczyć od 3 do 5 następców – sukcesorów, spośród których My wybierzemy jednego następcę po ukończeniu Kadencji Donalda J.Trumpa. W sytuacji przewlekłej choroby lub śmierci Donalda J.Trumpa zastrzegamy sobie prawo wyznaczenia następcy Donalda J.Trumpa chyba, że poznamy wcześniej wyznaczonych przez Donalda J.Trumpa następców.

Żonie Donalda J.Trumpa, Melanii Trump należy się oprawia wdowia do końca wdowiego życia. Ponowne zamążpójście pozbawia połowy oprawy wdowiej.

W przypadku zbudowania realnego Królestwa Wielkiej Luizjany – Indiany, sam Donald J. Trump oraz Jego rodzina będą brani pod uwagę jako kandydaci do objęcia Tronu, choć nie ukrywamy, że na Tronie Królestwa Wielkiej Luizjany – Indiany widzielibyśmy raczej potomka Indian. Sprawę tę zostawiamy jednak otwartą.   

PACTA CONVENTA

Warunki objęcia Urzędu Gubernatora Generalnego – V-ce Króla

J.W. Donalda Johna Trumpa

nad Wielką Luizjaną – Indianą oraz Królestwem Jerozolimskim.

 1.      Budowa cywilizacji Christianitas.

2.      Wspieranie chrześcijańskiego Królestwa Polskiego-Lehii.

3.      Wspieranie projektu integracji Słowiańszczyzny pod przywództwem Królestwa Polskiego-Lehii (Międzymorze).

4.      Wspieranie procesu przejęcia pełnej władzy na Terytorium Królestwa Polskiego-Lehii przez przedstawicieli Królestwa Polskiego-Lehii.

5.      Wspieranie procesu usunięcia Żydów lub osób z pochodzeniem żydowskim z urzędów publicznych w III RP. 

6.      Wspieranie procesu odzyskania kontroli nad emisją pieniądza w Królestwie Polskim-Lehii.

7.      Budowa chrześcijańskiego Królestwa Wielkiej Luizjany (docelowo Indiany) według poniższej mapy (Terytorium zakreślone niebieskimi kreskami). Kasata masonerii.

                          

 

8.      Budowa chrześcijańskiego Królestwa Quebecu (jako części Wielkiej Luizjany, docelowo Indiany).

9.      Budowa chrześcijańskiego Królestwa Jerozolimskiego.

10.    Przystąpienie do Ligi Świętej Christianitas.

11.    Zakończenie żydo-masońskiego projektu „Covid’19”. Ukaranie winnych.

12.    Przeciwstawienie się bioterroryzmowi faktycznemu i urojonemu.

13.    Wspieranie procesu remonarchizacji chrześcijańskiego Królestwa Francji.

14.    Promowanie demokracji królewskiej – monarchii parlamentarnej.

15.    Dążenie do zorganizowania Konferencji Pokojowej o wymiarze światowym.

16.    Dążenie do zorganizowania Konferencji Monetarnej o wymiarze światowym.

17.    Promowanie wolności osobistej i wolności gospodarowania.

18.    Promowanie wolności słowa. Walka z cenzurą prewencyjną.

19.    Przeciwstawianie się promocji rozwiązłości, szczególnie o charakterze sodomickim.

20.    Współpraca z Królestwem Polskim-Lehii.

 

 

 

 

WPIS Nr 05/01/2018

DO METRYKI KORONNEJ

z 8 stycznia A.D.2018

 

NOMINACYA KRÓLEWSKA

NA

PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

z 4 stycznia A.D.2018

 

 

AKT NOIMINACYJNY

Dano 4 stycznia A.D.2018 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Trzecim roku Naszego Panowania.

Podpisano Nominację manu proprio przy jej wręczaniu przez Króla Polski dnia 6 stycznia A.D.2018 w Licheniu Starym.

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

 

WPIS Nr 39/06/2017

DO METRYKI KORONNEJ

z 15 czerwca A.D. 2017

 

NOMINACYA KRÓLEWSKA

z 12 CZERWCA A.D. 2017

 

 

AKT NOMINACYJNY KRÓLA POLSKI

My z Bożej Łaski Król Polski etc.

Niniejszym Uznajemy Mieczysława Mokrzyckiego jako Biskupa (Arcybiskupa) Kościoła Rzymskokatolickiego Korony Królestwa Polskiego

i uznajemy Go jako Biskupa (Arcybiskupa) Metropolitę Lwowskiego i uznajemy Go jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy.

Biskup  (Arcybiskup) Mieczysław Mokrzycki do swej tytulatury biskupiej może dożywotnio dodawać:

"Królewski Biskup (Arcybiskup)", "Królewski Metropolita", Królewski Przewodniczący".

 

Dano 12 czerwca A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w pierwszym roku Naszego panowania.

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

 

WPIS Nr 11/10/2016

DO METRYKI KORONNEJ

z 4 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016

 

NOMINACYA KRÓLEWSKA

z 4 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016

 

 

Prawem królewskim: 


1. Likwidujemy Konferencję Episkopatu Polski jako twór szkodzący Polsce i Królestwu Polskiemu. Wszystkie funkcje w tym gremium zostają zlikwidowane. 
2. Na Likwidatora Konferencji Episkopatu Polski powołujemy Biskupa Metropolitę Częstochowskiego - Wacława Depo jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w likwidacji. 
3. Odwołujemy Biskupa Wojciecha Polaka z funkcji Prymasa Polski i Metropolity Gnieźnieńskiego i składamy go w stan spoczynku. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
4. Odwołujemy Biskupa Stanisława Gądeckiego z funkcji Metropolity Poznańskiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
5. Odwołujemy Biskupa Kazimierza Nycza z funkcji Metropolity Warszawskioego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
6. Odwołujemy Biskupa Stanisława Dziwisza z funkcji Metropolity Krakowskiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
7. Odwołujemy Biskupa Wiktora Skworca z funkcji Metropolity Katowickiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
8. Przywracamy do życia wakujący urząd Prymasa Królestwa Polskiego legatus natus. Prosimy o jak najszybsze opuszczenie Polski, Królestwa Polskiego Nuncjusza Papieskiego jako persona non grata.
9. Na Stolicę Metropolii Gnieźnieńskiej ustanawiamy Licheń Stary.
10. Na ostatniego Prymasa Polski (nie mylić z Prymasem Królestwa Polskiego) wyznaczamy Biskupa Jana Pawła Lenga. Ingres Prymasa powinien nastąpić w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym, po zatwierdzeniu naszych dymisji i nominacji przez Papieża Franciszka, nie później jednak jak do końca Roku Pańskiego 2016.

 

Wszystkich Poddanych i przedstawicieli Kleru upraszamy o poszanowanie naszych Decyzji. Żądamy szacunku dla zdymisjonowanych Biskupów.

 

Żądamy szacunku i czci dla nominowanych Biskupów.

 

Ciebie Prymasie Polski Janie Pawle prosimy zreformuj jak najszybciej kościół rzymsko-katolicki w Polsce, w Królestwie Polskim!

 

Dano w Myszkowie n/Wartą 4 października A.D. 2016 na Ziemi Korony Polskiej.

Wpis do Metryki Koronnej - 4 października A.D.2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna ] DYPLOMY NOMINACYJNE ]

Copyright © 2006-2024  Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

Dom Panujący Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

https://www.królpolski.org.pl/genealogia

All Rights Reserved

MMXXIV