[ Strona główna ] DZIENNIK ] HOMAGIUM ] ZAPROSZENIA ] MEMORANDA ] DOKTRYNY ] RECESY ] EDYKTY ] MEMORIAŁY ] MANIFESTY ] UNIWERSAŁY ] KONWOKACJE ] VETA KRÓLEWSKIE ] LISTY OTWARTE ] DYPLOMACJA ] NOMINACYE ] DYMISYE ] PETYCJE ] ORĘDZIA ] ODEZWY ] APROBACYE ] KOMUNIKATY ] DIARIUSZE SEJMOWE ] DIARIUSZE RADY WOJENNEJ ] DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ ] SUMMARIUSZE R.K. ] UCHWALY R.K. ] SUMMARIUSZE RP ] SUMMARIUSZE R.S. ] KONSTYTUCYE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] NAPOMNIENIA ] SEJMY WALNE ] SEJMIKI ZIEMSKIE ] SPRAWOZDANIA ] ROTY ] KRONIKI ] LINKI ] GALERIA ] KONTAKT ]

 

METRYKA KORONNA

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

DZIENNIK
HOMAGIUM
ZAPROSZENIA
MEMORANDA
DOKTRYNY
RECESY
EDYKTY
MEMORIAŁY
MANIFESTY
UNIWERSAŁY
KONWOKACJE
VETA KRÓLEWSKIE
LISTY OTWARTE
DYPLOMACJA
NOMINACYE
DYMISYE
PETYCJE
ORĘDZIA
ODEZWY
APROBACYE
KOMUNIKATY
DIARIUSZE SEJMOWE
DIARIUSZE RADY WOJENNEJ
DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ
SUMMARIUSZE R.K.
UCHWALY R.K.
SUMMARIUSZE RP
SUMMARIUSZE R.S.
KONSTYTUCYE
SANCYTY
WEZWANIA
NAPOMNIENIA
SEJMY WALNE
SEJMIKI ZIEMSKIE
SPRAWOZDANIA
ROTY
KRONIKI
LINKI
GALERIA
KONTAKT

 

 

Za panowania Króla Polski Wojciecha Edwarda I

Trzeci rok Panowania.

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2018

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia -

Sporządzenia

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki
1. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 2 stycznia A.D. 2018 "O ochronie Poddanych w Królestwie Polskim" 2018.01.02 2018.01.02   2018.01.02
2. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 2 stycznia A.D.2018 - I Wici - na XX Posiedzenie Rady Królewskiej i III Posiedzenie Rady Pokoju 2018.01.02 2019.01.02   2018.01.02
3. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 3 stycznia A.D.2018 - II Wici - na XX Posiedzenie Rady Królewskiej i III Posiedzenie Rady Pokoju 2018.01.03 2019.01.03   2018.01.03
4. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 4 stycznia A.D.2018 - III Wici - na XX Posiedzenie Rady Królewskiej i III Posiedzenie Rady Pokoju 2018.01.04 2019.01.04   2018.01.04
5. Akt Nominacyjny przejdź Akt Nominacyjny z 4 stycznia A.D.2018 na Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus dla J.E. abpa Jana Pawła Lenga wręczony osobiście przez Króla Polski 6 stycznia A.D.2018 w Licheniu Starym. 2018.01.04 2019.01.04 2017.12.16 2018.01.08
6. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 9 stycznia A.D.2018 - I Wici - na XXI Posiedzenie Rady Królewskiej i I Posiedzenie Generalnego Conventu Pokojowego w Zielonej Górze 2018.01.09 2019.01.09   2018.01.09
7. Summariusz Rady Królewskiej przejdź Summariusz Rady Królewskiej z 12 stycznia A.D.2018 - z XX Posiedzenia Rady Królewskiej z 6 stycznia A.D.2018 - Licheń Stary 2018.01.06 2019.01.06   2018.01.12
8. Uchwały Rady Królewskiej przejdź Uchwały Rady Królewskiej z XX Posiedzenia Rady Królewskiej - 6 stycznia A.D.2018 - Licheń Stary 2018.01.06 2019.01.06   2018.01.12
9. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 12 stycznia A.D.2018 - II Wici - na XXI Posiedzenie Rady Królewskiej w Zielonej Górze i Posiedzenie Generalnego Conventu Pokojowego w Szprotawie 2018.01.12 2019.01.12   2018.01.12
10. Summariusz Rady Pokoju przejdź Summariusz Rady Pokoju z 16 stycznia A.D.2018 - z III Posiedzenia Rady Pokoju z 6 stycznia A.D.2018 - Licheń Stary 2018.01.06 2019.01.06   2018.01.16
11. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 17 stycznia A.D.2018 - III Wici - na XXI Posiedzenie Rady Królewskiej w Zielonej Górze i Posiedzenie Generalnego Conventu Pokojowego w Szprotawie 2018.01.17 2019.01.17   2018.01.17
12. Odezwa królewska przejdź Odezwa królewska z 30 stycznia A.D.2018 na 1000 - lecie Pokoju w Budziszynie. 2018.01.30 2019.01.30   2018.01.30
13. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 31 stycznia A.D. 2018 "O finansach Królestwa Polskiego" 2018.01.31 2018.01.31   2018.01.31
14. Reces królewski przejdź Reces królewski z 2 lutego A.D.2018 "Król Polski a Izrael". 2018.02.02 2019.02.02   2018.02.02
15. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 5 lutego A.D. 2018 "O wrogach Narodu Polskiego" 2018.02.05 2018.02.05   2018.02.05
16. Odezwa królewska przejdź Odezwa królewska z 5 lutego A.D.2018 do Prezydenta Andrzeja Dudy. 2018.02.05 2019.02.05   2018.02.05
17. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 10 lutego A.D.2018 - I Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Szczecinie, Rady Stanu oraz na Posiedzenie Pomorskiego Generalnego Conventu Pokoju w Szczecinie. 2018.02.10 2019.02.10   2018.02.10
18. Zaproszenie królewskie przejdź Zaproszenie królewskie z 12 lutego A.D.2018 do Władzy III RP świeckiej i kościelnej na Pokojowy Zjazd Oliwski 2018.02.12 2019.02.12   2018.02.12
19. Summariusz Rady Stanu przejdź Summariusz Rady Stanu z 13 lutego A.D.2018 - z VI Posiedzenia Rady Stanu z 19 stycznia A.D.2018 - Zielona Góra 2018.02.09 2019.02.09   2018.02.13
20. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 13 lutego A.D.2018 - II Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Szczecinie, Rady Stanu, Rady Pokoju  oraz na Posiedzenie Pomorskiego Generalnego Conventu Pokoju w Szczecinie. 2018.02.13 2019.02.13   2018.02.13
21. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 14 lutego A.D.2018 - III Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Szczecinie, Rady Stanu, Rady Pokoju  oraz na Posiedzenie Pomorskiego Generalnego Conventu Pokoju w Szczecinie. 2018.02.14 2019.02.14   2018.02.14
22. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski - Nowela I - z 14 lutego A.D. 2018 "O finansach Królestwa Polskiego" 2018.02.14 2018.02.14   2018.02.14
23. Summariusz Rady Stanu przejdź Summariusz Rady Stanu z 22 lutego A.D.2018 - z VII Posiedzenia Rady Stanu z 15 lutego A.D.2018 - Szczecin 2018.02.15 2019.02.22   2018.02.22
               
               
               

Za panowania Króla Polski Wojciecha Edwarda I

Drugi rok Panowania.

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2017

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia -

Sporządzenia

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki
1. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 7 stycznia A.D. 2017 "O nazwie Królestwa Polskiego" 2017.01.07 2017.01.07 2017.12.14 2017.01.07
2. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 7 stycznia A.D. 2017 "O infamii i banicji dla jurgieltników partyjnych" 2017.01.07 2017.01.07 2017.12.14 2017.01.07
3. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska z 11 stycznia A.D. 2017  2017.01.11 2017.01.11   2017.01.12
4. Komunikat Królewski przejdź Komunikat Królewski z 12 stycznia A.D. 2017 2017.01.12 2017.01.12   2017.01.12
5. Sancyt przejdź Sancyt Nr 2016.03.20/04 "Infamia dla zmieniających nazwiska w złej wierze". 2016.03.20 2017.01.14 2016.03.20 2017.01.15
6. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 16 stycznia A.D. 2017 - "Na półrocze Królestwa Polskiego" 2017.01.16 2017.01.16 2017.12.14 2017.01.16
7. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 30 stycznia A.D. 2017 - "O zdjęciu infamii i banicji" 2017.01.30 2017.01.30 2017.12.14 2017.01.31
8. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 2 lutego A.D. 2017 zwołujące Sejmy Generalne 2017.02.02 2017.02.02   2017.02.03
9. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 7 lutego A.D. 2017 I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Pomorza 2017.02.07 2017.02.07   2017.02.15
10. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 13 lutego A.D. 2017 II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Pomorza 2017.02.13 2017.02.13   2017.02.15
11. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 21 lutego A.D. 2017 - "Święte Prawo Własności" 2017.02.21 2017.02.21 2017.12.14 2017.02.21
12. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 lutego A.D. 2017 III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Pomorza 2017.02.21 2017.02.21   2017.02.23
13. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 2 marca A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Śląska 2017.03.02 2017.03.02   2017.03.02
14. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 9 marca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Śląska 2017.03.09 2017.03.09   2017.03.10
15. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 14 marca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Śląska 2017.03.14 2017.03.14   2017.03.14
16. Manifest Królewski przejdź Manifest Śląski z 13 marca A.D. 2017 przed Sejmikiem Generalnym Śląska 2017.03.13 2017.03.13   2017.03.14
17. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 marca A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Nadodrza 2017.03.21 2017.03.21   2017.03.21
18. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 27 marca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Nadodrza 2017.03.27 2017.03.27   2017.03.27
19. Memoriał Królewski przejdź Memorandum Królewskie z 28 marca A.D. 2017 - O powszechnym pokoju. 2017.03.28 2017.03.28   2017.03.28
20. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 29 marca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Nadodrza 2017.03.29 2017.03.29   2017.03.29
21. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 4 kwietnia A.D. 2017 - "O integralności Królestwa Polskiego" 2017.04.04 2017.04.04 2017.12.14 2017.04.04
22. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 10 kwietnia A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Lachów - Podkarpacia i Roztocza 2017.04.10 2017.04.10   2017.04.10
23. Manifest Królewski przejdź Manifest Wyboru z 11 kwietnia A.D. 2017 2017.04.11 2017.04.11   2017.04.12
24. Orędzie Królewskie przejdź Wielkanocne Orędzie Królewskie z 13 kwietnia A.D. 2017 2017.04.13 2017.04.13   2017.04.13
25. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 20 kwietnia A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Lachów - Podkarpacia i Roztocza 2017.04.20 2017.04.20   2017.04.20
26. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 24 kwietnia A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Lachów - Podkarpacia i Roztocza 2017.04.24 2017.04.24   2017.04.24
27. Uchwały Rady Wojennej przejdź Diariusz Rady Wojennej Korony Królestwa Polskiego - Przemyśl - 28 kwietnia A.D. 2017 2017.04.28 2017.04.28 2017/12/14 2017.05.03
28. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 3 maja A.D. 2017 2017.05.03 2017.05.03   2017.05.05
29. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 maja A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Mazowsza 2017.05.04 2017.05.04   2017.05.05
30. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska z 5 maja A.D. 2017 2017.05.05 2017.05.05   2017.05.05
31. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 maja A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Mazowsza 2017.05.08 2017.05.08   2017.05.08
32. Diariusz Rady Królewskiej przejdź Diariusz Rady Królewskiej Korony Królestwa Polskiego z 28 kwietnia A.D. 2017 - Przemyśl 2017.04.28 2017.04.28   2017.05.11
33. Orędzie Królewskie przejdź Fatimskie Orędzie Królewskie z 12 maja A.D. 2017 2017.05.12 2017.05.12   2017.05.12
34. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 16 maja A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Mazowsza 2017.05.16 2017.05.16   2017.05.16
35. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 26 maja A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej (Lechitów) 2017.05.26 2017.05.26   2017.05.26
36. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 5 czerwca A.D. 2017 - "O religiach i klerze katolickim na Ziemi Korony Królestwa Polskiego" 2017.06.05 2017.06.05 2017.12.14 2017.06.05
37. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 8 czerwca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej (Lechitów) 2017.06.08 2017.06.08   2017.06.08
38. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 15 czerwca A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 2017.06.15 2017.06.15   2017.06.15
39. Nominacya Królewska przejdź Nominacya Królewska z 15 czerwca A.D. 2017 - Uznanie Biskupa Mieczysława Mokrzyckiego za Biskupa Królewskiego 2017.06.12 2017.06.12   2017.06.15
40. Memorandum Królewskie przejdź Memorandum Królewskie z 18 czerwca A.D. 2017 - "W sprawie europejskiego porządku XXI wieku i odbudowy Wielkiej Lechii" 2017.06.16-17 2017.06.18   2017.06.19
41. Zwołanie Królewskie przejdź Zwołanie Królewskie z 23 czerwca A.D. 2017 - na XI Posiedzenie Rady Królewskiej i IV Posiedzenie Rady Wojennej do Białej Rawskiej  2017.06.23 2017.06.23   2017.06.23
42. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 24 czerwca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej (Lechitów) 2017.06.24 2017.06.24   2017.06.24
43. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 25 czerwca A.D. 2017 - "O ochronie polskich dzieci w Królestwie Polskim" 2017.06.25 2017.06.25 2017.12.14 2017.06.25
44. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie Relacyjne z 4 lipca A.D. 2017.  2017.07.04 2017.07.04   2017.07.04
45. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 5 lipca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 2017.07.05 2017.07.05   2017.07.05
46. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 2 grudnia A.D.2016 - "Doktryna Leszczyńskiego" 2016.12.02 2016.12.02 2017.12.14 2017.07.08
47. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 8 lipca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 2017.07.08 2017.07.08   2017.07.08
48. Konwokacja Królewska przejdź Druga Konwokacja Królewska z 8 lipca A.D. 2017 - na XII Posiedzenie Rady Królewskiej i V Posiedzenie Rady Wojennej do  Pucka  2017.07.08 2017.07.08   2017.07.08
49. Konwokacja Królewska przejdź Trzecia Konwokacja Królewska z 12 lipca A.D. 2017 - na XII Posiedzenie Rady Królewskiej i V Posiedzenie Rady Wojennej do  Pucka  2017.07.12 2017.07.12   2017.07.12
50. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 1 sierpnia A.D. 2017.  2017.08.01 2017.08.01   2017.08.01
51. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 16 sierpnia A.D. 2017 - Wici - plany Królestwa polskiego na II półrocze 2017 2017.08.16 2017.08.16   2017.08.16
52. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 sierpnia A.D. 2017 - I Wici na III Zjazd Katolicki do Koła.- 12-13 września A.D.2017 2017.08.21 2017.08.21   2017.08.21
53. List Otwarty przejdź List Otwarty do Biskupów z 21 września A.D. 2017   2017.09.23 2017.09.23   2017.09.23
54. Konwokacja Królewska przejdź V Konwokacja Królewska z 28 września A.D. 2017 - na XIII i XIV Posiedzenie Rady Królewskiej - Wejherowo - 2017.09.12-14  2017.09.28 2017.09.28   2017.09.28
55. Konwokacja Królewska przejdź VI Konwokacja Królewska z 28 września A.D. 2017 - na XV i XVI Posiedzenie Rady Królewskiej - Radziejów, Płowce, Brześć Kujawski - 2017.10.27-29 2017.09.28 2017.09.28   2017.09.28
56. Kronika przejdź Kronika II Zjazdu Katolickiego w Rydzynie - 12-14 września A.D.2016 2016.12.03 2016.12.03   2017.09.29
57. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 29 października A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Kujawskiej 2017.07.29 2017.07.29   2017.07.29
58. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 4 października A.D. 2017 2017.10.04 2017.10.04   2017.10.05
59. Konwokacja Królewska przejdź V Konwokacja Królewska z 6 października A.D. 2017 - na XIII i XIV Posiedzenie Rady Królewskiej - Gdańsk-Oliwa - 2017.09.12-14  2017.10.06 2017.10.06   2017.10.09
60. Konwokacja Królewska przejdź V Konwokacja Królewska z 9 października A.D. 2017 - na XIII i XIV Posiedzenie Rady Królewskiej - Gdańsk-Oliwa - 2017.09.12-14  2017.10.09 2017.10.09   2017.10.09
61. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 17 października A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Kujawskiej na dzień 27 października A.D. 2017 2017.10.17 2017.10.17   2017.10.17
62. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 18 października A..D. 2017 - na XVII Posiedzenie Rady Królewskiej - Płowce - na dzień 28 października A.D.2017 2017.10.18 2017.10.18   2017.10.18
63. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 19 października A.D.2017 - "O przywróceniu infamii i banicji" 2017.10.19 2017.10.19 2017.12.14 2017.10.19
64. Memorandum Królewskie przejdź Memorandum Królewskie z 14 października A.D. 2017 - "Pax Vobiscum" 2017.10.14 2017.10.14   2017.10.20
65. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 23 października A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Kujawskiej na dzień 27 października A.D. 2017 2017.10.23 2017.10.23   2017.10.23
66. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 23 października A..D. 2017 - na XVII Posiedzenie Rady Królewskiej - Płowce - na dzień 28 października A.D.2017 2017.10.23 2017.10.23   2017.10.23
67. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 30 października A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Małopolskiej na dzień 4 listopada A.D. 2017 2017.10.30 2017.10.30   2017.10.30
68. Śluby Brzeskie przejdź Śluby Brzeskie homagialne odczytane dnia 29 października A.D.2017 w Kościele Farnym w Brześciu Kujawskim 2016.10.28 2016.10.28 2016.12.14 2017.10.30
69. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 30 października A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Małopolskiej na dzień 4 listopada A.D. 2017 2017.10.30 2017.10.30   2017.10.30
70. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 9 listopada A..D. 2017 - na XVIII Posiedzenie Rady Królewskiej - I Posiedzenie Rady Pokoju - Drohiczyn - na dzień 18 listopada A.D.2017 - I Wici 2017.11.09 2017.11.09   2017.11.09
71. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 10 listopada A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Podlaskiej na dzień 18 listopada A.D. 2017 2017.11.10 2017.11.10   2017.11.10
72. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 13 listopada A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejm Walny na dzień 13-15 grudnia A.D. 2017 do Czernej. 2017.11.13 2017.11.13   2017.11.13
73. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 14 listopada A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Podlaskiej na dzień 18 listopada A.D. 2017 2017.11.14 2017.11.14   2017.11.14
74. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 14 listopada A..D. 2017 - na XVIII Posiedzenie Rady Królewskiej - I Posiedzenie Rady Pokoju - Drohiczyn - na dzień 18 listopada A.D.2017 - II Wici 2017.11.14 2017.11.14   2017.11.14
75. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 15 listopada A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Podlaskiej na dzień 18 listopada A.D. 2017 2017.11.15 2017.11.15   2017.11.15
76. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 16 listopada A..D. 2017 - na XVIII Posiedzenie Rady Królewskiej - I Posiedzenie Rady Pokoju - Drohiczyn - na dzień 18 listopada A.D.2017 - III Wici 2017.11.16 2017.11.16   2017.11.16
77. Summariusz Obrad Rady Królewskiej przejdź Summariusz Obrad Rady Królewskiej - Drohiczyn - 18 listopada A.D.2017 2017.11.18 2017.11.18   2017.11.21
78. List Otwarty Króla Polski przejdź List Otwarty Króla Polski w sprawie Projektu "Dom+ dla rdzennych Polaków" z 22 listopada A.D.2017 2017.11.22 2017.11.22   2017.11.22
79. Summariusz Obrad Rady Pokoju przejdź Summariusz Obrad Rady Pokoju - Drohiczyn - 18 listopada A.D.2017 2017.11.18 2017.11.18   2017.11.23
80. Diariusz Sejmu Walnego przejdź Diariusz Sejmu Walnego - Darłowo - 25 listopada A.D.2017 2016.04.22-24 2017.11.25   2017.11.25
81. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 27 listopada A..D. 2017 - na XIX Posiedzenie Rady Królewskiej - II Posiedzenie Rady Pokoju - Św. Krzyż - na dzień 2 grudnia A.D.2017 - I Wici 2017.11.27 2017.11.27   2017.11.27
82. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 28 listopada A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Świętokrzyskiej na dzień 2 grudnia A.D. 2017 2017.11.28 2017.11.28   2017.11.28
83. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 29 listopada A..D. 2017 - na XIX Posiedzenie Rady Królewskiej - II Posiedzenie Rady Pokoju - Święty Krzyż - na dzień 2 grudnia A.D.2017 - II Wici 2017.11.29 2017.11.29   2017.11.29
84. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 30 listopada A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Świętokrzyskiej na dzień 2 grudnia A.D. 2017 2017.11.30 2017.11.30   2017.11.30
85. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 30 listopada A..D.2017 - na XIX Posiedzenie Rady Królewskiej - II Posiedzenie Rady Pokoju - Święty Krzyż - na dzień 2 grudnia A.D.2017 - II Wici 2017.11.30 2017.11.30   2017.11.30
86. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 1 grudnia A..D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Świętokrzyskiej na dzień 2 grudnia A.D. 2017 2017.12.01 2017.12.01   2017.12.01
87. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 grudnia A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejm Walny na dzień 14-16 grudnia A.D. 2017 do Czernej. 2017.12.04 2017.12.04   2017.12.04
88. Summariusz Obrad Rady Królewskiej przejdź Summariusz Obrad Rady Królewskiej - Święty Krzyż - 2 grudnia A.D.2017 2017.12.02 2017.12.02   2017.12.08
89. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 8 grudnia A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejm Walny na dzień 14-16 grudnia A.D. 2017 do Czernej. 2017.12.08 2017.12.08   2017.12.08
90. Summariusz Obrad Rady Pokoju przejdź Summariusz Obrad Rady Pokoju - Święty Krzyż - 2 grudnia A.D.2017 2017.12.02 2017.12.02   2017.12.10
91. Rota Ślubowania przejdź Rota Śluboiwania "Królewskiej Husarii Katolickiej" z 16 grudnia A.D.2017 2017.12.16 2017.12.16 2017.12.16 2017.12.19
92. Orędzie Królewskie przejdź Noworoczne Orędzie Królewskie - 31 grudnia A.D.2017 2017.12.31 2017.12.31   2017.12.31

 

Za panowania Króla Polski Wojciecha Edwarda I

Pierwszy rok Panowania.

METRYKA KORONNA - WPISY A.D. 2016

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia - Sporządzenia

Data Aprobacyi przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki
1. Konstytucya przejdź "Christianitas" 2016.06.11 2016.07.23   2016.08.29
2. Konstytucya przejdź "Dzień pamięci ofiar ludobójstw dokonanych na Polakach" 2016.07.15 2016.08.29   2016.08.29
3. Konstytucya przejdź "O Urzędnikach i Funkcjonariuszach publicznych..." 2016.07.15 2016.08.29   2016.08.29
4. Edykt Królewski przejdź "Pierwsze napomnienie królewskie hierarchów kościoła katolickiego w Polce. Reforma królewska kościoła katolickiego w Polsce" 2016.09.21 2016.09.21   2016.09.21
5. Edykt Królewski przejdź "Ochrona królewska ks. Romana Kneblewskiego" 2016.09.17 2016/09.17   2016.09.21
6. Edykt Królewski przejdź "Żydzi i osoby z pochodzeniem żydowskim nie mogą zajmować w Królestwie Polskim stanowisk publicznych"        
7. Edykt Królewski przejdź

"Wobec próby wyprowadzenia z Polski Skarbu Państwa" 

2016.09.26 2016.09.26   2016.09.26
8. Veto Królewskie przejdź

"Wobec próby wyprowadzenia z Polski Skarbu Państwa" 

2016.09.26 2016.09.26   2016.09.26
9. Diariusz Sejmu Walnego przejdź

Gdańsk-Oliwa - 15-17 lipca A.D. 2016

2016.09.27 2016.09.27   2016.09.27
10. Uniwersał Królewski przejdź

Na II Zwyczajne Posiedzenie Rady Królewskiej - Gdańsk-Oliwa - 8 października A.D. 2016

2016.10.02 2016.10.02   2016.10.02
11. Nominacye przejdź

Niminacye biskupie.

2016.10.04 2016.10.04   2016.10.04
12. Dymisye przejdź

Dymisye biskupie

2016.10.04 2016.10.04   2016.10.04
13. Edykt Królewski przejdź

O ustanowieniu Święta Korony Królestwa Polskiego

2016.10.12 2016.10.12 2016.12.16 2016.10.12
14. Homagium Królewskie przejdź

Śluby Brzeskie

2016.10.29 2016.10.29 2016.12.16 2016.11.01
15. List otwarty przejdź

List otwarty Króla Polski Wojciecha Edwarda do papieża Franciszka - wizyta w Nuncjaturze

2016.11.18 2016.11.18   2016/11/19
16. Edykt Królewski przejdź

Edykt werbalny o Kontreformacji w Królestwie Polskim

2016.11.18 2016.11.18 2016.12.16 2016/11/19
17. Petycja przejdź

Petycja o zwrot "Srebrnego Ołtarza Darłowskiego"

2016.11.22 2016.11.22   2016.11.22
18. Manifest przejdź

Manifest Myszkowski z 30 listopada A.D. 2016

2016.11.30 2016.11.30   2016/12/02
19. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 2 grudnia A.D. "Doktryna Leszczyńskiego".

2016.12.02 2016.12.02 2016.12.16 2016.12.02
20. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 6 grudnia A.D. "O zakazie deficytu budżetowego".

2016.12.06 2016.12.06 2016.12.16 2016.12.14
21. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 20 grudnia A.D. "O Hetmanach i Admirałach"

2016.12.20 2016.12.20   2016.12.20
22. Orędzie Królewskie przejdź

Orędzie Królewskie z 31 grudnia A.D. 2016 - "Noworoczne 2016/2017"

2016.12.31 2016.12.31   2016.12.312

 

[ Strona główna ] DZIENNIK ] HOMAGIUM ] ZAPROSZENIA ] MEMORANDA ] DOKTRYNY ] RECESY ] EDYKTY ] MEMORIAŁY ] MANIFESTY ] UNIWERSAŁY ] KONWOKACJE ] VETA KRÓLEWSKIE ] LISTY OTWARTE ] DYPLOMACJA ] NOMINACYE ] DYMISYE ] PETYCJE ] ORĘDZIA ] ODEZWY ] APROBACYE ] KOMUNIKATY ] DIARIUSZE SEJMOWE ] DIARIUSZE RADY WOJENNEJ ] DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ ] SUMMARIUSZE R.K. ] UCHWALY R.K. ] SUMMARIUSZE RP ] SUMMARIUSZE R.S. ] KONSTYTUCYE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] NAPOMNIENIA ] SEJMY WALNE ] SEJMIKI ZIEMSKIE ] SPRAWOZDANIA ] ROTY ] KRONIKI ] LINKI ] GALERIA ] KONTAKT ]

Copyright © 2016-2018  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved