[ Strona główna ] DZIENNIK ] APELE ] AKTY NIEŁASKI ] KOMUNIKATY ] NOMINACJE ] SEJMY WALNE ] SZLACHETNI ] SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY A.D.2016-A.D.2025 ] KONFEDERACJE ] CLERUS ] KONKLUZJE RADY SENATU ] KONSTYTUCYE ] HOMAGIUM ] STANOWISKO ] PERSONALIS ] ZAPROSZENIA ] MEMORANDA ] MOWY TRONOWE ] DOKTRYNY ] RECESY ] EDYKTY ] MEMORIAŁY ] ŚLUBY ] MANIFESTY ] SUMMARIUSZE ] RESUME ] UNIWERSAŁY ] ZWOŁANIA ] KONWOKACJE ] KONKLUZJE ] VETA KRÓLEWSKIE ] LISTY OTWARTE ] DYPLOMACJA ] NOMINACYE ] DYMISYE ] PETYCJE ] ORĘDZIA ] ODEZWY ] APROBACYE ] DIARIUSZE SEJMOWE ] DIARIUSZE RADY WOJENNEJ ] DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ ] SUMMARIUSZE R.K. ] UCHWALY R.K. ] SUMMARIUSZE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] NAPOMNIENIA ] EVENTY ] SEJMY WALNE ] SEJMIKI ZIEMSKIE ] SPRAWOZDANIA ] ROTY ] KRONIKI ] LINKI ] GALERIA ] VOLUMINA LEGUM ] KONTAKT ]

 

METRYKA KORONNA

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - LEHICKIEGO

www.królpolski.org.pl

www.sejmwalny.org.pl 

www.quomodo.org.pl

 

DZIENNIK
APELE
AKTY NIEŁASKI
KOMUNIKATY
NOMINACJE
SEJMY WALNE
SZLACHETNI
SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY A.D.2016-A.D.2025
KONFEDERACJE
CLERUS
KONKLUZJE RADY SENATU
KONSTYTUCYE
HOMAGIUM
STANOWISKO
PERSONALIS
ZAPROSZENIA
MEMORANDA
MOWY TRONOWE
DOKTRYNY
RECESY
EDYKTY
MEMORIAŁY
ŚLUBY
MANIFESTY
SUMMARIUSZE
RESUME
UNIWERSAŁY
ZWOŁANIA
KONWOKACJE
KONKLUZJE
VETA KRÓLEWSKIE
LISTY OTWARTE
DYPLOMACJA
NOMINACYE
DYMISYE
PETYCJE
ORĘDZIA
ODEZWY
APROBACYE
DIARIUSZE SEJMOWE
DIARIUSZE RADY WOJENNEJ
DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ
SUMMARIUSZE R.K.
UCHWALY R.K.
SUMMARIUSZE
SANCYTY
WEZWANIA
NAPOMNIENIA
EVENTY
SEJMY WALNE
SEJMIKI ZIEMSKIE
SPRAWOZDANIA
ROTY
KRONIKI
LINKI
GALERIA
VOLUMINA LEGUM
KONTAKT

 

 

Za panowania

Króla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego

Leha XI Wojciecha Edwarda I

w Piątym Roku Panowania

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2020

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia/Sporządzenia

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Data Uchwalenia Edyktu przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Akt Proklamacyjny przejdź Królewska Proklamacja Konfederacji Generalnej Kruszwickiej A.D.2020 w Kruszwicy w dniu 7 stycznia A.D.2020 2020.01.07 2020.01.07   2020.01.08
2. Akt Proklamacyjny przejdź Królewska Proklamacja Światowego Forum Ludobójstwa Słowian A.D.2020 w Brześciu Kujawskim w dniu 7 stycznia A.D.2020 2020.01.07 2020.01.07   2020.01.08
 3. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt Królewski - Akt Erekcyjny Instytutu Stanisława z dnia 9 stycznia A.D.2020. 2020.01.09  2020.01.09 

2020.01.20

Sejm Walny Płowce

2020.01.09
 4. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - I Wici - na Sejm Walny Konstytucyjny Prekoronacyjny do Płowce l/Radziejowa w dniu 20 stycznia A.D.2020 2020.01.13  2020.01.13    2020.01.13
 5. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - II Wici - na Sejm Walny Konstytucyjny Prekoronacyjny do Płowce l/Radziejowa w dniu 20 stycznia A.D.2020 2020.01.14  2020.01.14    2020.01.14
 6. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - III Wici - na Sejm Walny Konstytucyjny Prekoronacyjny do Płowce l/Radziejowa w dniu 20 stycznia A.D.2020 2020.01.16  2020.01.16    2020.01.17
 7. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Krakowskiej A.D.2020 przejdź Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Krakowskiej Korony Królestwa Polskiego w dniu 19 stycznia A.D.2020 2020.01.19  2020.01.19    2020.02.05
 8. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Warszawskiej A.D.2020 przejdź Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Warszawskiej Korony Królestwa Polskiego w dniu 23 stycznia A.D.2020 2020.01.23  2020.01.23    2020.02.05
 9. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Legnickiej A.D.2020 przejdź Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Legnickiej Korony Królestwa Polskiego w dniu 25 stycznia A.D.2020 2020.01.25  2020.01.25   2020.02.05
 10. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt Królewski - "O Majestacie królewskim" z dnia 10 lutego A.D.2020. 2020.02.10  2020.02.10 

2020.06.24

Sejm Walny Parczew

2020.02.10
 11. DIARIUSZ SEJMU WALNEGO przejdź Diariusz Sejmu Walnego Knstytucyjnego Prekoronacyjnego - Płowce - 20 stycznia A.D.2020 2020.02.12  2020.02.12    2020.02.12
 12. KONSTYTUCYA przejdź Konstytucya Płowiecka Zjednoczeniowa Sejmu Walnego Knstytucyjnego Prekoronacyjnego - Płowce - 20 stycznia A.D.2020 2020.01.20  2020.02.12    2020.02.12
 13. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Myszkowskiej A.D.2020 przejdź Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Myszkowskiej Senatorskiej Korony Królestwa Polskiego w dniu 14 lutego A.D.2020 2020.03.14  2020.02.14   2020.02.14
 14. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - I Wici - na Sejm Pomorza do Wejherowa w dniu 28 lutego A.D.2020 2020.02.22  2020.02.22    2020.02.22
 15. Biuletyn "MEMORIA" przejdź Biuletyn "MEMORIA" Fundacji "QUOMODO" informujący o I Światowym Forum Ludobójstwa Słowian - 29 lutego A.D.2020 Gdańsk Oliwa 2020.02.24  2020.02.24    2020.02.25
 16. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - II Wici - na Sejm Pomorza do Wejherowa w dniu 28 lutego A.D.2020 2020.02.25  2020.02.25    2020.02.25
 17. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - III Wici - na Sejm Pomorza do Wejherowa w dniu 28 lutego A.D.2020 2020.02.26  2020.02.26    2020.02.26
 18. Komunikat Królewski przejdź Komunikat Królewski - "Corona Wirus czy Democrato Wirus? z 12 marca A.D.2020 2020.03.12  2020.03.12    2020.03.12
 19. Wezwanie królewskie CONVOCATIO przejdź Wezwanie królewskie - Convocatio z 16 marca A.D.2020 2020.03.16  2020.03.16    2020.03.16
 20. KONWOKACJA KRÓLEWSKA przejdź Konwokacja królewska na Śluby Lwowskie w dniu 1 kwietnia A.D.2020 - Zielona Góra 2020.03.18  2020.03.18    2020.03.18
 21. KOMUNIKAT KRÓLEWSKI przejdź Komunikat królewski z 21 marca A.D.2020 - "Otwórzcie, czy zamknijcie Drzwi Chrystusowi!" 2020.03.21  2020.03.21    2020.03.21
 22. KONWOKACJA KRÓLEWSKA przejdź Konwokacja królewska na Śluby Lwowskie w dniach 1, 7, 18, 25 kwietnia A.D.2020 - korekta Konwokacji z 18 marca A.D.2020 2020.03.30  2020.03.30    2020.03.30
 23.

ODEZWA KRÓLEWSKA

z załącznikami

przejdź Odezwa królewska z 14 kwietnia A.D.2020 - "Trzeba, abyście narodzili się na nowo!" z załącznikami. 2020.04.14  2020.04.14    2020.04.15
 24. KONWOKACJA KRÓLEWSKA RELACJA przejdź Konwokacja królewska - Relacja Śluby Lwowskie w dniach 1, 7, 18, 25 kwietnia A.D.2020 z 25 kwietnia A.D.2020 2020.04.25  2020.04.25    2020.04.26
 25. ORĘDZIE KRÓLEWSKIE PIERWSZOTERCJALNE przejdź KRÓLEWSKIE ORĘDZIE PIERWSZO-TERCJALNE            z 1 maja A.D.2020 2020.05.01  2020.05.01    2020.05.01
 26. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI INKORPORACYJNY z 23 maja A.D.2020 2020.05.23  2020.05.23 

2020.06.24

Sejm Walny Parczew

2020.05.23
 27. PIERWSZE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE przejdź Pierwsze Zwołanie Królewskie z 27 maja A.D.2020 2020.05.27  2020.05.27    2020.05.27
 28. DRUGIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE przejdź Drugie Zwołanie Królewskie z 1 czerwca A.D.2020 2020.06.01  2020.06.01    2020.06.01
 29. TRZECIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE przejdź Trzecie Zwołanie Królewskie z 3 czerwca A.D.2020 2020.06.03  2020.06.03    2020.06.03
 30. AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSOWEMU przejdź EDYKT KRÓLEWSKI - Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa z 5 czerwca A.D.2020 2020.06.05  2020.06.05   2020.06.24

Sejm Walny Parczew

2020.06.10
 31. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - I Wici - na Sejm Walny Konstytucyjny do: Parczewa w dniu 24 czerwca A.D.2020 2020.06.18  2020.06.18    2020.06.18
 32. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - II Wici - na Sejm Walny Konstytucyjny do: Parczewa w dniu 24 czerwca A.D.2020 2020.06.19  2020.06.19    2020.06.19
 33. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - III Wici - na Sejm Walny Konstytucyjny do: Parczewa w dniu 24 czerwca A.D.2020 2020.06.21  2020.06.21    2020.06.21
 34.

PIERWSZE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA

ZJAZD STĘŻYCKI

przejdź Pierwsze Zwołanie Królewskie na Zjazd Stężycki w dniu 7 lipca A.D.2020 z 1 lipca A.D.2020 2020.07.01  2020.07.01    2020.07.01
35. Akt Proklamacyjny przejdź Królewska Proklamacja Konfederacji Generalnej Radomskiej A.D.2020 w Radomiu w dniu 23 czerwca  A.D.2020 2020.07.02 2020.07.02   2020.07.02
36. Akt Proklamacyjny przejdź Królewska Proklamacja Konfederacji Generalnej Lubelskiej A.D.2020 w Lublinie w dniu 25 czerwca A.D.2020 2020.07.02 2020.07.02   2020.07.02
37. KRÓLEWSKIE MEMORANDUM przejdź Królewska Memorandum Zjednoczeniowe z 2 lipca A.D.2020 2020.07.02 2020.07.02   2020.07.02
38. KONSTYTUCYA przejdź

"Dzień Pamięci Męczeństwa Narodu Polskiego"

2016.07.15 2016.08.29 Sejm Walny Konstytucyjny Elekcyjny Gdańsk Oliwa, 15-17 lipca A.D.2020 2020.07.03
 39.

KONWOKACJA

DRUGIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA

ZJAZD STĘŻYCKI

WYBORCZY ELEKTORSKI

przejdź Królewska Konwokacja - Drugie Zwołanie Królewskie na Zjazd Stężycki Wyborczy Elektorski w dniu 7 lipca A.D.2020 z 4 lipca A.D.2020 2020.07.04  2020.07.04    2020.07.04
 40.

KONWOKACJA

TRZECIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA

ZJAZD STĘŻYCKI

WYBORCZY ELEKTORSKI

przejdź Królewska Konwokacja - Trzecie Zwołanie Królewskie na Zjazd Stężycki Wyborczy Elektorski w dniu 7 lipca A.D.2020 z 4 lipca A.D.2020 2020.07.05  2020.07.05    2020.07.05
41. KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY przejdź Królewski Dyplom Nominacyjny dla Gen. Jana Gustawa Grudniewskiego na Hetmana Wielkiego Koronnego Królestwa Polskiego z 7 lipca A.D.2020 - Ryki 2020.07.07 2020.07.07   2020.07.10
42. KRÓLEWSKIE RESUME ZJAZDU STĘŻYCKIEGO A.D.2020 przejdź Królewskie Resume Zjazdu Stężyckiego Wyborczego elektorskiego Polskich elit Narodowych A.D.2020 z 10 lipca A.D.2020 2020.07.10 2020.07.10   2020.07.10
 43. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Ryckiej A.D.2020 przejdź Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Ryckiej Korony Królestwa Polskiego w dniu 8 lipca A.D.2020 2020.07.08  2020.07.08    2020.07.11
 44. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Dęblińskiej A.D.2020 przejdź Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Dęblińskiej Korony Królestwa Polskiego w dniu 8 lipca A.D.2020 2020.07.08  2020.07.08    2020.07.11
 45. AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU MARYI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI - Akt Poświęcenia Narodu Polskiego i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi z 8 lipca A.D.2020 2020.07.08  2020.07.08  Sejm Walny Konstytucyjny

Gdańsk Oliwa,  2 sierpnia A.D.2020

2020.07.13
 46. KOMUNIKAT KRÓLEWSKI przejdź List Otwarty Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I w sprawie sytuacji politycznej po 12 lipca A.D.2020 2020.07.14  2020.07.14    2020.07.14
 47. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - I Wici z 15 lipca A.D.2020  na Sejm Walny Konstytucyjny Nominacyjny do: Gdańska Oliwy w dniach 2-4 sierpnia A.D.2020 2020.07.15  2020.07.15    2020.07.15
 48. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - II Wici z 21 lipca A.D.2020 na Sejm Walny Konstytucyjny Nominacyjny do: Gdańska Oliwy w dniach 2-4 sierpnia A.D.2020 2020.07.21  2020.07.21    2020.07.21
 49. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - III Wici z 29 lipca A.D.2020 na Sejm Walny Konstytucyjny Nominacyjny do: Gdańska Oliwy w dniach 2-4 sierpnia A.D.2020 2020.07.29  2020.07.29    2020.07.29
 50. PROJEKT KONSTYTUCYI O USTROJU PAŃSTWA POLSKIEGO przejdź Projekt Konstytucyi o ustroju Państwa Polskiego z 31 lipca A.D.2020 do przedłożenia na Sejm walny Konstytucyjny w Gdańsku Oliwie w dniach 2-4 sierpnia A.D.2020. 2020.07.31  2020.07.31  Sejm Walny Konstytucyjny

Gdańsk Oliwa

3 sierpnia A.D.2020

2020.08.01
 51. DYPLOM NOMINACYJNY przejdź Dyplom Nominacyjny Króla Leha XI Wojciecha Edwarda I na Prezydenta on spe Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego dla J.W.S. Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza 2020.08.06 2020.08.06    2020.08.06
 52. DYPLOM NOMINACYJNY przejdź Dyplom Nominacyjny Króla Leha XI Wojciecha Edwarda I na V-ce Prezydenta on spe Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego J.W. Cezarego Mariusza Tousty 2020.08.07 2020.08.07    2020.08.07
 53. KOMUNIKAT KRÓLEWSKI przejdź Komunikat królewski z 11 sierpnia A.D.2020 w sprawie Białorusi. 2020.08.11 2020.08.11    2020.08.11
 54. KOMUNIKAT KRÓLEWSKI przejdź Komunikat królewski z 21 sierpnia A.D.2020 w sprawie aktualnej sytuacji politycznej. 2020.08.21 2020.08.21    2020.08.21
 55. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt królewski z 26 sierpnia A.D.2020 o proklamacji UNII SŁOWIAŃSKIEJ. 2020.08.26 2020.08.26   Sejm Walny Konstytucyjny

Orla     

23 sierpnia A.D.,2020

2020.08.26
 56. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 31 sierpnia A.D.2020 I Wici zwołujące VI Zjazd Katolicki A.D.2020. 2020.08.31 2020.08.31    2020.08.31
 57. ORĘDZIE KRÓLEWSKIE przejdź Królewskie Orędzie Jesienne z 1 września A.D.2020 2020.09.01 2020.09.01    2020.09.01
 58. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 3 września A.D.2020 II Wici zwołujące VI Zjazd Katolicki A.D.2020. 2020.09.03 2020.09.03    2020.09.03
 59. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 5 września A.D.2020 III Wici zwołujące VI Zjazd Katolicki A.D.2020. 2020.09.05 2020.09.05    2020.09.05
 60. KONWOKACJA KRÓLEWSKA przejdź Konwokacja królewska z 8 września A.D.2020 na Zjazd Sierakowski Starostów Powiatowych Prowincji Czarnkowsko-Wolsztyńskiej 2020.09.08 2020.09.08    2020.09.08
 61. PETYCJA PREZYDENTA przejdź Petycja Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego z 7 września A.D.2020 w sprawie Natalii Nitek-Płażyńskiej oraz Ambasadora Niemiec 2020.09.09 2020.09.09    2020.09.09
 62. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 10 września A.D.2020 I Wici zwołujące XVII Sesję Sejmu Walnego Konstytucyjnego do Orli. 2020.09.10 2020.09.10    2020.09.10
 63. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 18 września A.D.2020 II Wici zwołujące XVII Sesję Sejmu Walnego Konstytucyjnego do Orli. 2020.09.18 2020.09.18    2020.09.18
 64. ORĘDZIE KRÓLEWSKIE przejdź Orędzie królewskie z 19 września A.D.2020 na Dzień św. Januarego - Biskupa i Męczennika 2020.09.19 2020.09.19    2020.09.19
 65. SUMMARIUSZ VI ZJAZDU KATOLICKIEGO  przejdź Summariusz VI Zjazdu Katolickiego Christianitatis - 12-14 września A.D.2020 z 20 września A.D.2020 2020.09.20 2020.09.20    2020.09.20
 66. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 21 września A.D.2020 III Wici zwołujące XVII Sesję Sejmu Walnego Konstytucyjnego do Orli. 2020.09.21 2020.09.21    2020.09.21
 67. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt królewski z 27 września A.D.2020 o INFAMII I BANICJI dla Posłów głosujących za sprowadzeniem wojsk obcych do Polski.. 2020.09.27 2020.09.27    2020.09.27
 68. KONWOKACJA KRÓLEWSKA przejdź Konwokacja królewska na Zjazd Radzymińsko-Warszawski w dniu 7 października A.D.2020. 2020.09.29 2020.09.29    2020.09.29
 69. APEL KRÓLEWSKI przejdź APEL KRÓLEWSKI w sprawie Listu Otwartego Ambasadorów z 27 września A.D.2020 2020.09.30 2020.09.30    2020.09.30
 70. AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ przejdź AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ wobec Ewy Kurek z 3 października A.D.2020 2020.10.03 2020.10.03    2020.10.03
 71. ŚLUBY KRÓLEWSKIE RADZYMIŃSKIE przejdź ŚLUBY KRÓLEWSKIE RADZYMIŃSKIE z 7 października A.D.2020 2020.10.07 2020.10.07    2020.10.10
 72. ŚLUBY BRZESKIE

LV RADA KRÓLEWSKA

przejdź Konwokacja na LV Radę Królewską oraz na Odnowienie Ślubów Brzeskich A.D.2020 - Płowce, Brześć Kujawski. 2020.10.15 2020.10.15    2020.10.15
               

 

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2019

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia/Sporządzenia

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja królewska z 2 stycznia A.D.2019 - I Wici - na Posiedzenie Inauguracyjne Ligi Świętej Christianitas w dniu 6 stycznia A.D.2019 2019.01.02 2019.01.02   2019.01.02
2. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja królewska z 3 stycznia A.D.2019 - II Wici - na Posiedzenie Inauguracyjne Ligi Świętej Christianitas w dniu 6 stycznia A.D.2019 2019.01.03 2019.01.03   2019.01.03
3. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja królewska z 4 stycznia A.D.2019 - III Wici - na Posiedzenie Inauguracyjne Ligi Świętej Christianitas w dniu 6 stycznia A.D.2019 oraz możliwe Posiedzenie rady Stanu w dniu 5 stycznia A.D.2019 2019.01.04 2019.01.04   2019.01.04
4. Pismo Sejmu Walnego

przejdź

Oferta współdziałania Sejm Walny - Grzegorz Braun z 26 marca A.D.2015 2015.03.26 2019.01.09   2019.01.09
5. Pismo Sejmu Walnego

przejdź

Oferta współdziałania Sejm Walny - Elżbieta Łochyńska, Daniel Konrad, Jan Kobylański z 14 lipca A.D.2015 2015.07.14 2019.01.09   2019.01.09
6. Memorandum Królewskie

przejdź

Memorandum "Nowy Ład Ekonomiczny Europy - NOE" z 10 stycznia A.D.2019 2019.01.10 2019.01.10   2019.01.10
 7. Pismo Królewskie przejdź Pismo Królewskie do Ambasador USA w\przy III RP z 14 stycznia A.D.2019 2019.01.14  2019.01.14    2019.01.14
 8. Konwokacja Królewskie przejdź Konwokacja Królewska - I Wici na I Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 19 stycznia A.D.2019 2019.01.15  2019.01.15    2019.01.15
 9. Konwokacja Królewskie przejdź Konwokacja Królewska - II Wici na I Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 19 stycznia A.D.2019 2019.01.16  2019.01.16    2019.01.16
 10. Konwokacja Królewskie przejdź Konwokacja Królewska - III Wici na I Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 19 stycznia A.D.2019 2019.01.17  2019.01.17    2019.01.17
 11. Listy Otwarte Królewskie przejdź Listy Otwarte Królewska - 11 Listów 2019.01.17  2019.01.17    2019.01.17
 12. Mowa Królewska przejdź Mowa Królewska na otwarcie Międzynarodowej Konferencji Pokojowej Gdańsk Oliwa w dniu 18 stycznia A.D.2019 2019.01.18  2019.01.18    2019.01.22
 13. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - I Wici - na Sejm Pomorza do Gdańska Oliwy w dniu 9 lutego A.D.2019 2019.01.30  2019.01.30    2019.01.30
 14. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt Królewski Trybunalski z dnia 31 stycznia A.D.2019 O utworzeniu Trybunałów oraz Urzędu Instygatora Wielkiego Koronnego 2019.01.31  2019.01.31  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.01.31
 15. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - II Wici - na Sejm Pomorza Wenedyjskiego (Bałtyckiego) do Gdańska Oliwy w dniu 9 lutego A.D.2019 2019.02.02  2019.02.02    2019.02.02
 16. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - III Wici - na Sejm Pomorza Wenedyjskiego (Bałtyckiego) do Gdańska Oliwy w dniu 9 lutego A.D.2019 2019.02.06  2019.02.06    2019.02.06
 17. Konwokacja Królewskie przejdź Konwokacja Królewska - I Wici na II Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 23 lutego A.D.2019 2019.02.12  2019.02.12    2019.02.12
 18. Konwokacja Królewskie przejdź Konwokacja Królewska - II Wici na II Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 23 lutego A.D.2019 poprzedzonej XI Sesją Rady Stanu Królestwa Polskiego w Gdańsku Oliwie. 2019.02.15  2019.02.15    2019.02.15
 19. List Otwarty Królewskie przejdź Listy Otwarte Królewski do Prezydenta II RP Jana Zbigniewa Potockiego 2019.01.20 2019.01.20    2019.01.20
 20. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - III Wici na II Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 23 lutego A.D.2019 poprzedzonej XI Sesją Rady Stanu Królestwa Polskiego w Gdańsku Oliwie. 2019.02.21  2019.02.21    2019.02.21
 21. Mowa Tronowa przejdź Mowa Tronowa z 28 lutego A.D.2019 wygłoszona na XLVIII Posiedzeniu Rady Królewskiej Korony Królestwa Polskiego w Myszkowie. 2019.02.28  2019.02.28    2019.02.28
 22. Konwokacja Królewskie przejdź Konwokacja Królewska - I Wici na III Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 30 marca A.D.2019 poprzedzonej XII Sesją Rady Stanu Królestwa Polskiego w Gdańsku Oliwie. 2019.03.05  2019.03.05    2019.03.05
 23. Manifest Królewski przejdź Manifest Wielkopostny A.D.2019 Króla Polski z 6 marca A.D.2019 2019.03.06  2019.03.06    2019.03.06
 24. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt Królewski - Infamia dla Wrogów Narodu Polskiego z 7 marca A.D.2019 2019.03.07  2019.03.07  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.03.07
 25. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt Królewski z 20 marca A.D.2019 "O wychowaniu do życia publicznego". 2019.03.20  2019.03.20  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.03.20
 26. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - II Wici na III Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 30 marca A.D.2019 poprzedzonej XII Sesją Rady Stanu Królestwa Polskiego w Gdańsku Oliwie. 2019.03.21  2019.03.21    2019.03.21
 27. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z dnia 26 marca A.D.2019 - I Wici - zwołujący Posłów Ziemskich na Sejmik Generalny Pomorza Gdańskiego do Kartuz na dzień 1 kwietnia A.D.2019 2019.03.26  2019.03.26    2019.03.26
 28. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - III Wici na III Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 30 marca A.D.2019 poprzedzonej XII Sesją Rady Stanu Królestwa Polskiego w Gdańsku Oliwie. 2019.03.27  2019.03.27    2019.03.27
 29. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z dnia 27 marca A.D.2019 - II Wici - zwołujący Posłów Ziemskich na Sejmik Generalny Pomorza Gdańskiego do Kartuz na dzień 1 kwietnia A.D.2019 2019.03.27  2019.03.27    2019.03.27
 30. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z dnia 28 marca A.D.2019 - III Wici - zwołujący Posłów Ziemskich na Sejmik Generalny Pomorza Gdańskiego do Kartuz na dzień 1 kwietnia A.D.2019 2019.03.28  2019.03.28    2019.03.28
 31. Śluby Lwowskie przejdź Tekst Ślubów Lwowskich odczytanych 1 kwietnia A.D.2019 po polsku i kaszubsku w Kolegiacie Kartuskiej w Kartuzach. 2019.04.06  2019.04.06    2019.04.07
 32. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 8 kwietnia A.D.2019 w sprawie strajku nauczycieli.. 2019.04.08  2019.04.08    2019.04.08
 33. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - I Wici na IV Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 27 kwietnia A.D.2019 poprzedzoną II Posiedzeniem Ligi Świętej Christianitas w Gdańsku Oliwie. 2019.04.13  2019.04.13    2019.04.13
 34. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie Wielkanocne z 18 kwietnia A.D.2019 w 994 rocznicę Koronacji Bolesława Chrobrego na Króla Polski.. 2019.04.18  2019.04.18    2019.04.19
 35. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - II Wici na IV Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 27 kwietnia A.D.2019 poprzedzoną II Posiedzeniem Ligi Świętej Christianitas w Gdańsku Oliwie. 2019.04.23  2019.04.23    2019.04.23
 36. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - III Wici na IV Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 27 kwietnia A.D.2019 poprzedzoną II Posiedzeniem Ligi Świętej Christianitas w Gdańsku Oliwie. 2019.04.25  2019.04.25    2019.04.25
 37. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie Pierwszotercjalne z 1 maja A.D.2019 w 443 rocznicę Koronacji Stefana Batorego na Króla Polski. 2019.05.01  2019.05.01    2019.05.02
 38. Diariusz Sejmu Walnego przejdź Diariusz Sejmu Walnego w Niepołomicach z 4-5 października A.D.2015. 2015.10.05 2018.09.09   2019.05.09
 39. Odezwa Króla Polski przejdź Odezwa Króla Polski z 14 maja A.D.2019 - "A urząd jego niech inny obejmie".. 2019.05.14 2019.05.14   2019.05.14
 40. Konwokacja  Króla Polski przejdź Konwokacja  Króla Polski z 27 maja A.D.2019 - I Wici na IV Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 8 czerwca A.D.2019 poprzedzoną I Posiedzeniem Ligi Narodów Christianitas w Gdańsku Oliwie". 2019.05.27 2019.05.27   2019.05.27
 41. Konwokacja  Króla Polski przejdź Konwokacja  Króla Polski z 4 czerwca A.D.2019 - II Wici na IV Sesję Konferencji Pokojowej, I Posiedzenie Inauguracyjne Ligi Narodów Christianitas, XIV Posiedzenie Rady Stanu Królestwa Polskiego  - ZJAZD OLIWSKI POLSKICH ELIT NARODOWYCH w Gdańsku Oliwie 8 czerwca A.D.2019. ZAPROSZENIE przejdź 2019.06.04 2019.06.04   2019.06.04
 42. Konwokacja  Króla Polski przejdź Konwokacja  Króla Polski z 6 czerwca A.D.2019 - III Wici na IV Sesję Konferencji Pokojowej, I Posiedzenie Inauguracyjne Ligi Narodów Christianitas, XIV Posiedzenie Rady Stanu Królestwa Polskiego  - ZJAZD OLIWSKI POLSKICH ELIT NARODOWYCH w Gdańsku Oliwie 8 czerwca A.D.2019. ZAPROSZENIE przejdź 2019.06.06 2019.06.06   2019.06.06
 43. Komunikat Królewski przejdź Komunikat Królewski z 15 czerwca A.D.2019 w sprawie sprowadzenia obcych wojsk na Ziemie Królestwa Polskiego 2019.06.15 2019.06.15   2019.06.16
 44.

LIST OTWARTY

EDYKT KRÓLEWSKI

przejdź

przejdź

List Otwarty - Edykt - do Biskupów Polskich z 18 czerwca A.D.2019. Sprawa ks. prałata Romana Kneblewskiego. 2019.06.18 2019.06.18  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.06.19
 45. List Królewski przejdź List Królewski z 6 maja A.D.2019 w sprawie 1054 rocznicy Chrztu Królestwa Polskiego i Zjazdów Łęczyckich "Clerus & Secularus" do J.E. abp Andrzeja Franciszka Dziuby - Biskupa Diecezji Łowickiej 2019.05.06 2019.05.06   2019.08.21
 46. Odezwa Króla Polski przejdź Odezwa Króla Polski z 23 maja A.D.2019 - wzywająca na Zjazd Oliwski 27 lipca A.D.2019 2019.07.23 2019.07.23   2019.07.23
47. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Organizacja Ziem Sejmikowych, Sejmów i Seymów w Królestwie Polskim 2019.08.12 2019.08.12  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.08.12
 48. Konkluzja - Rezolucja przejdź Konkluzja-Rezolucja Rady Senatu Królestwa Polskiego z Posiedzenia z 14 sierpnia A.D.2019 2019.08.14 2019.08.14   2019.08.16
 49. Uniwersał - I Wici przejdź Uniwersał I Wici zwołujący Sejm Walny do Koła w dniu 5 października A.D.2019 2019.08.20 2019.08.20   2019.08.20
 50. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie Drugo-tercjalne z 27 sierpnia A.D.2019 2019.08.27 2019.08.27   2019.08.27
 51. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska z 31 sierpnia A.D.2019 2019.08.31 2019.08.31   2019.08.31
 52. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska na Zjazd Oliwski Polskich Elit Narodowych z 6 września A.D.2019 2019.09.06 2019.09.06   2019.09.06
 53. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska na V Zjazd Katolicki Christianitasz z 7 września A.D.2019 2019.09.07 2019.09.07   2019.09.07
 54. Uniwersał - II Wici przejdź Uniwersał II Wici zwołujący Sejm Walny do Lichenia (zmiana) w dniu 5 października A.D.2019 2019.09.25 2019.09.25   2019.09.25
 55. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska DOBREJ RADY z 30 września A.D.2019 2019.09.30 2019.09.30   2019.09.30
 56. Uniwersał - III Wici przejdź Uniwersał III Wici zwołujący Sejm Walny do Lichenia Starego w dniu 5 października A.D.2019 2019.10.03 2019.10.03   2019.10.03
 57. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie królewskie "Być albo nie być?" z 11 października A.D.2019 2019.10.11 2019.10.11   2019.10.11
 58. List Otwarty Królewski przejdź List Otwarty Królewski z 18 października A.D.2019 2019.10.22 2019.10.22   2019.10.23
 59. Konwokacja Królewska przejdź

przejdź

Konwokacja Królewska na LV Radę Królewską w dniu 26 października A.D.2019 w Płowcach połączona ze Ślubami Brzeskimi 26-27 października A.D.2019 2019.10.21 2019.10.21   2019.10.21
 60. Manifest Królewski przejdź Manifest Królewski na 14 listopada A.D.2019  2019.11.14 2019.11.14   2019.11.14
 61. List Otwarty Królewski przejdź List Otwarty Królewski z 25 listopada A.D.2019  2019.11.25 2019.11.25   2019.11.26
 62. Uniwersał - I Wici przejdź Uniwersał I Wici zwołujący Sejm Walny Konstytucyjny Relacyjny do Sierakowa w dniu 14 grudnia A.D.2019 2019.11.26 2019.11.26   2019.11.26
 63. Uniwersał - II Wici przejdź Uniwersał II Wici zwołujący Sejm Walny Konstytucyjny Relacyjny do Sierakowa w dniu 14 grudnia A.D.2019 2019.12.02 2019.12.02   2019.12.02
64. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Druga Nowelizacja Konstytucyi "Christianitas" 2019.12.05 2019.12.05  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.12.05
65. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź "Apostolat Słowiański", "Słowiański Rzym - Licheń Stary" 2019.12.05 2019.12.05  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.12.05
 66. Uniwersał - III Wici przejdź Uniwersał III Wici zwołujący Sejm Walny Konstytucyjny Relacyjny do Sierakowa w dniu 14 grudnia A.D.2019 2019.12.10 2019.12.10   2019.12.10
67. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Nowelizacja Organizacji Ziem Sejmikowych - Sejmiki Senatorskie 2019.12.18 2019.12.18 

 

2019.12.18
 68. Uchwała Sejmu Walnego przejdź Uchwała Sejmu Walnego w Sierakowie 14 grudnia A.D.2019 - SZLACHETNI A.D.2019 2019.12.14 2019.12.14   2019.12.24
 69. ORĘDZIE KRÓLEWSKIE przejdź KRÓLEWSKIE ORĘDZIE NOWOROCZNE na 2020 rok z 30 grudnia A.D.2019 2019.12.30 2019.12.30   2019.12.31
       

 

Za panowania Króla Polski Wojciecha Edwarda I

Trzeci Rok Panowania.

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2018

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia -

Sporządzenia

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 2 stycznia A.D. 2018 "O ochronie Poddanych w Królestwie Polskim" 2018.01.02 2018.01.02 2018.02.13 2018.01.02
2. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 2 stycznia A.D.2018 - I Wici - na XX Posiedzenie Rady Królewskiej i III Posiedzenie Rady Pokoju 2018.01.02 2018.01.02   2018.01.02
3. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 3 stycznia A.D.2018 - II Wici - na XX Posiedzenie Rady Królewskiej i III Posiedzenie Rady Pokoju 2018.01.03 2018.01.03   2018.01.03
4. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 4 stycznia A.D.2018 - III Wici - na XX Posiedzenie Rady Królewskiej i III Posiedzenie Rady Pokoju 2018.01.04 2018.01.04   2018.01.04
5. Akt Nominacyjny przejdź Akt Nominacyjny z 4 stycznia A.D.2018 na Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus dla J.E. abpa Jana Pawła Lenga wręczony osobiście przez Króla Polski 6 stycznia A.D.2018 w Licheniu Starym. 2017.12.16 2017.12.16 2017.12.16 2018.01.08
6. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 9 stycznia A.D.2018 - I Wici - na XXI Posiedzenie Rady Królewskiej i I Posiedzenie Generalnego Conventu Pokojowego w Zielonej Górze 2018.01.09 2018.01.09   2018.01.09
7. Summariusz Rady Królewskiej przejdź Summariusz Rady Królewskiej z 12 stycznia A.D.2018 - z XX Posiedzenia Rady Królewskiej z 6 stycznia A.D.2018 - Licheń Stary 2018.01.06 2018.01.06   2018.01.12
8. Uchwały Rady Królewskiej przejdź Uchwały Rady Królewskiej z XX Posiedzenia Rady Królewskiej - 6 stycznia A.D.2018 - Licheń Stary 2018.01.06 2018.01.06   2018.01.12
9. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 12 stycznia A.D.2018 - II Wici - na XXI Posiedzenie Rady Królewskiej w Zielonej Górze i Posiedzenie Generalnego Conventu Pokojowego w Szprotawie 2018.01.12 2018.01.12   2018.01.12
10. Summariusz Rady Pokoju przejdź Summariusz Rady Pokoju z 16 stycznia A.D.2018 - z III Posiedzenia Rady Pokoju z 6 stycznia A.D.2018 - Licheń Stary 2018.01.06 2018.01.06   2018.01.16
11. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 17 stycznia A.D.2018 - III Wici - na XXI Posiedzenie Rady Królewskiej w Zielonej Górze i Posiedzenie Generalnego Conventu Pokojowego w Szprotawie 2018.01.17 2018.01.17   2018.01.17
12. Odezwa królewska przejdź Odezwa królewska z 30 stycznia A.D.2018 na 1000 - lecie Pokoju w Budziszynie. 2018.01.30 2018.01.30   2018.01.30
13. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 31 stycznia A.D. 2018 "O finansach Królestwa Polskiego" 2018.01.31 2018.01.31 2018.02.13 2018.01.31
14. Reces królewski przejdź Reces królewski z 2 lutego A.D.2018 "Król Polski a Izrael". 2018.02.02 2018.02.02   2018.02.02
15. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 5 lutego A.D. 2018 "O wrogach Narodu Polskiego" 2018.02.05 2018.02.05 2018.02.13 2018.02.05
16. Odezwa królewska przejdź Odezwa królewska z 5 lutego A.D.2018 do Prezydenta Andrzeja Dudy. 2018.02.05 2018.02.05   2018.02.05
17. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 10 lutego A.D.2018 - I Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Szczecinie, Rady Stanu oraz na Posiedzenie Pomorskiego Generalnego Conventu Pokoju w Szczecinie. 2018.02.10 2018.02.10   2018.02.10
18. Zaproszenie królewskie przejdź Zaproszenie królewskie z 12 lutego A.D.2018 do Władzy III RP świeckiej i kościelnej na Pokojowy Zjazd Oliwski 2018.02.12 2018.02.12   2018.02.12
19. Summariusz Rady Stanu przejdź Summariusz Rady Stanu z 13 lutego A.D.2018 - z VI Posiedzenia Rady Stanu z 19 stycznia A.D.2018 - Zielona Góra 2018.02.09 2018.02.09   2018.02.13
20. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 13 lutego A.D.2018 - II Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Szczecinie, Rady Stanu, Rady Pokoju  oraz na Posiedzenie Pomorskiego Generalnego Conventu Pokoju w Szczecinie. 2018.02.13 2018.02.13   2018.02.13
21. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 14 lutego A.D.2018 - III Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Szczecinie, Rady Stanu, Rady Pokoju  oraz na Posiedzenie Pomorskiego Generalnego Conventu Pokoju w Szczecinie. 2018.02.14 2018.02.14   2018.02.14
22. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski - Nowela I - z 14 lutego A.D. 2018 "O finansach Królestwa Polskiego" 2018.02.14 2018.02.14 2018.02.13 2018.02.14
23. Summariusz Rady Stanu przejdź Summariusz Rady Stanu z 22 lutego A.D.2018 - z VII Posiedzenia Rady Stanu z 15 lutego A.D.2018 - Szczecin 2018.02.15 2018.02.22   2018.02.22
24. Summariusz Lubuskiego Conventu Pokoju przejdź Summariusz Generalnego Lubuskiego Conventu Pokoju  z 20 stycznia A.D.2018 - Szprotawa 2018.01.20 2018.01.20   2018.03.02
25. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 6 marca A.D.2018 - I Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Krakowie oraz na Posiedzenie Małopolskiego Generalnego Conventu Pokoju w Krakowie. 2018.03.06 2018.03.06   2018.03.06
26. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 7 marca A.D.2018 - I Wici - zwołujący Sejm Walny Pacyfikacyjny na dzień 7 kwietnia A.D.2018 do Szczecina. 2018.03.07 2018.03.07   2018.03.07
27. EVENTUS przejdź Eventus z 14 marca A.D.2018 - Wizyta w NIH Warszawa - 27 lutego A.D.2018. 2018.03.14 2018.03.14   2018.03.14
28. Konwokacja Królewska przejdź Uniwersał Królewski z 15 marca A.D.2018 - I Wici - zwołujący Podkarpacki Generalny Convent Pokoju na dzień 14 kwietnia A.D.2018 do Krosna. 2018.03.15 2018.03.15   2018.04.15
29. PERSONALIS przejdź Dymisje i Nominacje Królewskie z 16 marca A.D.2018  2018.03.16 2018.03.16   2018.03.16
30. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja Królewska z 16 marca A.D.2018 - II Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Krakowie oraz na Posiedzenie Małopolskiego Generalnego Conventu Pokoju w Krakowie w dniu 24 kwietnia A.D.2018. 2018.03.16 2018.03.16   2018.03.16
31. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski - z 19 marca A.D. 2018 "O likwidacji Episkopatu Polski. O powołaniu do życia Episkopatu Królestwa Polskiego" 2018.03.19 2018.03.19 2018.02.13 2018.03.19
32. List Otwarty przejdź List Otwarty z 20 marca A.D.2018 w sprawie J.E. abpa Wacława Depo 2018.03.20 2018.03.20   2018.03.20
33. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 21 marca A.D.2018 - III Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Krakowie oraz na Posiedzenie Małopolskiego Generalnego Conventu Pokoju w Krakowie w dniu 24 kwietnia A.D.2018. 2018.03.21 2018.03.21   2018.03.21
34. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 28 marca A.D.2018 - II Wici - zwołujący Sejm Walny Pacyfikacyjny na dzień 7 kwietnia A.D.2018 do Szczecina 2018.03.28 2018.03.28   2018.03.28
35. Orędzie Wielkanocne przejdź Orędzie Wielkanocne Króla Polski z 29 marca A.D.2018  2018.03.29 2018.03.29   2018.03.29
36. Śluby Lwowskie przejdź Śluby Lwowskie Króla Polski z 1 kwietnia A.D.2018 - Leśniów  2018.04.01 2018.0401   2018.04.01
37. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 kwietnia A.D.2018 - III Wici - zwołujący Sejm Walny Pacyfikacyjny na dzień 23-25 kwietnia A.D.2018 do Gdańska-Oliwy 2018.04.04 2018.04.04   2018.04.04
38. Śluby Lwowskie przejdź Śluby Lwowskie Króla Polski z 7 kwietnia A.D.2018 - Myszków  2018.04.07 2018.04.07   2018.04.07
39. Summariusz przejdź Summariusz Posiedzenia  Rady Królewskiej w dniu 24 marca A.D.2018 w Krakowie.  2018.03.24 2018.04.09   2018.04.10
40. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 11 kwietnia A.D.2018 - II Wici - zwołujący Śląski Generalny Convent Pokoju na dzień 19 maja A.D.2018 do Góry Świętej Anny. 2018.04.11 2018.04.11   2018.04.11
41. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska "Succisa Virescit" z 14 kwietnia A.D.2018. . 2018.04.14 2018.04.14   2018.04.14
42. Śluby Lwowskie przejdź Śluby Lwowskie Króla Polski z 18 kwietnia A.D.2018 - Warszawa  2018.04.18 2018.04.18   2018.04.20
43. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 20 kwietnia A.D.2018 - III Wici - SUPLEMENT - zwołujący Sejm Walny Pacyfikacyjny na dzień 23-25 kwietnia A.D.2018 do Gdańska-Oliwy 2018.04.20 2018.04.20   2018.04.20
44. Manifest Królewski przejdź Manifest Królewski Przedzjazdowy z 30 kwietnia A.D.2018 - w związku z Pokojowym Zjazdem Oliwskim w dniach 1-3 maja A.D.2018 2018.04.30 2018.04.30   2018.04.30
45. Diariusz Sejmu Walnego przejdź Diariusz Sejmu Walnego Konstytucyjnego - I Posiedzenie w dniu 23 kwietnia A.D.2018 2018.05.12 2018.05.12   2018.05.12
46. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 14 maja A.D.2018 - III Wici - zwołujący Śląski Generalny Convent Pokoju na dzień 20 maja A.D.2018 do Góry Świętej Anny. 2018.05.14 2018.05.14   2018.05.14
47. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 15 maja A.D.2018 - I Wici - zwołująca Radę Królewską oraz Mazowiecki Generalny Convent Pokoju na dzień 14 czerwca A.D.2018 do Gostynina 2018.05.15 2018.05.15   2018.05.15
48. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 22 maja A.D.2018 - II Wici - zwołująca Radę Królewską oraz Mazowiecki Generalny Convent Pokoju na dzień 14 czerwca A.D.2018 do Gostynina 2018.05.22 2018.05.22   2018.05.22
49. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 23 maja A.D.2018 - I Wici - zwołujący Sejm Walny Koronacyjny na dzień 15-16 czerwca A.D.2018 do Licheń Stary 2018.05.23 2018.05.23   2018.05.23
50. Diariusz Sejmu Walnego przejdź Diariusz Sejmu Walnego Konstytucyjnego - V Posiedzenie w dniu 25 kwietnia A.D.2018 - zawiera Uchwały - Konstytucye 2018.05.26 2018.05.26   2018.05.26
51. Wpis do Volumina Legum przejdź Uchwały Sejmu Walnego Konstytucyjnego - V Posiedzenie podjęte w dniu 25 kwietnia A.D.2018. 2018.05.27 2018.05.27   2018.05.27
52. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 30 maja A.D.2018 - II Wici - zwołujący Sejm Walny Koronacyjny na dzień 15-16 czerwca A.D.2018 do Licheń Stary 2018.05.30 2018.05.30   2018.05.30
53. Zwołanie Królewskie przejdź Zwołanie Królewskie z 6 czerwca A.D.2018 - Wici - zwołujące Radę Pokoju na dzień 9 czerwca A.D.2018 do Gdańska Oliwy 2018.06.06 2018.06.06   2018.06.06
54. Odezwa Królewskie przejdź Odezwa Królewska do Poddanych z 7 czerwca A.D.2018 - "O Najświętszym Sercu Pana Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi" 2018.06.07 2018.06.07   2018.06.07
55. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 13 czerwca A.D.2018 - III Wici - zwołujący Sejm Walny Ingresowy na dzień 15-16 czerwca A.D.2018 do Licheń Stary 2018.06.13 2018.06.13   2018.06.13
56. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 17 czerwca A.D.2018 - III Wici - zwołująca Radę Królewską oraz Mazowiecki Generalny Convent Pokoju na dzień 17 czerwca A.D.2018 do Gostynina 2018.06.13 2018.06.13   2018.06.13
57. Memoriał - Summariusz przejdź

przejdź

Memoriał - Summariusz Królewski z 28 czerwca A.D.2018 - XXIII Posiedzenia Rady Królewskiej w dniu17 czerwca A.D.2018 w Gostyninie 2018.06.17 2018.06.28   2018.07.02
58. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie "Na Półrocze A.D.2018" z 30 czerwca A.D.2018. 2018.06.30 2018.06.30   2018.07.02
59. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 2 lipca A.D.2018 - I Wici - zwołująca Radę Królewską oraz Rawsko-Mazowiecki Generalny Convent Pokoju na dzień 7 lipca A.D.2018 do Białej Rawskiej 2018.07.02 2018.07.02   2018.07.02
60. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 4 lipca A.D.2018 - II Wici - zwołująca Radę Królewską oraz Rawsko-Mazowiecki Generalny Convent Pokoju na dzień 7 lipca A.D.2018 do Białej Rawskiej 2018.07.04 2018.07.04   2018.07.04
61. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 6 lipca A.D.2018 - III Wici - zwołująca Radę Królewską oraz Rawsko-Mazowiecki Generalny Convent Pokoju na dzień 7 lipca A.D.2018 do Białej Rawskiej 2018.07.06 2018.07.06   2018.07.06
62. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska z 14 lipca A.D.2018 "Na Spotkanie Włodzimierza Putina i Donalda Trumpa 16 lipca A.D.2018 w Helsinkach" 2018.07.14 2018.07.14   2018.07.14
63. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 17 lipca A.D.2018 - I Wici -  zwołujący Sejm Pomorza na dzień 28 lipca A.D.2018 do Trzebiatowa. 2018.07.17 2018.07.17   2018.07.17
64. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski - z 23 lipca A.D. 2018 "Nowelizacja Konstytucyi Christianitas" 2018.07.23 2018.07.23 2018.12.15 2018.07.23
65. Stanowisko Królewskie przejdź Stanowisko Królewskie z 23 lipca A.D.2018 - w sprawie ogólnokrajowego referendum zarządzonego przez Prezydenta III RP sz.P. Andrzeja Dudę. 2018.07.23 2018.07.23   2018.07.23
66. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 24 lipca A.D.2018 - II Wici -  zwołujący Sejm Pomorza na dzień 29 lipca A.D.2018 do Trzebiatowa. 2018.07.24 2018.07.24   2018.07.24
67. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 25 lipca A.D.2018 - zwołująca Radę Stanu oraz Wenedyjski (Pomorski) Convent Pokoju na dzień 28 lipca A.D.2018 do Szczecina 2018.07.25 2018.07.25   2018.07.25
68. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 26 lipca A.D.2018 - III Wici -  zwołujący Sejm Pomorza na dzień 29 lipca A.D.2018 do Trzebiatowa. 2018.07.26 2018.07.26   2018.07.26
69. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 12 sierpnia A.D.2018 - I Wici -  zwołujący IV Zjazd Katolicki w dniach 12-14 września A.D.2018 do Lichenia Starego 2018.08.12 2018.08.12   2018.08.12
70. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 sierpnia A.D.2018 - II Wici -  zwołujący IV Zjazd Katolicki w dniach 12-14 września A.D.2018 do Lichenia Starego 2018.08.21 2018.08.21   2018.08.21
71. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 31 sierpnia A.D.2018 - "O przejęciu Poczty Polskiej S.A. w skład dóbr królewskich". 2018.08.30 2018.08.30 2018.02.15 2018.08.31
72. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 10 września A.D.2018 - III Wici -  zwołujący IV Zjazd Katolicki w dniach 12-14 września A.D.2018 do Lichenia Starego 2018.09.10 2018.09.10   2018.09.10
73. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 20 września A.D.2018 - Wici -  zwołujący I Posiedzenie Inauguracyjne Colloquium Charitativum oraz VII Posiedzenie rady Pokoju Królestwa Polskiego w dniu 22 września A.D.2018 do Gdańska Oliwy. 2018.09.20 2018.09.20   2018.09.20
74. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 25 września A.D.2018 - "O mordzie sądowym Jezusa Chrystusa dokonanym przez Żydów wspólnie i w porozumieniu z Imperium Rzymskim". 2018.09.25 2018.09.25 2018.02.15 2018.09.25
75. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie "Na 4 października A.D.2018" z 4 października A.D.2018. 2018.10.04 2018.10.04   2018.10.04
76. Konkluzja Królewska przejdź XXXII Nadzwyczajne Otwarte Posiedzenie Rady Królewskiej 2018.10.14 2018.10.14   2018.10.14
77. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - I Wici - z 22 października A.D.2018 - zwołująca Radę Stanu oraz Radę Królewską w dniach 26-28 października A.D.2018 do Lichenia Starego, Płowiec, Brześcia Kujawskiego. 2018.10.22 2018.10.22   2018.10.22
78. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - II Wici - z 24 października A.D.2018 - zwołująca Radę Stanu oraz Radę Królewską w dniach 26-28 października A.D.2018 do Lichenia Starego, Płowiec, Brześcia Kujawskiego. 2018.10.24 2018.10.24   2018.10.24
79. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - III Wici - z 25 października A.D.2018 - zwołująca Radę Stanu oraz Radę Królewską w dniach 26-28 października A.D.2018 do Lichenia Starego, Lisewa k/Skulska, Brześcia Kujawskiego. 2018.10.25 2018.10.25   2018.10.25
80. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 8 listopada A.D.2018 - "O wyborach lokalnych III RP", "O konwersji Polaków na Królestwo Polskie", "O Marszu Niepodległości 11 listopada A.D.2018. 2018.10.24 2018.10.24 2018.02.15 2018.11.08
81. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 20 listopada A.D.2018 - "O utworzeniu Królewskiej Akademii Stanisława - Królewskiego Towarzystwa Nauk, Literatury i Sztuk Pięknych". 2018.11.20 2018.11.20 2018.02.15 2018.11.20
82. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 26 listopada A.D.2018 - I Wici - zwołujący Sejm Walny Konstytucyjny Relacyjny na dzień 15 grudnia A.D.2018 do Gniewu. 2018.11.26 2018.11.26   2018.11.26
83. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 3 grudnia A.D.2018 - II Wici - zwołujący Sejm Walny Konstytucyjny Relacyjny na dzień 15 grudnia A.D.2018 do Gniewu. 2018.12.03 2018.12.03   2018.12.03
84. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 10 grudnia A.D.2018 - "O budżecie III RP"  2018.12.10 2018.12.10 2018.02.15 2018.12.10
85. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 12 grudnia A.D.2018 - III Wici - zwołujący Sejm Walny Konstytucyjny Relacyjny na dzień 15 grudnia A.D.2018 do Gniewu. 2018.12.12 2018.12.12   2018.12.12
86. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 15 grudnia A.D.2018 

EDYKT KRÓLEWSKI

GNIEWSKI

„O ZERWANIU ŁĄCZNOŚCI Z OBECNYM PAPIESTWEM”

„O ODWIECZNYCH PRAWACH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO DO POMORZA BAŁTYCKIEGO”

„O WSKRZESZENIU TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO

IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA”

z dnia 15 grudnia A.D.2018

wydany

w Gniewie

na Ziemi Korony Polskiej

2018.12.15 2018.12.15 Art. 1 Edyktu nie został poddany pod głosowanie do czasu konsultacji z Prymasem Królestwa Polskiego abp Janem Pawłem Lenga

Zlimitowany do kolejnej Sesji Sejmu Walnego Relacyjnego w dniu 14 grudnia A.D.2019 na Sejmie Walnym w Sierakowie

Art.2 oraz Art.3 Edyktu zatwierdzone

2018.02.15

2018.12.18
87. Orędzie Królewski przejdź Boiżonarodzeniowe Orędzie Królewskie z 21 grudnia A.D.2018 2018.12.21 2018.12.21   2018.12.21
88. Orędzie Królewski przejdź Noworoczne Orędzie Królewskie na Rok Pański 2019 z 31 grudnia A.D.2018 2018.12.31 2018.12.31   2019.01.01

Za panowania Króla Polski Wojciecha Edwarda I

Drugi Rok Panowania.

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2017

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia -

Sporządzenia

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 7 stycznia A.D. 2017 "O nazwie Królestwa Polskiego" 2017.01.07 2017.01.07 2017.12.14 2017.01.07
2. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 7 stycznia A.D. 2017 "O infamii i banicji dla jurgieltników partyjnych" 2017.01.07 2017.01.07 2017.12.14 2017.01.07
3. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska z 11 stycznia A.D. 2017  2017.01.11 2017.01.11   2017.01.12
4. Komunikat Królewski przejdź Komunikat Królewski z 12 stycznia A.D. 2017 2017.01.12 2017.01.12   2017.01.12
5. Sancyt przejdź Sancyt Nr 2016.03.20/04 "Infamia dla zmieniających nazwiska w złej wierze". 2016.03.20 2017.01.14 2016.03.20 2017.01.15
6. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 16 stycznia A.D. 2017 - "Na półrocze Królestwa Polskiego" 2017.01.16 2017.01.16 2017.12.14 2017.01.16
7. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 30 stycznia A.D. 2017 - "O zdjęciu infamii i banicji" 2017.01.30 2017.01.30 2017.12.14 2017.01.31
8. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 2 lutego A.D. 2017 zwołujące Sejmy Generalne 2017.02.02 2017.02.02   2017.02.03
9. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 7 lutego A.D. 2017 I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Pomorza 2017.02.07 2017.02.07   2017.02.15
10. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 13 lutego A.D. 2017 II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Pomorza 2017.02.13 2017.02.13   2017.02.15
11. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 21 lutego A.D. 2017 - "Święte Prawo Własności" 2017.02.21 2017.02.21 2017.12.14 2017.02.21
12. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 lutego A.D. 2017 III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Pomorza 2017.02.21 2017.02.21   2017.02.23
13. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 2 marca A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Śląska 2017.03.02 2017.03.02   2017.03.02
14. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 9 marca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Śląska 2017.03.09 2017.03.09   2017.03.10
15. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 14 marca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Śląska 2017.03.14 2017.03.14   2017.03.14
16. Manifest Królewski przejdź Manifest Śląski z 13 marca A.D. 2017 przed Sejmikiem Generalnym Śląska 2017.03.13 2017.03.13   2017.03.14
17. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 marca A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Nadodrza 2017.03.21 2017.03.21   2017.03.21
18. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 27 marca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Nadodrza 2017.03.27 2017.03.27   2017.03.27
19. Memoriał Królewski przejdź Memorandum Królewskie z 28 marca A.D. 2017 - O powszechnym pokoju. 2017.03.28 2017.03.28   2017.03.28
20. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 29 marca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Nadodrza 2017.03.29 2017.03.29   2017.03.29
21. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 4 kwietnia A.D. 2017 - "O integralności Królestwa Polskiego" 2017.04.04 2017.04.04 2017.12.14 2017.04.04
22. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 10 kwietnia A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Lachów - Podkarpacia i Roztocza 2017.04.10 2017.04.10   2017.04.10
23. Manifest Królewski przejdź Manifest Wyboru z 11 kwietnia A.D. 2017 2017.04.11 2017.04.11   2017.04.12
24. Orędzie Królewskie przejdź Wielkanocne Orędzie Królewskie z 13 kwietnia A.D. 2017 2017.04.13 2017.04.13   2017.04.13
25. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 20 kwietnia A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Lachów - Podkarpacia i Roztocza 2017.04.20 2017.04.20   2017.04.20
26. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 24 kwietnia A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Lachów - Podkarpacia i Roztocza 2017.04.24 2017.04.24   2017.04.24
27. Uchwały Rady Wojennej przejdź Diariusz Rady Wojennej Korony Królestwa Polskiego - Przemyśl - 28 kwietnia A.D. 2017 2017.04.28 2017.04.28 2017.12.14 2017.05.03
28. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 3 maja A.D. 2017 2017.05.03 2017.05.03   2017.05.05
29. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 maja A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Mazowsza 2017.05.04 2017.05.04   2017.05.05
30. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska z 5 maja A.D. 2017 2017.05.05 2017.05.05   2017.05.05
31. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 maja A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Mazowsza 2017.05.08 2017.05.08   2017.05.08
32. Diariusz Rady Królewskiej przejdź Diariusz Rady Królewskiej Korony Królestwa Polskiego z 28 kwietnia A.D. 2017 - Przemyśl 2017.04.28 2017.04.28   2017.05.11
33. Orędzie Królewskie przejdź Fatimskie Orędzie Królewskie z 12 maja A.D. 2017 2017.05.12 2017.05.12   2017.05.12
34. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 16 maja A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Mazowsza 2017.05.16 2017.05.16   2017.05.16
35. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 26 maja A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej (Lechitów) 2017.05.26 2017.05.26   2017.05.26
36. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 5 czerwca A.D. 2017 - "O religiach i klerze katolickim na Ziemi Korony Królestwa Polskiego" 2017.06.05 2017.06.05 2017.12.14 2017.06.05
37. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 8 czerwca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej (Lechitów) 2017.06.08 2017.06.08   2017.06.08
38. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 15 czerwca A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 2017.06.15 2017.06.15   2017.06.15
39. Nominacya Królewska przejdź Nominacya Królewska z 15 czerwca A.D. 2017 - Uznanie Biskupa Mieczysława Mokrzyckiego za Biskupa Królewskiego 2017.06.12 2017.06.12   2017.06.15
40. Memorandum Królewskie przejdź Memorandum Królewskie z 18 czerwca A.D. 2017 - "W sprawie europejskiego porządku XXI wieku i odbudowy Wielkiej Lechii" 2017.06.16-17 2017.06.18   2017.06.19
41. Zwołanie Królewskie przejdź Zwołanie Królewskie z 23 czerwca A.D. 2017 - na XI Posiedzenie Rady Królewskiej i IV Posiedzenie Rady Wojennej do Białej Rawskiej  2017.06.23 2017.06.23   2017.06.23
42. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 24 czerwca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej (Lechitów) 2017.06.24 2017.06.24   2017.06.24
43. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 25 czerwca A.D. 2017 - "O ochronie polskich dzieci w Królestwie Polskim" 2017.06.25 2017.06.25 2017.12.14 2017.06.25
44. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie Relacyjne z 4 lipca A.D. 2017.  2017.07.04 2017.07.04   2017.07.04
45. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 5 lipca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 2017.07.05 2017.07.05   2017.07.05
46. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 2 grudnia A.D.2016 - "Doktryna Leszczyńskiego" 2016.12.02 2016.12.02 2017.12.14 2017.07.08
47. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 8 lipca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 2017.07.08 2017.07.08   2017.07.08
48. Konwokacja Królewska przejdź Druga Konwokacja Królewska z 8 lipca A.D. 2017 - na XII Posiedzenie Rady Królewskiej i V Posiedzenie Rady Wojennej do  Pucka  2017.07.08 2017.07.08   2017.07.08
49. Konwokacja Królewska przejdź Trzecia Konwokacja Królewska z 12 lipca A.D. 2017 - na XII Posiedzenie Rady Królewskiej i V Posiedzenie Rady Wojennej do  Pucka  2017.07.12 2017.07.12   2017.07.12
50. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 1 sierpnia A.D. 2017.  2017.08.01 2017.08.01   2017.08.01
51. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 16 sierpnia A.D. 2017 - Wici - plany Królestwa polskiego na II półrocze 2017 2017.08.16 2017.08.16   2017.08.16
52. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 sierpnia A.D. 2017 - I Wici na III Zjazd Katolicki do Koła.- 12-13 września A.D.2017 2017.08.21 2017.08.21   2017.08.21
53. List Otwarty przejdź List Otwarty do Biskupów z 21 września A.D. 2017   2017.09.23 2017.09.23   2017.09.23
54. Konwokacja Królewska przejdź V Konwokacja Królewska z 28 września A.D. 2017 - na XIII i XIV Posiedzenie Rady Królewskiej - Wejherowo - 2017.09.12-14  2017.09.28 2017.09.28   2017.09.28
55. Konwokacja Królewska przejdź VI Konwokacja Królewska z 28 września A.D. 2017 - na XV i XVI Posiedzenie Rady Królewskiej - Radziejów, Płowce, Brześć Kujawski - 2017.10.27-29 2017.09.28 2017.09.28   2017.09.28
56. Kronika przejdź Kronika II Zjazdu Katolickiego w Rydzynie - 12-14 września A.D.2016 2016.12.03 2016.12.03   2017.09.29
57. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 29 października A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Kujawskiej 2017.07.29 2017.07.29   2017.07.29
58. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 4 października A.D. 2017 2017.10.04 2017.10.04   2017.10.05
59. Konwokacja Królewska przejdź V Konwokacja Królewska z 6 października A.D. 2017 - na XIII i XIV Posiedzenie Rady Królewskiej - Gdańsk-Oliwa - 2017.09.12-14  2017.10.06 2017.10.06   2017.10.09
60. Konwokacja Królewska przejdź V Konwokacja Królewska z 9 października A.D. 2017 - na XIII i XIV Posiedzenie Rady Królewskiej - Gdańsk-Oliwa - 2017.09.12-14  2017.10.09 2017.10.09   2017.10.09
61. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 17 października A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Kujawskiej na dzień 27 października A.D. 2017 2017.10.17 2017.10.17   2017.10.17
62. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 18 października A..D. 2017 - na XVII Posiedzenie Rady Królewskiej - Płowce - na dzień 28 października A.D.2017 2017.10.18 2017.10.18   2017.10.18
63. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 19 października A.D.2017 - "O przywróceniu infamii i banicji" 2017.10.19 2017.10.19 2017.12.14 2017.10.19
64. Memorandum Królewskie przejdź Memorandum Królewskie z 14 października A.D. 2017 - "Pax Vobiscum" 2017.10.14 2017.10.14   2017.10.20
65. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 23 października A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Kujawskiej na dzień 27 października A.D. 2017 2017.10.23 2017.10.23   2017.10.23
66. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 23 października A..D. 2017 - na XVII Posiedzenie Rady Królewskiej - Płowce - na dzień 28 października A.D.2017 2017.10.23 2017.10.23   2017.10.23
67. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 30 października A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Małopolskiej na dzień 4 listopada A.D. 2017 2017.10.30 2017.10.30   2017.10.30
68. Śluby Brzeskie przejdź Śluby Brzeskie homagialne odczytane dnia 29 października A.D.2017 w Kościele Farnym w Brześciu Kujawskim 2016.10.28 2016.10.28 2016.12.14 2017.10.30
69. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 30 października A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Małopolskiej na dzień 4 listopada A.D. 2017 2017.10.30 2017.10.30   2017.10.30
70. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 9 listopada A..D. 2017 - na XVIII Posiedzenie Rady Królewskiej - I Posiedzenie Rady Pokoju - Drohiczyn - na dzień 18 listopada A.D.2017 - I Wici 2017.11.09 2017.11.09   2017.11.09
71. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 10 listopada A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Podlaskiej na dzień 18 listopada A.D. 2017 2017.11.10 2017.11.10   2017.11.10
72. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 13 listopada A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejm Walny na dzień 13-15 grudnia A.D. 2017 do Czernej. 2017.11.13 2017.11.13   2017.11.13
73. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 14 listopada A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Podlaskiej na dzień 18 listopada A.D. 2017 2017.11.14 2017.11.14   2017.11.14
74. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 14 listopada A..D. 2017 - na XVIII Posiedzenie Rady Królewskiej - I Posiedzenie Rady Pokoju - Drohiczyn - na dzień 18 listopada A.D.2017 - II Wici 2017.11.14 2017.11.14   2017.11.14
75. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 15 listopada A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Podlaskiej na dzień 18 listopada A.D. 2017 2017.11.15 2017.11.15   2017.11.15
76. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 16 listopada A..D. 2017 - na XVIII Posiedzenie Rady Królewskiej - I Posiedzenie Rady Pokoju - Drohiczyn - na dzień 18 listopada A.D.2017 - III Wici 2017.11.16 2017.11.16   2017.11.16
77. Summariusz Obrad Rady Królewskiej przejdź Summariusz Obrad Rady Królewskiej - Drohiczyn - 18 listopada A.D.2017 2017.11.18 2017.11.18   2017.11.21
78. List Otwarty Króla Polski przejdź List Otwarty Króla Polski w sprawie Projektu "Dom+ dla rdzennych Polaków" z 22 listopada A.D.2017 2017.11.22 2017.11.22   2017.11.22
79. Summariusz Obrad Rady Pokoju przejdź Summariusz Obrad Rady Pokoju - Drohiczyn - 18 listopada A.D.2017 2017.11.18 2017.11.18   2017.11.23
80. Diariusz Sejmu Walnego przejdź Diariusz Sejmu Walnego - Darłowo - 25 listopada A.D.2017 2016.04.22-24 2017.11.25   2017.11.25
81. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 27 listopada A..D. 2017 - na XIX Posiedzenie Rady Królewskiej - II Posiedzenie Rady Pokoju - Św. Krzyż - na dzień 2 grudnia A.D.2017 - I Wici 2017.11.27 2017.11.27   2017.11.27
82. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 28 listopada A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Świętokrzyskiej na dzień 2 grudnia A.D. 2017 2017.11.28 2017.11.28   2017.11.28
83. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 29 listopada A..D. 2017 - na XIX Posiedzenie Rady Królewskiej - II Posiedzenie Rady Pokoju - Święty Krzyż - na dzień 2 grudnia A.D.2017 - II Wici 2017.11.29 2017.11.29   2017.11.29
84. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 30 listopada A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Świętokrzyskiej na dzień 2 grudnia A.D. 2017 2017.11.30 2017.11.30   2017.11.30
85. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 30 listopada A..D.2017 - na XIX Posiedzenie Rady Królewskiej - II Posiedzenie Rady Pokoju - Święty Krzyż - na dzień 2 grudnia A.D.2017 - II Wici 2017.11.30 2017.11.30   2017.11.30
86. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 1 grudnia A..D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Świętokrzyskiej na dzień 2 grudnia A.D. 2017 2017.12.01 2017.12.01   2017.12.01
87. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 grudnia A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejm Walny na dzień 14-16 grudnia A.D. 2017 do Czernej. 2017.12.04 2017.12.04   2017.12.04
88. Summariusz Obrad Rady Królewskiej przejdź Summariusz Obrad Rady Królewskiej - Święty Krzyż - 2 grudnia A.D.2017 2017.12.02 2017.12.02   2017.12.08
89. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 8 grudnia A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejm Walny na dzień 14-16 grudnia A.D. 2017 do Czernej. 2017.12.08 2017.12.08   2017.12.08
90. Summariusz Obrad Rady Pokoju przejdź Summariusz Obrad Rady Pokoju - Święty Krzyż - 2 grudnia A.D.2017 2017.12.02 2017.12.02   2017.12.10
91. Rota Ślubowania przejdź Rota Śluboiwania "Królewskiej Husarii Katolickiej" z 16 grudnia A.D.2017 2017.12.16 2017.12.16 2017.12.16 2017.12.19
92. Orędzie Królewskie przejdź Noworoczne Orędzie Królewskie - 31 grudnia A.D.2017 2017.12.31 2017.12.31   2017.12.31

Szlachetni A.D.2017

 

Za panowania Króla Polski Wojciecha Edwarda I

Pierwszy Rok Panowania.

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2016

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia - Sporządzenia

Data Aprobacyi przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Trzecich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny - Rydzyna 2016.03.11 2016.09.09   2016.09.09
2. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Pierwszych Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Konwokacyjny - Darłowo 2016.04.11 2016.09.09   2016.09.09
3. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Drugich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Konwokacyjny - Darłowo 2016.04.14 2016.09.09   2016.09.09
4. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Trzecich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Konwokacyjny - Darłowo 2016.04.15 2016.09.09   2016.09.09
5. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Pierwszych Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Konwokacyjny - Baranów Sandomierski 2016.06.02 2016.09.09   2016.09.09
6. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Drugich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Konwokacyjny - Baranów Sandomierski 2016.06.04 2016.09.09   2016.09.09
7. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Trzecich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Konwokacyjny - Baranów Sandomierski 2016.06.06 2016.09.09   2016.09.09
8. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Pierwszych Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Elekcyjny - Gdańsk Oliwa 2016.07.04 2016.09.09   2016.09.09
9. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Drugich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Elekcyjny - Gdańsk Oliwa 2016.07.08 2016.09.09   2016.09.09
10. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Trzecich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Elekcyjny - Gdańsk Oliwa 2016.07.13 2016.09.09   2016.09.09
11. Konstytucya przejdź "Christianitas" 2016.06.11 2016.07.23   2016.08.29
12. Konstytucya przejdź "Dzień pamięci Ofiar ludobójstw dokonanych na Polakach" 2016.07.15 2016.08.29   2016.08.29
13.a. Konstytucya przejdź "O Urzędnikach i Funkcjonariuszach publicznych..." 2016.07.15 2016.08.29   2016.08.29
13.b. Orędzie Królewskie przejdź ORĘDZIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.1916 2016.07.31 2016.07.31  uzupełnienie 2020.09.10
14. Edykt Królewski przejdź "Pierwsze napomnienie królewskie hierarchów kościoła katolickiego w Polce. Reforma królewska kościoła katolickiego w Polsce" 2016.09.21 2016.09.21 2016.12.16 2016.09.21
15. Edykt Królewski przejdź "Ochrona królewska ks. Romana Kneblewskiego" 2016.09.17 2016/09.17 2016.12.16 2016.09.21
16. Edykt Królewski przejdź "Żydzi i osoby z pochodzeniem żydowskim nie mogą zajmować w Królestwie Polskim stanowisk publicznych"     2016.12.16  
17. Edykt Królewski przejdź

"Wobec próby wyprowadzenia z Polski Skarbu Państwa" 

2016.09.26 2016.09.26 2016.12.16 2016.09.26
18. Veto Królewskie przejdź

"Wobec próby wyprowadzenia z Polski Skarbu Państwa" 

2016.09.26 2016.09.26   2016.09.26
19. Diariusz Sejmu Walnego przejdź

Gdańsk-Oliwa - 15-17 lipca A.D. 2016

2016.09.27 2016.09.27   2016.09.27
20. Uniwersał Królewski przejdź

Na II Zwyczajne Posiedzenie Rady Królewskiej - Gdańsk-Oliwa - 8 października A.D. 2016

2016.10.02 2016.10.02   2016.10.02
21. Nominacye przejdź

Niminacye biskupie.

2016.10.04 2016.10.04   2016.10.04
22. Dymisye przejdź

Dymisye biskupie

2016.10.04 2016.10.04   2016.10.04
23. Edykt Królewski przejdź

O ustanowieniu Święta Korony Królestwa Polskiego

2016.10.12 2016.10.12 2016.12.16 2016.10.12
24. Homagium Królewskie przejdź

Śluby Brzeskie

2016.10.29 2016.10.29 2016.12.16 2016.11.01
25. List otwarty przejdź

List otwarty Króla Polski Wojciecha Edwarda do papieża Franciszka - wizyta w Nuncjaturze

2016.11.18 2016.11.18   2016/11/19
26. Edykt Królewski przejdź

Edykt werbalny o Kontreformacji w Królestwie Polskim

2016.11.18 2016.11.18 2016.12.16 2016/11/19
27. Petycja przejdź

Petycja o zwrot "Srebrnego Ołtarza Darłowskiego"

2016.11.22 2016.11.22   2016.11.22
28. Manifest przejdź

Manifest Myszkowski z 30 listopada A.D. 2016

2016.11.30 2016.11.30   2016/12/02
29. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 2 grudnia A.D. "Doktryna Leszczyńskiego".

2016.12.02 2016.12.02 2016.12.16 2016.12.02
30. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 6 grudnia A.D. "O zakazie deficytu budżetowego".

2016.12.06 2016.12.06 2016.12.16 2016.12.14
31. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 20 grudnia A.D. "O Hetmanach i Admirałach"

2016.12.20 2016.12.20   2016.12.20
32. Orędzie Królewskie przejdź

Orędzie Królewskie z 31 grudnia A.D. 2016 - "Noworoczne 2016/2017"

2016.12.31 2016.12.31   2016.12.312

 

Z czasów bezkrólewia (2011-2015):

 

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2015

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia - Sporządzenia

Data Aprobacyi przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. List Otwarty

Manifest

List Otwarty Marszałka Sejmu Walnego J.W.Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego do Prezesa partii politycznej "PiS" Jarosława Kaczyńskiego 2015.01.14 -------   2019.10.22
2. Manifest

Manifest

Manifest Łęczycki 2015.03.07 -------   2018.09.04
3. Pismo Sejmu Walnego

Uchwły Sejmu Walnego w Kole - 14 czerwca A.D.2015

Oferta współdziałania Sejm Walny - Grzegorz Braun z 26 marca A.D.2015 2015.03.26 -------   2019.01.09
4. Manifest Myszkowski

MANIFEST MYSZKOWSKI

Manifest Myszkowski - 1 czerwca A.D.2015 2015.06.01 -------   2019.02.27
5. Uchwały Sejmu Walnego

Uchwły Sejmu Walnego w Kole - 14 czerwca A.D.2015

Uchwały Sejmu Walnego w Kole - 14 czerwca A.D.2015 2015.06.30 -------   2018.09.09
6. Pismo Sejmu Walnego

Uchwły Sejmu Walnego w Kole - 14 czerwca A.D.2015

Oferta współdziałania Sejm Walny - Elżbieta Łochyńska, Daniel Konrad, Jan Kobylański z 14 lipca A.D.2015 2015.07.14 -------   2019.01.09
7. Diariusz Sejmu Walnego

Diariusz Sejmu Walnego

Diariusz Sejmu Walnego w Niepołomicach - 4-5 październik A.D.2015 2015.10.05 -------   2019.05.09
8. Diariusz Sejmu Walnego

Diariusz

Diariusz Sejmu Walnego w Niepołomicach - 14-15 październik A.D.2015 2015.10.31 -------   2018.09.09

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2014

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia - Sporządzenia

Data Aprobacyi przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Uniwersał

Uniwersał

Uniwersał Zakliczyński Zjazdu Łęczyckiego A.D.2015 2014.07.11 2018.09.03   2018.09.03
2. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Myszkowski na Sejm Walny w Niepołomicach 2014.07.12 2016.09.03   2016.09.03
3. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Siedlecki zwołujący Sejmiki przedsejmowe przed Sejmem Walnym w Niepołomicach 2014.07.21 2018.09.03   2018.09.03
4. Instrukcja Sejmikowa Instrukcja Sejmikowa Myszkowska

Instrukcja Sejmikowa Myszkowska na Sejmiki Przedsejmowe

2014.07.31 2018.09.04   2018.09.04
5. Manifest Uniwersał Manifest Niepołomicki 2016.08.06 2018.09.03   2019.07.11
6. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Sławnieński Pierwszych Wici na Sejm Walny w Niepołomicach 2016.08.20 2018.09.03   2018.09.03
7. Uniwersał Uniwersał

Uniwersał Żywiecki Drugich Wici na Sejm Walny w Niepołomicach

2014.08.25 2018.09.03   2018.09.03
8. Uniwersał Uniwersał

Uniwersał Lelowski Trzecich Wici na Sejm Walny w Niepołomicach

2014.09.07 2018.09.03   2018.09.03
9. Odezwa Odezwa

Odezwa Leśniowska na Sejm Walny w Niepołomicach

2014.09.30 2018.09.04   2018.09.04
10. Odezwa Odezwa

Odezwa Sejmikowa  

2014.10.28 2018.09.04   2018.09.04
11. Odezwa Odezwa

Odezwa "Partyjne ludziki atakują" 

2014.11.09 2018.09.04   2018.09.04

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2012

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia - Sporządzenia

Data Aprobacyi przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Orędzie

Orędzie

Nieznane Orędzie Króla Stanisława Leszczyńskiego 2012.03.14 2018.09.04   2018.09.04
2. Manifest Manifest Dwa Manifesty Prymasa Królestwa Polskiego Andrzeja Leszczyńskiego 2014.04.30 2018.09.04   2018.09.04
3. Manifest Manifest Polityczny kuglarz Donald Tusk 2012.08.31 2016.09.04   2016.09.04
     

 

       

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2011

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia - Sporządzenia

Data Aprobacyi przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Manifest

Uniwersał

Uniwersał Króla Jana Kazimierza z 20 listopada A.D.1655 2011.05.31 2018.09.04   2018.09.04
   

 

       

 

[ Strona główna ] DZIENNIK ] APELE ] AKTY NIEŁASKI ] KOMUNIKATY ] NOMINACJE ] SEJMY WALNE ] SZLACHETNI ] SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY A.D.2016-A.D.2025 ] KONFEDERACJE ] CLERUS ] KONKLUZJE RADY SENATU ] KONSTYTUCYE ] HOMAGIUM ] STANOWISKO ] PERSONALIS ] ZAPROSZENIA ] MEMORANDA ] MOWY TRONOWE ] DOKTRYNY ] RECESY ] EDYKTY ] MEMORIAŁY ] ŚLUBY ] MANIFESTY ] SUMMARIUSZE ] RESUME ] UNIWERSAŁY ] ZWOŁANIA ] KONWOKACJE ] KONKLUZJE ] VETA KRÓLEWSKIE ] LISTY OTWARTE ] DYPLOMACJA ] NOMINACYE ] DYMISYE ] PETYCJE ] ORĘDZIA ] ODEZWY ] APROBACYE ] DIARIUSZE SEJMOWE ] DIARIUSZE RADY WOJENNEJ ] DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ ] SUMMARIUSZE R.K. ] UCHWALY R.K. ] SUMMARIUSZE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] NAPOMNIENIA ] EVENTY ] SEJMY WALNE ] SEJMIKI ZIEMSKIE ] SPRAWOZDANIA ] ROTY ] KRONIKI ] LINKI ] GALERIA ] VOLUMINA LEGUM ] KONTAKT ]

Copyright © 2006-2020  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

All Rights Reserved

MMXX