Strona główna ]

 

METRYKA KORONNA

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - LEHICKIEGO

www.królpolski.org.pl

www.sejmwalny.org.pl 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

NOMINACYE KRÓLEWSKIE

 

WPIS Nr 05/01/2018

DO METRYKI KORONNEJ

z 8 stycznia A.D.2018

 

NOMINACYA KRÓLEWSKA

NA

PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

z 4 stycznia A.D.2018

 

 

AKT NOIMINACYJNY

Dano 4 stycznia A.D.2018 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Trzecim roku Naszego Panowania.

Podpisano Nominację manu proprio przy jej wręczaniu przez Króla Polski dnia 6 stycznia A.D.2018 w Licheniu Starym.

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

 

WPIS Nr 39/06/2017

DO METRYKI KORONNEJ

z 15 czerwca A.D. 2017

 

NOMINACYA KRÓLEWSKA

z 12 CZERWCA A.D. 2017

 

 

AKT NOMINACYJNY KRÓLA POLSKI

My z Bożej Łaski Król Polski etc.

Niniejszym Uznajemy Mieczysława Mokrzyckiego jako Biskupa (Arcybiskupa) Kościoła Rzymskokatolickiego Korony Królestwa Polskiego

i uznajemy Go jako Biskupa (Arcybiskupa) Metropolitę Lwowskiego i uznajemy Go jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy.

Biskup  (Arcybiskup) Mieczysław Mokrzycki do swej tytulatury biskupiej może dożywotnio dodawać:

"Królewski Biskup (Arcybiskup)", "Królewski Metropolita", Królewski Przewodniczący".

 

Dano 12 czerwca A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w pierwszym roku Naszego panowania.

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

 

WPIS Nr 11/10/2016

DO METRYKI KORONNEJ

z 4 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016

 

NOMINACYA KRÓLEWSKA

z 4 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016

 

 

Prawem królewskim: 


1. Likwidujemy Konferencję Episkopatu Polski jako twór szkodzący Polsce i Królestwu Polskiemu. Wszystkie funkcje w tym gremium zostają zlikwidowane. 
2. Na Likwidatora Konferencji Episkopatu Polski powołujemy Biskupa Metropolitę Częstochowskiego - Wacława Depo jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w likwidacji. 
3. Odwołujemy Biskupa Wojciecha Polaka z funkcji Prymasa Polski i Metropolity Gnieźnieńskiego i składamy go w stan spoczynku. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
4. Odwołujemy Biskupa Stanisława Gądeckiego z funkcji Metropolity Poznańskiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
5. Odwołujemy Biskupa Kazimierza Nycza z funkcji Metropolity Warszawskioego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
6. Odwołujemy Biskupa Stanisława Dziwisza z funkcji Metropolity Krakowskiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
7. Odwołujemy Biskupa Wiktora Skworca z funkcji Metropolity Katowickiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
8. Przywracamy do życia wakujący urząd Prymasa Królestwa Polskiego legatus natus. Prosimy o jak najszybsze opuszczenie Polski, Królestwa Polskiego Nuncjusza Papieskiego jako persona non grata.
9. Na Stolicę Metropolii Gnieźnieńskiej ustanawiamy Licheń Stary.
10. Na ostatniego Prymasa Polski (nie mylić z Prymasem Królestwa Polskiego) wyznaczamy Biskupa Jana Pawła Lenga. Ingres Prymasa powinien nastąpić w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym, po zatwierdzeniu naszych dymisji i nominacji przez Papieża Franciszka, nie później jednak jak do końca Roku Pańskiego 2016.

 

Wszystkich Poddanych i przedstawicieli Kleru upraszamy o poszanowanie naszych Decyzji. Żądamy szacunku dla zdymisjonowanych Biskupów.

 

Żądamy szacunku i czci dla nominowanych Biskupów.

 

Ciebie Prymasie Polski Janie Pawle prosimy zreformuj jak najszybciej kościół rzymsko-katolicki w Polsce, w Królestwie Polskim!

 

Dano w Myszkowie n/Wartą 4 października A.D. 2016 na Ziemi Korony Polskiej.

Wpis do Metryki Koronnej - 4 października A.D.2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

 

 

 

 

Strona główna ]

Copyright © 2006-2020  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

All Rights Reserved

MMXX