[ Strona główna ] DZIENNIK ] UNIWERSAŁY ] ORĘDZIA ] DOKTRYNY ] SZLACHETNI ] AKTY NIEŁASKI ] NAPOMNIENIA ] INFAMIE ] KWERENDY ] PISMA VOSTRO ] STANOWISKO ] PROTEKTORATY ] HOMAGIUM ] O KORONACJI ] PERSONALIA ] NOMINACJE ] ODZNACZENIA ] RADY PRZYKRÓLEWSKIE ] DESYGNACJE ] AKTY INKORPORACYJNE ] AKTY PROKLAMACJI ] APELE ] PROTESTY - VETA ] OŚWIADCZENIA ] KOMUNIKATY ] KONFEDERACJE ] SEJMY WALNE ] SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY A.D.2016-A.D.2025 ] CLERUS ] KONKLUZJE RADY SENATU ] KONSTYTUCYE ] PERSONALIS ] ZAPROSZENIA ] MEMORANDA ] MOWY TRONOWE ] RECESY ] EDYKTY ] ORDYNACJE ] PRAWO CYWILNE ] MEMORIAŁY ] ŚLUBY ] MANIFESTY ] SUMMARIUSZE ] RESUME ] KONWOKACJE ] KONKLUZJE ] VETA KRÓLEWSKIE ] LISTY OTWARTE ] DYPLOMACJA ] DELIBERACJE ] DYMISYE ] PETYCJE ] ODEZWY ] APROBACYE ] DIARIUSZE SEJMOWE ] DIARIUSZE RADY SENATU ] DIARIUSZE RADY WOJENNEJ ] DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ ] UCHWALY R.K. ] SUMMARIUSZE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] EVENTY ] SEJMY WALNE ] SEJMIKI ZIEMSKIE ] SPRAWOZDANIA ] ROZPRAWY ] HERALDYKA ] ROTY ] KRONIKI ] LINKI ] GALERIA ] NEKROLOGI ] VOLUMINA LEGUM ] KONTAKT ]

 

METRYKA KORONNA

KANCELARII KORONNEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Wielkiej Rzeczypospolitej

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

Królestwa Polskiego-Lehii

&

KANCELARII POKOJOWEJ

KRÓLA POLSKIEGO-LEHII

Leha XVII Wojciecha Edwarda I Stanisława Wacława Władysława Jana

IX ROK NASZEGO PANOWANIA (2016-224)


Dom Panujący Leszczyńskich

www.królpolski.org.pl

www.sejmwalny.org.pl 

 

www.quomodo.org.pl

NAJNOWSZE

 

 

DZIENNIK
UNIWERSAŁY
ORĘDZIA
DOKTRYNY
SZLACHETNI
AKTY NIEŁASKI
NAPOMNIENIA
INFAMIE
KWERENDY
PISMA VOSTRO
STANOWISKO
PROTEKTORATY
HOMAGIUM
O KORONACJI
PERSONALIA
NOMINACJE
ODZNACZENIA
RADY PRZYKRÓLEWSKIE
DESYGNACJE
AKTY INKORPORACYJNE
AKTY PROKLAMACJI
APELE
PROTESTY - VETA
OŚWIADCZENIA
KOMUNIKATY
KONFEDERACJE
SEJMY WALNE
SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY A.D.2016-A.D.2025
CLERUS
KONKLUZJE RADY SENATU
KONSTYTUCYE
PERSONALIS
ZAPROSZENIA
MEMORANDA
MOWY TRONOWE
RECESY
EDYKTY
ORDYNACJE
PRAWO CYWILNE
MEMORIAŁY
ŚLUBY
MANIFESTY
SUMMARIUSZE
RESUME
KONWOKACJE
KONKLUZJE
VETA KRÓLEWSKIE
LISTY OTWARTE
DYPLOMACJA
DELIBERACJE
DYMISYE
PETYCJE
ODEZWY
APROBACYE
DIARIUSZE SEJMOWE
DIARIUSZE RADY SENATU
DIARIUSZE RADY WOJENNEJ
DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ
UCHWALY R.K.
SUMMARIUSZE
SANCYTY
WEZWANIA
EVENTY
SEJMY WALNE
SEJMIKI ZIEMSKIE
SPRAWOZDANIA
ROZPRAWY
HERALDYKA
ROTY
KRONIKI
LINKI
GALERIA
NEKROLOGI
VOLUMINA LEGUM
KONTAKT

 

 

za Panowania

Króla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Leha XVII Wojciecha Edwarda I

 

KSIĘGA WPISÓW

LIBER INSCRIPTIONUM

 

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2024

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia/Sporządzenia

Otrzymania

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Prezentata

Data Uchwalenia Edyktu przez Sejm Walny lub Nazw. Radę Senatu Data wpisu do Metryki Koronnej
1.. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - II WICI - zwołujący XIV Nadzwyczajną Radę Senatu do Gdańska Oliwy w dniu 20 stycznia A.D.2024 2024.01.10 2024.01.10   2024.01.10
2.. AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ przejdź AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ dla Marcina Kierwińskiego. 2024.01.12 2024.01.12   2024.01.12
3.. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - III WICI - zwołujący XIV Nadzwyczajną Radę Senatu do Gdańska Oliwy w dniu 20 stycznia A.D.2024 2024.01.18 2024.01.18   2024.01.18
4.. AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ przejdź AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ dla Adama Bodnara et consortes. 2024.01.21 2024.01.21   2024.01.21
5.. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - WICI na VI Sejm Pomorza - Oliwa - 24 luty A.D.2024 2024.02.20 2024.02.25   2024.02.25
6.. OSOBY SZLACHETNE A.D.2023 przejdź Index nazwisk osób szlachetnych A.D.2023 2023.12.16 2023.12.16   2024.03.09
7.. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał Królewski zwołujący na odnowienie Ślubów Lwowskich z 1656 w roku 2024. 2024.03.29 2024.03.29   2024.03.29
8.. AKT ŚLUBÓW LWOWSKICH przejdź Akt Odnowienia Ślubów Lwowskich Króla Polski Jana II Kazimierza 1 kwietnia A.D.2024 w Myszkowie oraz 7 kwietnia A.D.2024 w Sarbinowie. 2024.04.01

2024.04.07

2024.04.01

2024.04.07

   2024.04.16
9..

MEMORIAŁ

KRÓLEWSKI

przejdź Memoriał na dzień św. Stanisława A.D.2024 2024.05.08 2024.05.08   2024.05.08
10..

NADZW. RADA SENATU

przejdź XV Nadzw. Rada Senatu - Gdańsk Oliwa - 25 maja A.D.2025 2024.05.25 2024.05.29   2024.05.29
11..

KONWOKACJA

KRÓLEWSKA

przejdź Konwokacja królewska z 11 czerwca A.D.2024 2024.06.11 2024.06.11   2024.06.11
12..

AKT

POŚWIĘCENIA

przejdź Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najśw. Sercu Jezusa - 21 czerwca A.D.2024 - Chojna Królewska. 2024.06.21 2024.06.21   2024.07.01
13..

AKT

POŚWIĘCENIA

przejdź Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi - 22 czerwca A.D.2024 - Klepicz. 2024.06.22 2024.06.22   2024.07.02
14..

HOMAGIUM CHOJEŃSKIE

przejdź Śluby Chojeńskie Homagialne - 23 czerwca A.D.2024 2024.06.23 2024.06.23   2024.07.03
15..

KRÓLEWSKA DOKTRYNA WOJENNA OBRONNA

przejdź "DOKTRYNA GRUDNIEWSKIEGO - "Totalna Obrona Narodowa"

2024.07.02 2024.07.02 2024.07.08
16..

ODEZWA HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO DO SAMORZĄDÓW

przejdź ODEZWA Hetmana Wielkiego Koronnego J.W. Jana Gustawa Grudniewskiego do  Samozrządowców wszystkich szczebli.

 

2024.07.03 2024.07.03   2024.07.21
17..

ODEZWA HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO DO SAMORZĄDÓW

przejdź ODEZWA Hetmana Wielkiego Koronnego J.W. Jana Gustawa Grudniewskiego do  Samozrządowców wszystkich szczebli.

 

2024.07.24 2024.07.24   2024.07.24
               

w Ósmym Roku Panowania

Index nazwisk osób szlachetnych A.D.2023

 

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2023

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia/Sporządzenia

Otrzymania

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Prezentata

Data Uchwalenia Edyktu przez Sejm Walny lub Nazw. Radę Senatu Data wpisu do Metryki Koronnej
1.

MOWA

TRONOWA

przejdź MOWA TRONOWA NOWOROCZNA z 1 stycznia A.D.2023 2023.01.01  2023.01.01    2023.01.01
2.

SUMARIUSZ

przejdź SUMARIUSZ X Nadzw. Rady Senatu - 10 grudnia A.D.2022 - Gdańsk Oliwa 2023.01.07  2023.01.07    2023.01.07 
3.  HERB KRÓLEWSKI

HERB KRÓLESTWA

 

przejdź 

Zastosowanie nowego herbu.

2023.01.10 2023.01.10   2023.01.10
4.  HERB KRÓLEWSKI

HERB KRÓLESTWA

 

przejdź 

Zastosowanie nowego herbu.

2023.01.23 2023.01.23   2023.01.23
5.

 

EDYKT

KRÓLEWSKI

 

przejdź Edykt królewski o heraldyce i tytulaturze Króla - II nowelizacja Konstytucji Płowieckiej z 20 stycznia A.D.2022 2023.01.20 2023.01.20 VIII Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

25 luty A.D.2023 

2023.01.20
6. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - I WICI - zwołujący XI Nadzwyczajną Radę Senatu do Gdańska Oliwy w dniu 25 luty A.D.2023 2023.01.26 2023.01.26   2023.01.26
7. KONWOKACJA KRÓLEWSKA przejdź KONWOKACJA KRÓLEWSKA na LXII Radę Królewską - 18 luty A.D.2023 - Warszawa 2023.02.06 2023.02.06   2023.02.06
8. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - II WICI - zwołujący XI Nadzwyczajną Radę Senatu do Gdańska Oliwy w dniu 25 luty A.D.2023 2023.02.12 2023.02.12   2023.02.12
9. KONWOKACJA KRÓLEWSKA przejdź KONWOKACJA KRÓLEWSKA na LXII Radę Królewską - 18 luty A.D.2023 - Warszawa 2023.02.16 2023.02.16   2023.02.16
10. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - III WICI - zwołujący XI Nadzwyczajną Radę Senatu do Gdańska Oliwy w dniu 25 luty A.D.2023 2023.02.20 2023.02.20   2023.02.20
11. KONWOKACJA KRÓLEWSKA przejdź KONWOKACJA KRÓLEWSKA na odnowienie Ślubów Lwowskich 1 kwietnia A.D.2023 2023.03.22 2023.03.22   2023.03.22
12. ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2023 przejdź ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2023 Odnowienie Ślubów Lwowskich 1 kwietnia A.D.2023 - Puck 2023.04.01 2023.04.01 2023.04.08
13. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - I WICI - zwołujący XII Nadzwyczajną Radę Senatu do Chojny w dniu 16 czerwca A.D.2023 2023.05.31 2023.05.31   2023.05.31
14. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - II WICI - zwołujący XII Nadzwyczajną Radę Senatu do Chojny w dniu 16 czerwca A.D.2023 2023.06.09 2023.06.09   2023.06.09
15. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - III WICI - zwołujący XII Nadzwyczajną Radę Senatu do Chojny w dniu 16 czerwca A.D.2023 2023.06.12 2023.06.12   2023.06.12
16.

ŚLUBY

CEDYŃSKIE

przejdź

ŚLUBY CEDYŃSKIE A.D.2023 Odnowienie Ślubów Cedyńskich

17 czerwca A.D.2023 - Cedynia

2023.06.12 2023.06.12 2023.06.12
17.

ŚLUBY

CHOJEŃSKIE

przejdź

ŚLUBY CHOJEŃSKIE A.D.2023 Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego-Lehii Najśw. Sercu Jezusa - Chojna.- 16 czerwca A.D.2023

2023.06.16 2023.06.16 2023.07.02
18.

ŚLUBY

CHOJEŃSKIE INTRONIZACYJNE

przejdź

ŚLUBY CHOJEŃSKIE A.D.2023 Odnowienie Ślubów Chojeńskich Intronizacyjnych - 16 czerwca A.D.2023 - Chojna

2023.06.16 2023.06.16 2023.07.02
18a.

ODZNACZENIE

ORDEREM ŁOKIETKA

przejdź

Odznaczony "Orderem Łokietka" Robert Piech - 17 czerwca A.D.2023 - Chojna

2023.06.17 2023.06.17   2023.09.26
19. KONSTYTUCYA przejdź Archiwalna Konstytucya z 15 lipca A.D.2016 na 11 lipca każdego roku, począwszy od roku 2017. 2023.07.10 2023.07.10   2023.07.10
20. ODEZWA KRÓLEWSKA przejdź ODEZWA KRÓLEWSKA "Stawiamy na Senat" z 10 lipca A.D.2023 2023.07.10 2023.07.10   2023.07.10
21. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PAKT DLA SENATU z 19 lipca A.D.2023 2023.07.19 2023.07.19   2023.07.19
22. APROBACYA KRÓLEWSKI przejdź Aprobacya królewska z 30 lipca A.D.2023 2023.07.30 2023.07.30   2023.07.30
23. ZAPYTANIE PRAWNE - LIST OTWARTY przejdź Zapytanie prawne w formie Listu Otwartego do PKW i Sądu Najwyższego 2023.08.23 2023.08.23   2023.08.23
24.

ŚLUBY ŁĘCZYCKIE

&

JASNOGÓRSKIE

przejdź 1

przejdź 2

Śluby Łęczyckie & Jasnogórskie z 26 sierpnia A.D.2023 2023.08.26 2023.08.26   2023.08.26
25. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - II PAKT DLA SENATU z 29 września A.D.2023 2023.09.29 2023.09.29   2023.09.29
26. SUMARIUSZ przejdź SUMARIUSZ Sejmiku Grodowego Krakowskiego - 30 września A.D.2023 2023.09.30 2023.09.30 2023.10.03
27. STANOWISKO KRÓLEWSKIE przejdź STANOWISKO KRÓLA w sprawie Wyborów i Referendum zaplanowanych na 15 października 2023 roku 2023.10.10 2023.10.10   2023.10.10
28. ORĘDZIE KRÓLEWSKIE przejdź ORĘDZIE KRÓLEWSKIE na Wybory Parlamentarne i Ogólnokrajowe Referendum III RP w dniu 15 października A.D.2023 2023.10.13 2023.10.13   2023.10.13
29. KONWOKACJA KRÓLEWSKA przejdź KONWOKACJA KRÓLEWSKA na LXIII Radę Królewską oraz na VIII Sluby Brzeskie. 2023.10.16 2023.10.16   2023.10.16
30. PROTEST - VETO KRÓLEWSKIE przejdź PROTESTY - VETO KRÓLEWSKIE - w sprawie unieważnienia wyborów do Senatu z 23 października 2023 roku. 2023.10.23 2023.10.23   2023.10.23
31. ŚLUBY BRZESKIE PEŁNE przejdź ŚLUBY BRZESKIE pełne - 28 października A.D.2023 - Brześć Kujawski 2023.10.28 2023.10.28 2023.11.02
32. ŚLUBY BRZESKIE SKRÓCONE przejdź ŚLUBY BRZESKIE skrócone - 29 października A.D.2023 - Brześć Kujawski 2023.10.29 2023.10.29 2023.11.04
33. STANOWISKO KRÓLEWSKIE przejdź STANOWISKO KRÓLA w sprawie Wyborów i Referendum z 15 października 2023 roku 2023.11.07 2023.11.07   2023.11.07
34.

SUMARIUSZ

RADY KRÓLEWSKIEJ

przejdź SUMARIUSZ XVII (LXIII) RADY KRÓLEWSKIEJ PŁOWIECKIEJ - 28 października A.D.2023 2023.11.07 2023.11.07 2023.11.07
35.

 

EDYKT

KRÓLEWSKI

 

przejdź Edykt królewski o kasacie Statutu Warckiego z 1423 roku. 2023.11.23 2023.11.23 XIII Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

16 grudnia A.D.2023 

2023.11.23
36. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - I WICI - zwołujący XIII Nadzwyczajną Radę Senatu do Gdańska Oliwy w dniu 16 grudnia A.D.2023 2023.12.02 2023.12.02 2023.12.02
37. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - II WICI - zwołujący XIII Nadzwyczajną Radę Senatu do Gdańska Oliwy w dniu 16 grudnia A.D.2023 2023.12.05 2023.12.05 2023.12.05
38. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - III WICI - zwołujący XIII Nadzwyczajną Radę Senatu do Gdańska Oliwy w dniu 16 grudnia A.D.2023 2023.12.09 2023.12.09 2023.12.09
39. ORĘDZIE

KRÓLEWSKIE

przejdź ORĘDZIE KRÓLEWSKIE BOŻONARODZENIOWE na 24 grudnia A.D.2023 2023.12.24 2023.12.24   202312.24
40. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - I WICI - zwołujący XIV Nadzwyczajną Radę Senatu do Gdańska Oliwy w dniu 20 stycznia A.D.2024 2023.12.28 2023.12.26   2023.12.28
               

 

 

w Siódmym Roku Panowania

 

Index nazwisk osób szlachetnych A.D.2022

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2022

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia/Sporządzenia

Otrzymania

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Prezentata

Data Uchwalenia Edyktu przez Sejm Walny lub Nadzw. Radę Senatu Data wpisu do Metryki Koronnej
1.

KRÓLEWSKA NOMINACJA

przejdź KRÓLEWSKA NOMINACJA na Starostę Generalnego Ziemi Mazowieckiej J.W. Dariusza Łaska h. Korab 2022.01.11  2022.01.11    2022.01.11
2.

KRÓLEWSKA NOMINACJA

przejdź KRÓLEWSKA NOMINACJA na Starostę Generalnego Ziemi Mazowieckiej J.W. Dariusza Łaska h. Korab 2022.01.11  2022.01.11    2022.01.11
3.

NEKROLOG

przejdź NEKROLOG o śmierci ś.p. Stefana Kramarskiego - Ex kanclerza Wielkiego Koronnego, Elektora J.K.M. 2022.01.15  2022.01.15    2022.01.15
4.

DELIBERACJA

przejdź KRÓLEWSKA DELIBERACJA - LARUM o Nowym Ustroju Polski.  2022.01.16  2022.01.16    2022.01.16
5.

HERALDYKA

przejdź Heraldyka królewska. Zawołanie królewskie: "Jeden lub żaden!" 2022.01.22  2022.01.22    2022.01.22
6.

ORDYNACJA WYBORCZA

przejdź Królewska ORDYNACJA WYBORCZA z 27 stycznia A.D.2022 2022.01.27  2022.01.27  VIII Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

25 luty A.D.2022 

2022.01.27
7.

KRÓLEWSKIE NOMINACJE

przejdź KRÓLEWSKIE NOMINACJE na Kasztelana Krakowskiego oraz na Marszałka Sejmiku Grodowego Kasztelańskiego Krakowskiego 2022.01.29  2022.01.29    2022.02.07
8.

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

przejdź KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ - I Wici na VIII Nadzw. Radę Senatu - 25 luty A.D.2022 2022.02.10  2022.02.10    2022.02.10
9.

MANIFEST KRÓLEWSKI

przejdź MANIFEST KRÓLEWSKI KRÓLA STANISŁAWA I z 30 października A.D.1704 1704.10.30  1704.10.30    2022.02.11
10.

EDYKT

KRÓLEWSKI

przejdź EDYKT KRÓLEWSKI TRYBUNALSKI z 18 lutego A.D.2022 - nowelizujący EDYKT z 31 stycznia A.D.2019 2022.02.18  2022.02.18  VIII Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

25 luty A.D.2022 

2022.02.18 
11.

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

przejdź KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ - II Wici na VIII Nadzw. Radę Senatu - 25 luty A.D.2022 2022.02.20  2022.02.20    2022.02.20
12.

AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ

przejdź AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ z 19 luty A.D.2022 wobec:Przemysława Holochera, Michała Murgrabi. 2022.02.20  2022.02.20    2022.02.20
13.

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

przejdź KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ - III Wici na VIII Nadzw. Radę Senatu - 25 luty A.D.2022 2022.02.22  2022.02.22    2022.02.22
14.

ORDYNACJA KRÓLEWSKA

przejdź ORDYNACJA KRÓLEWSKA - w. 22 luty A.D.2022 2022.02.22  2022.02.22   VIII Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

25 luty A.D.2022 

2022.02.22
15.

KRÓLEWSKA NOMINACJA

przejdź KRÓLEWSKIE NOMINACJE na Marszałka Sejmu (Sejmiku) Małopolskiego. 2022.01.25  2022.01.25    2022.03.07
16.

KRÓLEWSKA NOMINACJA

przejdź KRÓLEWSKIE NOMINACJE na Marszałka Sejmiku Grodowego Gdańska oraz Kasztelana in spe Gdańska. 2022.02.25  2022.02.25    2022.03.07
   

 

 

 VIII Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

25 luty A.D.2022

 
17.

MOWA TRONOWA

przejdź MOWA TRONOWA na 1022. rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego 2022.03.07  2022.03.07    2022.03.08
18.

LIST OTWARTY

KRÓLEWSKA ODEZWA

przejdź LIST OTWARTY KRÓLEWSKA ODEZWA z 9 marca A.D.2022 do królewskich samorządowców. 2022.03.09  2022.03.09    2022.03.09
19.

ORDYNACJA WYBORCZA MIASTA GRODOWEGO GRUDZIĄDZA

przejdź KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA MIASTA GRODOWEGO-KASZTELANII GRUDZIĄDZ - 22 marca A.D.2022 2022.03.22  2022.03.22    IX Nadzw. Rada Senatu

Cedynia

11 czerwiec A.D.2022 

2022.03.26
20.

KRÓLEWSKA KONWOKACJA

przejdź KRÓLEWSKA KONWOKACJA na Ceremonię odnowienia Ślubów Lwowskich - 1 kwietnia A.D.2022 2022.03.30  2022.03.30    2022.03.30
21.

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2022

przejdź KRÓLEWSKIE ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2022 - 1 kwietnia A.D.2022 - Wejherowo 2022.04.01  2022.04.01    2022.04.06
22.

LIST OTWARTY DARIUSZA ŁASKA

przejdź LIST OTWARTY Dariusza łaska z 7 kwietnia A.D.2022 2022.04.07  2022.04.07    2022.04.14
23.

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

przejdź ORĘDZIE WIELKANOCNE A.D.2022  z 16 kwietnia A.D.2022 2022.04.16  2022.04.16    2022.04.16
24.

 KRÓLEWSKIE NOMINACJE

przejdź NOMINACJE KRÓLEWSKIE z 20 kwietnia A.D.2022  2022.03.22  2022.03.22     

2022.04.20

 

25.

 

EDYKT

KRÓLEWSKI

 

przejdź EDYKT KRÓLEWSKI o samorządowcach - kolaborantach; o prawie stanowionym, z 19 kwietnia A.D.2022. 2022.04.19  2022.04.19 

   IX Nadzw. Rada Senatu

Cedynia

11 czerwiec A.D.2022 

2022.04.19 
26.

 AKT PROKLAMACJI

przejdź AKT PROKLAMACJI Ruchu Społecznego pn. "Zjednoczenie Narodowe Polaków" "UNITAS" z 25 kwietnia A.D.2022  2022.03.25  2022.03.25     

2022.04.25

 

27.

 ORĘDZIE

PIEWSZOTERCJALNE KONSTYTUCYJNE

przejdź ORĘDZIE PIERWSZOTERCJALNE, KONSTYTUCYJNE Króla Polski-Lehii na 3 maja A.D.2022 2022.05.02  2022.05.02    IX Nadzw. Rada Senatu

Cedynia

11 czerwiec A.D.2022 

 

2022.05.03

 

28.

ORDYNACJA WYBORCZA

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

oraz

MIASTA GRODOWEGO ZIELONEJ GÓRY

przejdź ORDYNACJA WYBORCZA Województwa Lubuskiego oraz Miasta Grodowego - Kasztelanii Zielonogórskiej. 2022.05.17  2022.05.17     IX Nadzw. Rada Senatu

Cedynia

11 czerwiec A.D.2022 

 

2022.05.17

 

29.

ORDYNACJA WYBORCZA

WOJEWÓDZTWA POMORZA SZCZECIŃSKIEGO

oraz

MIASTA GRODOWEGO SZCZECINA

przejdź ORDYNACJA WYBORCZA Województwa Pomorza Szczecińskiego oraz Miasta Grodowego - Kasztelanii Szczecińskiej.. 2022.05.18  2022.05.18    IX Nadzw. Rada Senatu

Cedynia

11 czerwiec A.D.2022 

 

2022.05.23

 

30. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ - Pierwsze Wici na IX Nadzw. Radę Senatu - 11 czerwca A.D.2022 - Chojna - Ziemia Pomorza Szczecińskiego. 2022.05.23  2022.05.23     

2022.05.23

 

31. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ - Drugie Wici na IX Nadzw. Radę Senatu - 11 czerwca A.D.2022 - Cedynia - Ziemia Pomorza Szczecińskiego. 2022.05.30  2022.05.30     

2022.05.30

 

32. HERB KRÓLEWSKI

HERB KRÓLESTWA

przejdź

Zastosowanie nowego herbu.

2022.06.05  2022.06.05     

2022.06.05

 

33. HERB KRÓLEWSKI

HERB KRÓLESTWA

przejdź

Zastosowanie nowego herbu.

2022.06.05  2022.06.05     

2022.06.05

 

34.. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ - Trzecie Wici na IX Nadzw. Radę Senatu - 11 czerwca A.D.2022 - Cedynia - Ziemia Pomorza Szczecińskiego. 2022.06.07  2022.06.07     

2022.06.07

 

   

 IX Nadzw. Rada Senatu

Cedynia

11 czerwca A.D.2022

 
35.. AKT NOMINACYJNY przejdź Akt Nominacyjny J.W.S. Marii Grabskiej na Osobę Szlachetną 2022.06.11  2022.06.11     

2022.06.17

 

36.. ŚLUBY CHOJEŃSKIE A.D.2022 przejdź Śluby Chojeńskie A.D.2022 - 10 czerwca A.D.2022 - Chojna 2022.06.10  2022.06.10     

2022.06.22

 

37.. AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA A.D.2022 przejdź Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa  A.D.2022 - 11 czerwca A.D.2022 - Cedynia 2022.06.11  2022.06.11     

2022.06.23

 

38.

EDYKT

KRÓLEWSKI

przejdź EDYKT KRÓLEWSKI o polskich męczennikach 11 lipca 1943 roku; o Świętej Ziemi Wołyńskiej. 2022.07.11  2022.07.11    X Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

10 grudnia A.D.2022 

 

2022.07.11

 

39.

ZWOŁANIE

KRÓLEWSKEI

przejdź ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE na III Kongres Słowiański - 16 lipca A.D.2022 - Kraków 2022.07.12  2022.07.12     

2022.07.12

 

40.

AKT  POŚWIĘCENIA

przejdź AKT POŚWIĘCENIA Narodu Polskiego-Lehickiego i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi 2022.07.16  2022.07.16     

2022.07.20

 

41.

SUMMARIUSZ

przejdź SUMMARIUSZ z III KONGRESU SŁOWIAŃSKIEGO - 16 lipca A.D.2022 - Kraków - Na Skałce 2022.07.16  2022.07.16     

2022.07.26

 

42.

UNIWERSAŁ

przejdź UNIWERSAŁ I Wici na Sejm Pomorza w Krokowej - 9 sierpnia A.D.2022 2022.07.30  2022.07.30     

2022.07.30

 

43.

UNIWERSAŁ

przejdź UNIWERSAŁ II Wici na Sejm Pomorza w Krokowej - 9 sierpnia A.D.2022 2022.08.04  2022.08.04     

2022.08.04

 

44.

AKT NOMINACYJNY

przejdź AKT NOMINACYJNY J.W. Moniki Zakrzewskiej z Krakowa na V-ce Marszałka Sejmu Walnego oraz na Przewodniczącą Społecznego Ruchu "Wieniawici" 2022.07.16  2022.07.16   

2022.08.05

 

45.

UNIWERSAŁ

przejdź UNIWERSAŁ III Wici na Sejm Pomorza na Zamku w Krokowej - 9 sierpnia A.D.2022 2022.08.06  2022.08.06     

2022.08.06

 

46.

ŚLUBY ŁĘCZYCKIE

przejdź ŚLUBY ŁĘCZYCKIE A.D.2022 - 28 sierpnia A.D.2022 - Tum. 2022.08.28  2022.08.28     

2022.09.01

 

47.

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI na VIII ZJAZD KATOLICKI CHRISTIANITATIS - 12-14 września A.D.2022 - Wonieść (Wielkopolska). 2022.09.09  2022.08.09     

2022.09.09

 

48.

LIST OTWARTY HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO

przejdź LIST OTWARTY HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO dot. "Doktryny Grudniewskiego" z 9 września A.D.2022 2022.09.09  2022.09.21   Aprobacya Króla

21 września A.D.2022

 

2022.09.21

 

49.

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I Wici na Sejm Małopolski w dniu 8 października A.D.2022 2022.09.26  2022.09.26     

2022.09.26

 

50.

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

przejdź KONWOKACJA KRÓLEWSKA na VI odnowienie Ślubów Brzeskich oraz na LXI Radę Królewską w Płowcach. 2022.09.29  2022.09.29     

2022.09.29

 

51.

ORĘDZIE

KRÓLEWSKIE

przejdź KRÓLEWSKIE ORĘDZIE z 30 września A.D.2022 nawiązujące do Orędzia III Ognistych Wici z 30 sierpnia A.D.2021 2022.09.30  2022.09.30     

2022.09.30

 

52.

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II Wici na Sejm Małopolski w dniu 8 października A.D.2022 2022.10.01  2022.10.01     

2022.10.01

 

53.

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

przejdź KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ dot. IMION KRÓLEWSKICH z 3 października A.D.2022 2022.10.03  2022.10.03     

2022.10.03

 

54. HERB KRÓLEWSKI

HERB KRÓLESTWA

przejdź

Zastosowanie nowego herbu.

2022.10.04  2022.10.04     

2022.10.04

 

55. HERB KRÓLEWSKI

HERB KRÓLESTWA

przejdź

Zastosowanie nowego herbu.

2022.10.04  2022.10.04     

2022.10.04

 

56.

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

przejdź UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III Wici na Sejm Małopolski w dniu 8 października A.D.2022 w Krakowie. 2022.10.05  2022.10.05     

2022.10.05

 

57.

LIST OTWARTY HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO

przejdź LIST OTWARTY HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO dot. "Doktryny Grudniewskiego" z 9 września A.D.2022 wersja 2 2022.10.06  2022.10.06   Aprobacya Króla

07 października A.D.2022

 

2022.10.11

 

58.

LIST OTWARTY W SPRAWIE BUDOWY POMNIKA HETMANA ŻÓŁKIEWSKIEGO

przejdź LIST OTWARTY W SPRAWIE BUDOWY POMNIKA HETMANA ŻÓŁKIEWSKIEGO 2022.10.09  2022.10.09   Aprobacya Króla

11 października A.D.2022

 

2022.10.11

 

59.

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

przejdź II KONWOKACJA KRÓLEWSKA na VI odnowienie Ślubów Brzeskich oraz na LXI Radę Królewską w Płowcach. 2022.10.17  2022.10.17     

2022.10.17

 

60.

DIARIUSZ

SEJMU MAŁOPOLSKI

przejdź DIARIUSZ SEJMU MAŁOPOLSKI z obrad 8 października A.D.2022 w Krakowie. 2022.10.24  2022.10.24   

2022.10.24

 

61.

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

przejdź III KONWOKACJA KRÓLEWSKA na VI odnowienie Ślubów Brzeskich oraz na LXI Radę Królewską w Płowcach. 2022.10.26  2022.10.26     

2022.10.26

 

62.

DIARIUSZ

SEJMU MAŁOPOLSKI

przejdź SUMARIUSZ SEJMU MAŁOPOLSKI z obrad 8 października A.D.2022 w Krakowie. 2022.10.27  2022.10.27   

2022.10.27

 

63.

ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE MARYJNE

A.D.2022

przejdź ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE MARYJNE odczytane 29 października A.D.2022 w Brześciu Kujawskim. 2022.10.29  2022.10.29   

2022.11.02

 

64.

ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE JEZUSOWE

A.D.2022

przejdź ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE JEZUSOWE odczytane 30 października A.D.2022 w Brześciu Kujawskim. 2022.10.30  2022.10.30   

2022.11.03

 

65.

LIST OTWARTY

przejdź LIST OTWARTY do Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z kopią do Andrzeja Dudy 2022.11.04  2022.11.04     

2022.11.07

 

66.

SUMARIUSZ

LXI RADY KRÓLEWSKIEJ

przejdź SUMARIUSZ LXI Rady Królewskiej - 29 października A.D.2022 w Płowcach. 2022.10.29  2022.10.29   

2022.11.10

 

67.

LIST OTWARTY

ZAPROSZENIE

przejdź LIST OTWARTY - ZAPROSZENIE na konferencję 'DOKTRYNA OBRONNA DLA POLSKI I POLAKÓW" - Kraków - 27 listopada A.D.2022 2022.11.16  2022.11.16     

2022.11.16

 

68.

UNIWERSAŁ

KRÓLEWSKI

przejdź UNIWERSAŁ - Wici na I Sesję SENATU MAŁOPOLSKI - 27 listopada A.D.2022 2022.11.23  2022.11.23     

2022.11.23

 

69.

UNIWERSAŁ

KRÓLEWSKI

przejdź UNIWERSAŁ - I Wici na X Nadzw. Radę Senatu - 10 grudnia A.D.2022 - Gdańsk Oliwa 2022.12.06  2022.12.06     

2022.12.06

 

70.

UNIWERSAŁ

KRÓLEWSKI

przejdź UNIWERSAŁ - II Wici na X Nadzw. Radę Senatu - 10 grudnia A.D.2022 - Gdańsk Oliwa 2022.12.07  2022.12.07     

2022.12.07

 

71.

UNIWERSAŁ

KRÓLEWSKI

przejdź UNIWERSAŁ - III Wici na X Nadzw. Radę Senatu - 10 grudnia A.D.2022 - Gdańsk Oliwa 2022.12.08  2022.12.08     

2022.12.08

 

72.

 

EDYKT

KRÓLEWSKI

 

przejdź EDYKT KRÓLEWSKI o tytulaturze króla i herbie królestwa. 2022.12.20  2022.12.20    2022.12.20 
73.

 

ORĘDZIE

KRÓLEWSKIE

 

przejdź ORĘDZIE KRÓLEWSKIE NOWOROCZNE POKOJOWE na 2023 rok 2022.12.29  2022.12.30    2022.12.2 9

 

 

 

w Szóstym Roku Panowania

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2021

Szlechetni A.D.2021 - Index nazwisk

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia/Sporządzenia

Otrzymania

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Prezentata

Data Uchwalenia Edyktu przez Sejm Walny lub Nadzw. Radę Senatu Data wpisu do Metryki Koronnej
1.  AKT PROTEKCJI przejdź AKT PROTEKCJI A.D.2020 z 14 stycznia A.D.2021. 2021.01.14  2021.01.14 

 I Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

A.D.2021.02.26

2021.01.14
2.  EDYKT KRÓLEWSKI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI Ustanawiający Święto Zjednoczenia Ziem Królestwa Polskiego-Lehii z 20 stycznia A.D.2021. 2021.01.20  2021.01.20 

I Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

A.D.2021.02.26 

2021.01.21
3.  DELIBERACJA przejdź PIERWSZA DELIBERACJA KRÓLEWSKA  na VII Radę Senatu - Bielsko-Biała z 28 stycznia A.D.2021. 2021.01.28  2021.01.28    2021.01.28
4.  DELIBERACJA przejdź DRUGA DELIBERACJA KRÓLEWSKA  na VII Radę Senatu - Gdańsk Oliwa z 8 lutego A.D.2021. 2021.02.08  2021.02.08    2021.02.08
5.  MEMORIAŁ  przejdź MEMORIAŁ INSTYTUTU STANISŁAWA  na II Światowe Forum Ludobójstwa Słowian - Gdańsk Oliwa z 27 lutego A.D.2021. 2021.02.19  2021.02.19    2021.02.19
6.  DELIBERACJA przejdź TRZECIA DELIBERACJA KRÓLEWSKA  na VII Radę Senatu - Gdańsk Oliwa z 20 lutego A.D.2021. 2021.02.20  2021.02.20    2021.02.20
7.  KOMUNIKAT przejdź KOMUNIKAT KRÓLEWSKA  z 24 lutego A.D.2021 w sprawie Ponadpartyjnego Reformatorskiego Ruchu Społecznego "RADŁO". 2021.02.24  2021.02.24    2021.02.25
8. DYMISJA przejdź Królewska dymisja Podkanclerza Wielkiego Koronnego J.W. Ryszarda Łuczaka 2021.03.03  2021.03.03    2021.03.04
9. ROZPRAWA przejdź Rozprawa profesora królewskiego J.W. Wiesława Janiszewskiego "Choroba koronawirusa" 2021.03.09  2021.03.09    2021.03.09
10.

ORĘDZIE

I OGNISTE WICI

przejdź Orędzie królewskie "Urbi et Orbi - I Ogniste Wici" z 17 marca A.D.2021 2021.03.17  2021.03.17    2021.03.18
11.  DELIBERACJA przejdź PIERWSZA DELIBERACJA KRÓLEWSKA  na VIII Radę Senatu - Radziejowice z 21 marca A.D.2021. 2021.03.21  2021.03.21    2021.03.21
12. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI - Organizacja Ziem Sejmikowych w Koronie Królestwa Polskiego-Lehii z 24 marca A.D.2021. 2021.03.24  2021.03.24 

 II Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

A.D.2021.05.08

2021.03.24
13. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź  EDYKT KRÓLEWSKI - O ustanowieniu Święta Samorządności Sejmikowej Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii z 24 marca A.D.2021. 2021.03.24  2021.03.24 

II Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

A.D.2021.05.08

2021.03.25
14.  KONWOKACJA przejdź KONWOKACJA - ŚLUBY LWOWSKIE A.D,2021 z 30 marca A.D.2021. 2021.03.30  2021.03.30    2021.03.30
15.  UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ królewski ma II Nadzwyczajną Radę Senatu w Radziejowicach z 31 marca A.D.2021. 2021.03.31  2021.03.31    2021.03.31
16. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI - Organizacja Ziem Sejmikowych w Koronie Królestwa Polskiego-Lehii z 6 kwietnia A.D.2021. 2021.04.06  2021.04.06 

 II Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

A.D.2021.05.08

2021.04.06
17. NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE przejdź NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE biskupów Kościoła Katolickiego w Polsce  z 6 kwietnia A.D.2021. 2021.04.06  2021.04.06    2021.04.06
18. Śluby Lwowskie A.D.2021 przejdź Śluby Lwowskie - dokument  z 8 kwietnia A.D.2021. 2021.04.08  2021.04.08    2021.04.08
19. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI - O przedawnieniu roszczeń cywilnoprawnych z 15 kwietnia A.D.2021. 2021.04.15  2021.04.15 

 II Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

A.D.2021.05.08

2021.04.15
20.  LIST OTWARTY przejdź Królewski LIST OTWARTY w sprawie uregulowania zagadnienia PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ z 16 kwietnia A.D.2021. 2021.04.16  2021.04.16    2021.04.16

2021.04.22

21.  UNIWERSAŁ przejdź Królewski UNIWERSAŁ - III WICI na II Nadzwyczajną Radę Senatu w dniu 8 maja A.D.2021. 2021.04.23  2021.04.23    2021.04.23
22.  DIARIUSZ przejdź Diariusz I Nadzwyczajnej Rady Senatu z dnia 26 lutego A.D.2021. 2021.05.03  2021.05.03    2021.05.04
23. UCHWAŁY przejdź UCHWAŁY I Nadzwyczajnej Rady Senatu z dnia 26 lutego A.D.2021. 2021.05.04  2021.05.04    2021.05.04
24. AKT NIEŁASKI przejdź AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ wobec Posłów głosujących za Funduszem Odbudowy - z 4 maja A.D.2021 2021.05.05  2021.05.05    2021.05.05
25. ODEZWA przejdź ODEZWA KRÓLEWSKA do Biskupów O Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi - z 13 maja A.D.2021 2021.05.13  2021.05.13    2021.05.13
26. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI - O lasach Naszych królewskich z 20 maja A.D.2021. 2021.05.20  2021.05.20 

III Nadzw. Rada Senatu

Chojna

A.D.2021.06.26

2021.05.20
27. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI - O NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ I MAJĄTKOWEJ z 25 maja A.D.2021. 2021.05.25  2021.05.25 

 III Nadzw. Rada Senatu

Chojna

A.D.2021.06.26

2021.05.25
28. APEL przejdź APEL KRÓLEWSKI CHĘCIŃSKI z 26 maja A.D.2021 2021.05.26  2021.05.26    2021.05.26
29. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI - O NADANIU NAZWY ZIEMIA SAMBORSKA - SAMBORIA z 27 maja A.D.2021. 2021.05.27  2021.05.27 

 III Nadzw. Rada Senatu

Chojna

A.D.2021.06.26

2021.05.27
30. AKT NIEŁASKI przejdź AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ wobec Senatu głosujących za Funduszem Odbudowy - w dniu 27 maja A.D.2021 2021.05.28  2021.05.28    2021.05.28
31. AKT NIEŁASKI przejdź AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ wobec Prezydenta III RP, który podpisał Ustawę z 4 maja 2021 roku o ratyfikacji Konwencji międzynarodowej cedującej suwerenność podatkową III RP. 2021.05.29  2021.05.29    2021.05.29
32. STANOWISKO przejdź STANOWISKO KRÓLA POLSKI-LEHII w sprawie zadanego tematu: PRYMAS WYSZYŃSKI INTERREX w kontekście  zagadnienia monarchii w Polsce. 2021.06.08  2021.06.08    2021.06.08
33.  UNIWERSAŁ przejdź Królewski UNIWERSAŁ - I WICI na III Nadzwyczajną Radę Senatu w dniu 26 czerwca A.D.2021. 2021.06.21  2021.06.21    2021.06.21
34. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI - Organizacja Ziem Sejmikowych w Koronie Królestwa Polskiego-Lehii z 22 czerwca A.D.2021. 2021.06.22  2021.06.22 

III Nadzw. Rada Senatu

Chojna

A.D.2021.06.26

2021.06.22
35.  UNIWERSAŁ przejdź Królewski UNIWERSAŁ - II WICI na III Nadzwyczajną Radę Senatu w dniu 26 czerwca A.D.2021. 2021.06.22  2021.06.22    2021.06.22
36.  UNIWERSAŁ przejdź Królewski UNIWERSAŁ - III WICI na III Nadzwyczajną Radę Senatu w dniu 26 czerwca A.D.2021. 2021.06.23  2021.06.23    2021.06.23
37. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI - Złożenie z Urzędu Prezydenta III RP Andrzeja Dudy z 28 czerwca A.D.2021. 2021.06.28  2021.06.28 

IV Nadzw. Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

A.D.2021.07.17

2021.06.28
38.  HOMAGIUM przejdź Śluby Chojeńskie Intronizacyjne z 25 czerwca A.D.2021 2021.07.03  2021.07.03    2021.07.03
39.  AKT POŚWIĘCENIA przejdź Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najśw. Sercu Jezusa z 25 czerwca A.D.2021. 2021.07.03  2021.07.03    2021.07.03
40.  UNIWERSAŁ przejdź Królewski UNIWERSAŁ I Wici z 7 lipca A.D.2021 zwołujący SEJM POMORZA A.D.2021 w dniu 16 lipca A.D.2021 do Sławna. 2021.07.07  2021.07.07    2021.07.07
41.  ZWOŁANIE  KONWOKACJA przejdź Królewskie ZWOŁANIE - KONWOKACJA z 8 lipca A.D.2021 na KONGRES SŁOWIAŃSKI A.D.2021 w dniu 16 lipca A.D.2021 w Sławnie. 2021.07.08  2021.07.08    2021.07.09
42. UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ I Wici z 10 lipca A.D.2021 na IV Nadzw. Radę Senatu - Gdańsk Oliwa -17 lipca A.D.2021 w Gdańsku Oliwie.. 2021.07.10  2021.07.10    2021.07.10
43. PUBLICZNE ODCZYTANIE KONSTYTUCYI przejdź Publiczne odczytanie Konstytucyi z 15 lipca A.D.2016 na Jasnej Górze Zwycięstwa w dniu 11 lipca A.D.2021.. 2021.07.11  2021.07.11    2021.07.12
44.  UNIWERSAŁ przejdź Królewski UNIWERSAŁ II Wici z 12 lipca A.D.2021 zwołujący SEJM POMORZA A.D.2021 w dniu 16 lipca A.D.2021 do Sławna. 2021.07.012  2021.07.12    2021.07.12
45. UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ II Wici z 10 lipca A.D.2021 na IV Nadzw. Radę Senatu - Gdańsk Oliwa -17 lipca A.D.2021 w Gdańsku Oliwie.. 2021.07.12  2021.07.12    2021.07.12
46.  UNIWERSAŁ przejdź Królewski UNIWERSAŁ III Wici z 13 lipca A.D.2021 zwołujący SEJM POMORZA A.D.2021 w dniu 16 lipca A.D.2021 do Sławna. 2021.07.13  2021.07.13    2021.07.13
47. UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ III Wici z 14 lipca A.D.2021 na IV Nadzw. Radę Senatu - 17 lipca A.D.2021 w Gdańsku Oliwie.. 2021.07.14  2021.07.14    2021.07.14
48. KOMUNIKAT przejdź KOMUNIKAT KRÓLEWSKI z 26 lipca A.D.2021 na temat "Szczepienia czy zastrzyki genetycznie modyfikujące człowieka?" 2021.07.26  2021.07.26    2021.07.26
49. ŚLUBY SŁAWIEŃSKIE przejdź AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO I ROSJI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI z 16 lipca A.D.2021 2021.07.16  2021.07.16    2021.07.29
50.

ORĘDZIE

II OGNISTE WICI

przejdź Orędzie królewskie "Urbi et Orbi - II Ogniste Wici" z 31 lipca A.D.2021 2021.07.31  2021.07.31    2021.07.31
51.

LIST OTWARTY

przejdź LIST OTWARTY - PYTANIA PRAWNE do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Wyborów Prezydenckich w roku 2020. 2021.08.06  2021.08.06    2021.08.06
52.

LIST OTWARTY FUNDACJI

przejdź LIST OTWARTY - PYTANIA PRAWNE do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Wyborów Prezydenckich w roku 2020. 2021.08.10  2021.08.10 

Pismo odebrane w TK

13 sierpnia A.D.2021 

2021.08.10
53.

UNIWERSAŁ

przejdź UNIWERSAŁ zwołujący Władzę Duchowna i Władzę Świecką na Zjazd w Łęczycy A.D.2021 "Clerus & Secularus".. 2021.08.12  2021.08.12    2021.08.12
54. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI DARŁOWSKI z 22 lipca A.D.2021 2021.07.22  2021.07.22 

V Nadzw. Rada Senatu

TORUŃ

A.D.2021.08.21

2021.08.16
55. UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ I Wici z 16 sierpnia A.D.2021 na V Nadzw. Radę Senatu - 21 sierpnia A.D.2021 w Gniewkowie. 2021.08.16  2021.08.16    2021.08.16
56. PISMO VOSTRO przejdź PISMO od J.W.S. Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza 2021.08.17  2021.08.17    2021.08.17
57. UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ II Wici z 17 sierpnia A.D.2021 na V Nadzw. Radę Senatu - 21 sierpnia A.D.2021 w Gniewkowie. 2021.08.17  2021.08.17    2021.08.17
58.

ORĘDZIE

przejdź Orędzie królewskie do Narodu Polskiego "Stop Polinizacji Polski" z 18 sierpnia A.D.2021 2021.08.18  2021.08.18    2021.08.18
59. UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ III Wici z 19 sierpnia A.D.2021 na V Nadzw. Radę Senatu - 21 sierpnia A.D.2021 w Gniewkowie. 2021.08.19  2021.08.19    2021.08.19
60. ŚLUBY ŁĘCZYCKIE przejdź Śluby Łęczyckie A.D.2021 odczytane w Tumie 22 sierpnia A.D.2021 2021.08.22  2021.08.22    2021.08.24
61. KOMUNIKAT SPECJALNY przejdź KOMUNIKAT SPECJALNY z 25 sierpnia A.D.2021 2021.08.25  2021.08.25    2021.08.25
62.

ORĘDZIE

III OGNISTE WICI

przejdź KRÓLEWSKIE ORĘDZIE WRZEŚNIOWE z 30 sierpnia A.D.2021 - II Ogniste Wici 2021.08.30  2021.08.30    2021.08.30
63. UNIWERSAŁ przejdź Uniwersał I Wici na VII Zjazd Katolicki Christianitatis - Sławno - Stary Kraków - 12-14 września A.D.2021 2021.09.04  2021.09.04    2021.09.04
64.

EDYKT

SAMORZĄDOWY

przejdź Edykt Samorządowy - Ordynacja Wyborcza. 2021.09.06  2021.09.06   VI Nadzw. Rada Senatu

SŁAWNO

A.D.2021.09.14

2021.09.06
65. KONWOKACJA przejdź Konwokacja na II Zjazd Starostów - Rzucewo - 15 września A.D.2021 2021.09.06  2021.09.06    2021.09.06
66. UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ I Wici z 7 września A.D.2021 na VI Nadzw. Radę Senatu - 14 września A.D.2021 w Sławnie. 2021.09.07  2021.09.07    2021.09.07
67. UNIWERSAŁ przejdź Uniwersał II Wici na VII Zjazd Katolicki Christianitatis - Sławno - Stary Kraków - 12-14 września A.D.2021 2021.09.07  2021.09.07    2021.09.07
68. UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ II Wici z 8 września A.D.2021 na VI Nadzw. Radę Senatu - 14 września A.D.2021 w Sławnie. 2021.09.08  2021.09.08    2021.09.08
69. HERB KRÓLEWSKI przejdź

Zastosowanie nowego herbu.

2021.09.08  2021.09.08  2021.09.08
70. UNIWERSAŁ przejdź Uniwersał III Wici na VII Zjazd Katolicki Christianitatis - Sławno - Stary Kraków - 12-14 września A.D.2021 2021.09.09  2021.09.09    2021.09.09
71. UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ III Wici z 9 września A.D.2021 na VI Nadzw. Radę Senatu - 14 września A.D.2021 w Sławnie. 2021.09.09  2021.09.09    2021.09.09
72. ODEZWA przejdź ODEZWA RZUCEWSKA z 21 września A.D.2021 2021.09.21  2021.09.22    2021.09.22
73.

DIARIUSZ

&

UCHWAŁY

przejdź DIARIUSZ & UCHWAŁY VI Nadzw. Rady Senatu z 14 września A.D.2021 2021.09.27  2021.09.27    2021.09.27
74.

KONKLUZJE

przejdź KONKLUZJE VII Zjazdu Katolickiego Christianitatis - 12-14 września A.D.2021 - Sławno - Stary Kraków 2021.09.28  2021.09.28    2021.09.28
75.

ZWOŁANIE

UNIWERSAŁ

przejdź ZWOŁANIE - UNIWERSAŁ na Śluby Brzeskie.A.D.2021 - 30-31 października A.D.2021 - Brześć Kujawski oraz na LX Radę Królewską - 30 października A.D.2021 - Płowce. 2021.10.14  2021.10.14    2021.10.14
76.

EDYKT

JAWORZNICKI

przejdź Edykt Jaworznicki z 17 października A.D.2021 2021.10.17  2021.10.17    VII Nadzw. Rada Senatu

GNIEW

A.D.2021.12.18

2021.10.21
77.

ROTA ŚLUBÓW BRZESKICH

PEŁNA

przejdź ROTA ŚLUBÓW BRZESKICH PEŁNA - do odczytania w dniu 30 października A.D.2021 2021.10.23  2021.10.23    2021.10.23
78.

ROTA ŚLUBÓW BRZESKICH

SKRÓCONA

przejdź ROTA ŚLUBÓW BRZESKICH SKRÓCONA - do odczytania w dniu 31 października A.D.2021 2021.10.23  2021.10.23    2021.10.23
79.

ODEZWA

KRÓLEWSKA

przejdź ODEZWA KRÓLEWSKA - "O powszechnym obowiązku samoobrony obywatelskiej" z 25 października A.D.2021 2021.10.25  2021.10.25    2021.10.25
80.

ROTA ŚLUBÓW BRZESKICH

PEŁNA

przejdź ROTA ŚLUBÓW BRZESKICH PEŁNA - odczytana w dniu 30 października A.D.2021 2021.10.30  2021.10.30    2021.11.04
81.

ROTA ŚLUBÓW BRZESKICH

SKRÓCONA

przejdź ROTA ŚLUBÓW BRZESKICH SKRÓCONA - odczytana w dniu 31 października A.D.2021 2021.10.31  2021.10.31    2021.11.05
82.

I ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE

przejdź I ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE na KONFERENCJĘ USTROJOWĄ "CONSTITUTIO CIVITATIS" - Gdańsk Oliwa - 27 listopada A.D.2021 2021.11.15  2021.11.15    2021.11.15
83.

II ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE

przejdź II ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE na KONFERENCJĘ USTROJOWĄ "CONSTITUTIO CIVITATIS" - Gdańsk Oliwa - 27 listopada A.D.2021 2021.11.16  2021.11.16    2021.11.16
84.

SUMMARIUSZ

LX RADY KRÓLEWSKIEJ

przejdź SUMMARIUSZ LX Rady Królewskiej z 30 października A.D.2021 wraz z UCHWAŁAMI. 2021.11.25  2021.11.25    VII Nadzw. Rada Senatu

GNIEW

A.D.2021.12.18

2021.11.25
85.

III ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE

przejdź III ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE na KONFERENCJĘ USTROJOWĄ "CONSTITUTIO CIVITATIS" - Gdańsk Oliwa - 27 listopada A.D.2021 2021.11.25  2021.11.25    2021.11.25
86. UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ I Wici z 14 grudnia A.D.2021 na VII Nadzw. Radę Senatu - 18 grudnia A.D.2021 - Gniew. 2021.12.14  2021.12.14    2021.12.14
87. UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ II Wici z 15 grudnia A.D.2021 na VII Nadzw. Radę Senatu - 18 grudnia A.D.2021 - Gniew. 2021.12.15  2021.12.15    2021.12.15
88.

ORDYNACJA

przejdź ORDYNACJA WYBORCZA Królestwa Polskiego-Lehii  z 16 grudnia A.D.2021 2021.12.16  2021.12.16   VII Nadzw. Rada Senatu

GNIEW

A.D.2021.12.18

2021.12.16
89. UNIWERSAŁ przejdź UNIWERSAŁ III Wici z 16 grudnia A.D.2021 na VII Nadzw. Radę Senatu - 18 grudnia A.D.2021 - Gniew. 2021.12.16  2021.12.16    2021.12.16
90. LIST OTWARTY przejdź LIST OTWARTY Króla Polski-Lehii do Profesora Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza - Ex Prezydenta in spe Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii 2021.12.22  2021.12.22    2021.12.22
91.

SPROSTOWANIE

DO LISTU OTWARTEGO

przejdź SPROSTOWANIE Profesora Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza - Ex Prezydenta in spe Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii do LISTU OTWARTEGO Króla Polski-Lehii (poz.90).  2021.12.24  2021.12.24    2021.12.24
92.

LIST OTWARTY

HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO

przejdź LIST OTWARTY Hetmana Wielkiego Koronnego do Władz III RP.  2021.12.28  2021.12.28    2021.12.29
93.

UCHWAŁY VII NADZW. RADY SENATU

przejdź UCHWAŁY VII Nadzw. rady Senatu - Gniew - 18 grudnia A.D.2021.  2021.12.29  2021.12.29    2021.12.31
94.

KRÓLEWSKA NOMINACJA

przejdź KRÓLEWSKA NOMINACJA na Starostę Generalnego Ziemi Rawskiej J.W. Dariusza Łaska h. Korab 2021.12.31  2021.12.31    2021.12.31
95.

NEKROLOG

przejdź NEKROLOG o śmierci ś.p. Marka Chatou. 2021.12.31  2021.12.31    2021.12.31

 

 

 

Za panowania Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I

Piąty Rok Panowania

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2020

 

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia/Sporządzenia

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Data Uchwalenia Edyktu przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Akt Proklamacyjny przejdź Królewska Proklamacja Konfederacji Generalnej Kruszwickiej A.D.2020 w Kruszwicy w dniu 7 stycznia A.D.2020 2020.01.07 2020.01.07   2020.01.08
2. Akt Proklamacyjny przejdź Królewska Proklamacja Światowego Forum Ludobójstwa Słowian A.D.2020 w Brześciu Kujawskim w dniu 7 stycznia A.D.2020 2020.01.07 2020.01.07   2020.01.08
 3. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt Królewski - Akt Erekcyjny Instytutu Stanisława z dnia 9 stycznia A.D.2020. 2020.01.09  2020.01.09 

2020.01.20

Sejm Walny Płowce

2020.01.09
 4. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - I Wici - na Sejm Walny Konstytucyjny Prekoronacyjny do Płowce l/Radziejowa w dniu 20 stycznia A.D.2020 2020.01.13  2020.01.13    2020.01.13
 5. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - II Wici - na Sejm Walny Konstytucyjny Prekoronacyjny do Płowce l/Radziejowa w dniu 20 stycznia A.D.2020 2020.01.14  2020.01.14    2020.01.14
 6. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - III Wici - na Sejm Walny Konstytucyjny Prekoronacyjny do Płowce l/Radziejowa w dniu 20 stycznia A.D.2020 2020.01.16  2020.01.16    2020.01.17
 7. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Krakowskiej A.D.2020 przejdź Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Krakowskiej Korony Królestwa Polskiego w dniu 19 stycznia A.D.2020 2020.01.19  2020.01.19    2020.02.05
 8. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Warszawskiej A.D.2020 przejdź Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Warszawskiej Korony Królestwa Polskiego w dniu 23 stycznia A.D.2020 2020.01.23  2020.01.23    2020.02.05
 9. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Legnickiej A.D.2020 przejdź Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Legnickiej Korony Królestwa Polskiego w dniu 25 stycznia A.D.2020 2020.01.25  2020.01.25   2020.02.05
 10. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt Królewski - "O Majestacie królewskim" z dnia 10 lutego A.D.2020. 2020.02.10  2020.02.10 

2020.06.24

Sejm Walny Parczew

2020.02.10
 11. DIARIUSZ SEJMU WALNEGO przejdź Diariusz Sejmu Walnego Knstytucyjnego Prekoronacyjnego - Płowce - 20 stycznia A.D.2020 2020.02.12  2020.02.12    2020.02.12
 12. KONSTYTUCYA przejdź Konstytucya Płowiecka Zjednoczeniowa Sejmu Walnego Knstytucyjnego Prekoronacyjnego - Płowce - 20 stycznia A.D.2020 2020.01.20  2020.02.12    2020.02.12
 13. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Myszkowskiej A.D.2020 przejdź Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Myszkowskiej Senatorskiej Korony Królestwa Polskiego w dniu 14 lutego A.D.2020 2020.03.14  2020.02.14   2020.02.14
 14. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - I Wici - na Sejm Pomorza do Wejherowa w dniu 28 lutego A.D.2020 2020.02.22  2020.02.22    2020.02.22
 15. Biuletyn "MEMORIA" przejdź Biuletyn "MEMORIA" Fundacji "QUOMODO" informujący o I Światowym Forum Ludobójstwa Słowian - 29 lutego A.D.2020 Gdańsk Oliwa 2020.02.24  2020.02.24    2020.02.25
 16. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - II Wici - na Sejm Pomorza do Wejherowa w dniu 28 lutego A.D.2020 2020.02.25  2020.02.25    2020.02.25
 17. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - III Wici - na Sejm Pomorza do Wejherowa w dniu 28 lutego A.D.2020 2020.02.26  2020.02.26    2020.02.26
 18. Komunikat Królewski przejdź Komunikat Królewski - "Corona Wirus czy Democrato Wirus? z 12 marca A.D.2020 2020.03.12  2020.03.12    2020.03.12
 19. Wezwanie królewskie CONVOCATIO przejdź Wezwanie królewskie - Convocatio z 16 marca A.D.2020 2020.03.16  2020.03.16    2020.03.16
 20. KONWOKACJA KRÓLEWSKA przejdź Konwokacja królewska na Śluby Lwowskie w dniu 1 kwietnia A.D.2020 - Zielona Góra 2020.03.18  2020.03.18    2020.03.18
 21. KOMUNIKAT KRÓLEWSKI przejdź Komunikat królewski z 21 marca A.D.2020 - "Otwórzcie, czy zamknijcie Drzwi Chrystusowi!" 2020.03.21  2020.03.21    2020.03.21
 22. KONWOKACJA KRÓLEWSKA przejdź Konwokacja królewska na Śluby Lwowskie w dniach 1, 7, 18, 25 kwietnia A.D.2020 - korekta Konwokacji z 18 marca A.D.2020 2020.03.30  2020.03.30    2020.03.30
 23.

ODEZWA KRÓLEWSKA

z załącznikami

przejdź Odezwa królewska z 14 kwietnia A.D.2020 - "Trzeba, abyście narodzili się na nowo!" z załącznikami. 2020.04.14  2020.04.14    2020.04.15
 24. KONWOKACJA KRÓLEWSKA RELACJA przejdź Konwokacja królewska - Relacja Śluby Lwowskie w dniach 1, 7, 18, 25 kwietnia A.D.2020 z 25 kwietnia A.D.2020 2020.04.25  2020.04.25    2020.04.26
 25. ORĘDZIE KRÓLEWSKIE PIERWSZOTERCJALNE przejdź KRÓLEWSKIE ORĘDZIE PIERWSZO-TERCJALNE            z 1 maja A.D.2020 2020.05.01  2020.05.01    2020.05.01
 26.

AKT INKORPORACJI

II RP oraz III RP

EDYKT KRÓLEWSKI

przejdź EDYKT KRÓLEWSKI INKORPORACYJNY z 23 maja A.D.2020 2020.05.23  2020.05.23 

2020.06.24

Sejm Walny Parczew

2020.05.23
 27. PIERWSZE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE przejdź Pierwsze Zwołanie Królewskie z 27 maja A.D.2020 2020.05.27  2020.05.27    2020.05.27
 28. DRUGIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE przejdź Drugie Zwołanie Królewskie z 1 czerwca A.D.2020 2020.06.01  2020.06.01    2020.06.01
 29. TRZECIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE przejdź Trzecie Zwołanie Królewskie z 3 czerwca A.D.2020 2020.06.03  2020.06.03    2020.06.03
 30. AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSOWEMU przejdź EDYKT KRÓLEWSKI - Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa z 5 czerwca A.D.2020 2020.06.05  2020.06.05   2020.06.24

Sejm Walny Parczew

2020.06.10
 31. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - I Wici - na Sejm Walny Konstytucyjny do: Parczewa w dniu 24 czerwca A.D.2020 2020.06.18  2020.06.18    2020.06.18
 32. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - II Wici - na Sejm Walny Konstytucyjny do: Parczewa w dniu 24 czerwca A.D.2020 2020.06.19  2020.06.19    2020.06.19
 33. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - III Wici - na Sejm Walny Konstytucyjny do: Parczewa w dniu 24 czerwca A.D.2020 2020.06.21  2020.06.21    2020.06.21
 34.

PIERWSZE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA

ZJAZD STĘŻYCKI

przejdź Pierwsze Zwołanie Królewskie na Zjazd Stężycki w dniu 7 lipca A.D.2020 z 1 lipca A.D.2020 2020.07.01  2020.07.01    2020.07.01
35. Akt Proklamacyjny przejdź Królewska Proklamacja Konfederacji Generalnej Radomskiej A.D.2020 w Radomiu w dniu 23 czerwca  A.D.2020 2020.07.02 2020.07.02   2020.07.02
36. Akt Proklamacyjny przejdź Królewska Proklamacja Konfederacji Generalnej Lubelskiej A.D.2020 w Lublinie w dniu 25 czerwca A.D.2020 2020.07.02 2020.07.02   2020.07.02
37. KRÓLEWSKIE MEMORANDUM przejdź Królewska Memorandum Zjednoczeniowe z 2 lipca A.D.2020 2020.07.02 2020.07.02   2020.07.02
38. KONSTYTUCYA przejdź

"Dzień Pamięci Męczeństwa Narodu Polskiego"

2016.07.15 2016.08.29 Sejm Walny Konstytucyjny Elektorski Gdańsk Oliwa, 15-17 lipca A.D.2020 2020.07.03
 39.

KONWOKACJA

DRUGIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA

ZJAZD STĘŻYCKI

WYBORCZY ELEKTORSKI

przejdź Królewska Konwokacja - Drugie Zwołanie Królewskie na Zjazd Stężycki Wyborczy Elektorski w dniu 7 lipca A.D.2020 z 4 lipca A.D.2020 2020.07.04  2020.07.04    2020.07.04
 40.

KONWOKACJA

TRZECIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA

ZJAZD STĘŻYCKI

WYBORCZY ELEKTORSKI

przejdź Królewska Konwokacja - Trzecie Zwołanie Królewskie na Zjazd Stężycki Wyborczy Elektorski w dniu 7 lipca A.D.2020 z 4 lipca A.D.2020 2020.07.05  2020.07.05    2020.07.05
41. KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY przejdź Królewski Dyplom Nominacyjny dla Gen. Jana Gustawa Grudniewskiego na Hetmana Wielkiego Koronnego Królestwa Polskiego z 7 lipca A.D.2020 - Ryki 2020.07.07 2020.07.07   2020.07.10
42. KRÓLEWSKIE RESUME ZJAZDU STĘŻYCKIEGO A.D.2020 przejdź Królewskie Resume Zjazdu Stężyckiego Wyborczego elektorskiego Polskich elit Narodowych A.D.2020 z 10 lipca A.D.2020 2020.07.10 2020.07.10   2020.07.10
 43. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Ryckiej A.D.2020 przejdź Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Ryckiej Korony Królestwa Polskiego w dniu 8 lipca A.D.2020 2020.07.08  2020.07.08    2020.07.11
 44. Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Dęblińskiej A.D.2020 przejdź Akt Proklamacji Konfederacji Generalnej Dęblińskiej Korony Królestwa Polskiego w dniu 8 lipca A.D.2020 2020.07.08  2020.07.08    2020.07.11
 45. AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU MARYI przejdź EDYKT KRÓLEWSKI - Akt Poświęcenia Narodu Polskiego i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi z 8 lipca A.D.2020 2020.07.08  2020.07.08  Sejm Walny Konstytucyjny Elektorski Gdańsk Oliwa,  2 sierpnia A.D.2020 2020.07.13
 46. KOMUNIKAT KRÓLEWSKI przejdź List Otwarty Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I w sprawie sytuacji politycznej po 12 lipca A.D.2020 2020.07.14  2020.07.14    2020.07.14
 47. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - I Wici z 15 lipca A.D.2020  na Sejm Walny Konstytucyjny Nominacyjny do: Gdańska Oliwy w dniach 2-4 sierpnia A.D.2020 2020.07.15  2020.07.15    2020.07.15
 48. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - II Wici z 21 lipca A.D.2020 na Sejm Walny Konstytucyjny Nominacyjny do: Gdańska Oliwy w dniach 2-4 sierpnia A.D.2020 2020.07.21  2020.07.21    2020.07.21
 49. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - III Wici z 29 lipca A.D.2020 na Sejm Walny Konstytucyjny Nominacyjny do: Gdańska Oliwy w dniach 2-4 sierpnia A.D.2020 2020.07.29  2020.07.29    2020.07.29
 50. PROJEKT KONSTYTUCYI O USTROJU PAŃSTWA POLSKIEGO przejdź Projekt Konstytucyi o ustroju Państwa Polskiego z 31 lipca A.D.2020 do przedłożenia na Sejm walny Konstytucyjny w Gdańsku Oliwie w dniach 2-4 sierpnia A.D.2020. 2020.07.31  2020.07.31  Sejm Walny Konstytucyjny Elektorski Gdańsk Oliwa 3 sierpnia A.D.2020 2020.08.01
 51. DYPLOM NOMINACYJNY przejdź Dyplom Nominacyjny Króla Leha XI Wojciecha Edwarda I na Prezydenta on spe Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego dla J.W.S. Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza 2020.08.06 2020.08.06    2020.08.06
 52. DYPLOM NOMINACYJNY przejdź Dyplom Nominacyjny Króla Leha XI Wojciecha Edwarda I na V-ce Prezydenta on spe Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego J.W. Cezarego Mariusza Tousty 2020.08.07 2020.08.07    2020.08.07
 53. KOMUNIKAT KRÓLEWSKI przejdź Komunikat królewski z 11 sierpnia A.D.2020 w sprawie Białorusi. 2020.08.11 2020.08.11    2020.08.11
 54. KOMUNIKAT KRÓLEWSKI przejdź Komunikat królewski z 21 sierpnia A.D.2020 w sprawie aktualnej sytuacji politycznej. 2020.08.21 2020.08.21    2020.08.21
 55. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt królewski z 26 sierpnia A.D.2020 o proklamacji UNII SŁOWIAŃSKIEJ. 2020.08.26 2020.08.26   Sejm Walny Konstytucyjny Nominacyjny Orla

23 września A.D.2020

2020.08.26
 56. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 31 sierpnia A.D.2020 I Wici zwołujące VI Zjazd Katolicki A.D.2020. 2020.08.31 2020.08.31    2020.08.31
 57. ORĘDZIE KRÓLEWSKIE przejdź Królewskie Orędzie Jesienne z 1 września A.D.2020 2020.09.01 2020.09.01    2020.09.01
 58. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 3 września A.D.2020 II Wici zwołujące VI Zjazd Katolicki A.D.2020. 2020.09.03 2020.09.03    2020.09.03
 59. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 5 września A.D.2020 III Wici zwołujące VI Zjazd Katolicki A.D.2020. 2020.09.05 2020.09.05    2020.09.05
 60. KONWOKACJA KRÓLEWSKA przejdź Konwokacja królewska z 8 września A.D.2020 na Zjazd Sierakowski Starostów Powiatowych Prowincji Czarnkowsko-Wolsztyńskiej 2020.09.08 2020.09.08    2020.09.08
 61. PETYCJA PREZYDENTA przejdź Petycja Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego z 7 września A.D.2020 w sprawie Natalii Nitek-Płażyńskiej oraz Ambasadora Niemiec 2020.09.09 2020.09.09    2020.09.09
 62. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 10 września A.D.2020 I Wici zwołujące XVII Sesję Sejmu Walnego Konstytucyjnego do Orli. 2020.09.10 2020.09.10    2020.09.10
 63. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 18 września A.D.2020 II Wici zwołujące XVII Sesję Sejmu Walnego Konstytucyjnego do Orli. 2020.09.18 2020.09.18    2020.09.18
 64. ORĘDZIE KRÓLEWSKIE przejdź Orędzie królewskie z 19 września A.D.2020 na Dzień św. Januarego - Biskupa i Męczennika 2020.09.19 2020.09.19    2020.09.19
 65. SUMMARIUSZ VI ZJAZDU KATOLICKIEGO  przejdź Summariusz VI Zjazdu Katolickiego Christianitatis - 12-14 września A.D.2020 z 20 września A.D.2020 2020.09.20 2020.09.20    2020.09.20
 66. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 21 września A.D.2020 III Wici zwołujące XVII Sesję Sejmu Walnego Konstytucyjnego do Orli. 2020.09.21 2020.09.21    2020.09.21
 67. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt królewski z 27 września A.D.2020 o INFAMII I BANICJI dla Posłów głosujących za sprowadzeniem wojsk obcych do Polski.. 2020.09.27 2020.09.27  Sejm Walny Konstytucyjny Golub-Dobrzyń

 12 grudnia

A.D.2020

2020.09.27
 68. KONWOKACJA KRÓLEWSKA przejdź Konwokacja królewska na Zjazd Radzymińsko-Warszawski w dniu 7 października A.D.2020. 2020.09.29 2020.09.29    2020.09.29
 69. APEL KRÓLEWSKI przejdź APEL KRÓLEWSKI w sprawie Listu Otwartego Ambasadorów z 27 września A.D.2020 2020.09.30 2020.09.30    2020.09.30
 70. AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ przejdź AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ wobec Ewy Kurek z 3 października A.D.2020 2020.10.03 2020.10.03    2020.10.03
 71. ŚLUBY KRÓLEWSKIE RADZYMIŃSKIE przejdź ŚLUBY KRÓLEWSKIE RADZYMIŃSKIE z 7 października A.D.2020 2020.10.07 2020.10.07    2020.10.10
 72. ŚLUBY BRZESKIE

LV RADA KRÓLEWSKA

przejdź Konwokacja na LV Radę Królewską oraz na Odnowienie Ślubów Brzeskich A.D.2020 - Płowce, Brześć Kujawski. 2020.10.15 2020.10.15    2020.10.15
 73. ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE PEŁNE przejdź Śluby Brzeskie Intronizacyjne Pełne - 24 października A.D.2020 - Brześć Kujawski 2020.10.24 2020.10.24    2020.10.28
 74. ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE przejdź Śluby Brzeskie Intronizacyjne - 25 października A.D.2020 - Brześć Kujawski 2020.10.25 2020.10.25    2020.10.28
 75. ORĘDZIE KRÓLEWSKIE przejdź Orędzie królewskie na dzień Zaduszny 2 listopada A.D.2020 2020.11.02 2020.11.02    2020.11.02
 76. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt królewski z 10 listopada A.D.2020 na Dzień św. Leona.- z załącznikam.i 2020.11.10 2020.11.10    Sejm Walny Konstytucyjny Golub-Dobrzyń

 12 grudnia

A.D.2020

2020.11.10
 77. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt królewski z 21 listopada A.D.2020 O całkowitym zakazie sztucznej modyfikacji genetycznych roślin, zwierząt i ludzi. 2020.11.21 2020.11.21  Sejm Walny Konstytucyjny Golub-Dobrzyń

 12 grudnia

A.D.2020

2020.11.21
 78. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt królewski z 26 listopada A.D.2020 O Sejmikach Ziemskich i Grodowych - ORDYNACJA WYBORCZA 2020.11.26 2020.11.26    Sejm Walny Konstytucyjny Golub-Dobrzyń

 12 grudnia

A.D.2020

2020.11.26
 79. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 1 grudnia A.D.2020 I Wici zwołujące XVIII Sesję Sejmu Walnego Relacyjnego Elektorskiego do Golubia-Dobrzynia.w dniu 12 grudnia A.D.2020 2020.12.01 2020.12.01    2020.12.01
 80. APEL KRÓLEWSKI przejdź APEL KRÓLEWSKI w sprawie Listu Otwartego Profesorów i lekarzy z 30 listopada A.D.2020 2020.12.04 2020.12.04    2020.12.04
 81. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 8 grudnia A.D.2020 II Wici zwołujące XVIII Sesję Sejmu Walnego Relacyjnego Elektorskiego do Golubia-Dobrzynia.w dniu 12 grudnia A.D.2020 2020.12.08 2020.12.08    2020.12.08
 82. UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI przejdź Uniwersał królewski z 10 grudnia A.D.2020 III Wici zwołujące XVIII Sesję Sejmu Walnego Konstytucyjnego Relacyjnego Elektorskiego do Golubia-Dobrzynia.w dniu 12 grudnia A,D,2020 2020.12.10 2020.12.10    2020.12.10
 83. KRÓLEWSKIE OŚWIADCZENIE przejdź Królewskie Oświadczenie w sprawie szczepień z 14 grudnia A.D.2020 2020.12.14 2020.12.14    2020.12.14
 84. KRÓLEWSKA NOMINACJA przejdź Królewska Nominacja - Osoby Szlachetne A.D.2020 z 16 grudnia A.D.2020 2020.12.16 2020.12.16    2020.12.16
 85. KRÓLEWSKA NOMINACJA przejdź Królewska Nominacja na Urząd Premiera Nominata J.W. Pana Profesora Mirosława Mariusza Piotrowskiego z 12 grudnia A.D.2020 2020.12.12 2020.12.12    2020.12.17
 86. KRÓLEWSKA ODEZWA RATUNKOWA przejdź Królewska Odezwa ratunkowa z 20 grudnia A.D.2020 2020.12.20 2020.12.20    2020.12.20
 87. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Królewski Edykt Bożonarodzeniowy z 24 grudnia A.D.2020 2020.12.24 2020.12.24 

 I Rada Senatu

Gdańsk Oliwa

26 luty A.D.2020

2020.12.24
 88. KRÓLEWSKA ODEZWA przejdź Królewska Odezwa do Sz. P. Andrzeja Dudy z 26 grudnia A.D.2020 2020.12.26 2020.12.26    2020.12.26
 89. AKT INKORPORACJI przejdź Akt Inkorporacji Sambii i Połabia z 12 grudnia A.D.2020 2020.12.12 2020.12.12    2020.12.30

 

 

 

Za panowania Króla Polski Leha XI Wojciecha Edwarda I

Czwarty Rok Panowania

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2019

 

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia/Sporządzenia

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja królewska z 2 stycznia A.D.2019 - I Wici - na Posiedzenie Inauguracyjne Ligi Świętej Christianitas w dniu 6 stycznia A.D.2019 2019.01.02 2019.01.02   2019.01.02
2. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja królewska z 3 stycznia A.D.2019 - II Wici - na Posiedzenie Inauguracyjne Ligi Świętej Christianitas w dniu 6 stycznia A.D.2019 2019.01.03 2019.01.03   2019.01.03
3. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja królewska z 4 stycznia A.D.2019 - III Wici - na Posiedzenie Inauguracyjne Ligi Świętej Christianitas w dniu 6 stycznia A.D.2019 oraz możliwe Posiedzenie rady Stanu w dniu 5 stycznia A.D.2019 2019.01.04 2019.01.04   2019.01.04
4. Pismo Sejmu Walnego

przejdź

Oferta współdziałania Sejm Walny - Grzegorz Braun z 26 marca A.D.2015 2015.03.26 2019.01.09   2019.01.09
5. Pismo Sejmu Walnego

przejdź

Oferta współdziałania Sejm Walny - Elżbieta Łochyńska, Daniel Konrad, Jan Kobylański z 14 lipca A.D.2015 2015.07.14 2019.01.09   2019.01.09
6. Memorandum Królewskie

przejdź

Memorandum "Nowy Ład Ekonomiczny Europy - NOE" z 10 stycznia A.D.2019 2019.01.10 2019.01.10   2019.01.10
 7. Pismo Królewskie przejdź Pismo Królewskie do Ambasador USA w\przy III RP z 14 stycznia A.D.2019 2019.01.14  2019.01.14    2019.01.14
 8. Konwokacja Królewskie przejdź Konwokacja Królewska - I Wici na I Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 19 stycznia A.D.2019 2019.01.15  2019.01.15    2019.01.15
 9. Konwokacja Królewskie przejdź Konwokacja Królewska - II Wici na I Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 19 stycznia A.D.2019 2019.01.16  2019.01.16    2019.01.16
 10. Konwokacja Królewskie przejdź Konwokacja Królewska - III Wici na I Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 19 stycznia A.D.2019 2019.01.17  2019.01.17    2019.01.17
 11. Listy Otwarte Królewskie przejdź Listy Otwarte Królewska - 11 Listów 2019.01.17  2019.01.17    2019.01.17
 12. Mowa Królewska przejdź Mowa Królewska na otwarcie Międzynarodowej Konferencji Pokojowej Gdańsk Oliwa w dniu 18 stycznia A.D.2019 2019.01.18  2019.01.18    2019.01.22
 13. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - I Wici - na Sejm Pomorza do Gdańska Oliwy w dniu 9 lutego A.D.2019 2019.01.30  2019.01.30    2019.01.30
 14. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt Królewski Trybunalski z dnia 31 stycznia A.D.2019 O utworzeniu Trybunałów oraz Urzędu Instygatora Wielkiego Koronnego 2019.01.31  2019.01.31  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.01.31
 15. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - II Wici - na Sejm Pomorza Wenedyjskiego (Bałtyckiego) do Gdańska Oliwy w dniu 9 lutego A.D.2019 2019.02.02  2019.02.02    2019.02.02
 16. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski - III Wici - na Sejm Pomorza Wenedyjskiego (Bałtyckiego) do Gdańska Oliwy w dniu 9 lutego A.D.2019 2019.02.06  2019.02.06    2019.02.06
 17. Konwokacja Królewskie przejdź Konwokacja Królewska - I Wici na II Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 23 lutego A.D.2019 2019.02.12  2019.02.12    2019.02.12
 18. Konwokacja Królewskie przejdź Konwokacja Królewska - II Wici na II Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 23 lutego A.D.2019 poprzedzonej XI Sesją Rady Stanu Królestwa Polskiego w Gdańsku Oliwie. 2019.02.15  2019.02.15    2019.02.15
 19. List Otwarty Królewskie przejdź Listy Otwarte Królewski do Prezydenta II RP Jana Zbigniewa Potockiego 2019.01.20 2019.01.20    2019.01.20
 20. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - III Wici na II Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 23 lutego A.D.2019 poprzedzonej XI Sesją Rady Stanu Królestwa Polskiego w Gdańsku Oliwie. 2019.02.21  2019.02.21    2019.02.21
 21. Mowa Tronowa przejdź Mowa Tronowa z 28 lutego A.D.2019 wygłoszona na XLVIII Posiedzeniu Rady Królewskiej Korony Królestwa Polskiego w Myszkowie. 2019.02.28  2019.02.28    2019.02.28
 22. Konwokacja Królewskie przejdź Konwokacja Królewska - I Wici na III Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 30 marca A.D.2019 poprzedzonej XII Sesją Rady Stanu Królestwa Polskiego w Gdańsku Oliwie. 2019.03.05  2019.03.05    2019.03.05
 23. Manifest Królewski przejdź Manifest Wielkopostny A.D.2019 Króla Polski z 6 marca A.D.2019 2019.03.06  2019.03.06    2019.03.06
 24. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt Królewski - Infamia dla Wrogów Narodu Polskiego z 7 marca A.D.2019 2019.03.07  2019.03.07  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.03.07
 25. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Edykt Królewski z 20 marca A.D.2019 "O wychowaniu do życia publicznego". 2019.03.20  2019.03.20  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.03.20
 26. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - II Wici na III Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 30 marca A.D.2019 poprzedzonej XII Sesją Rady Stanu Królestwa Polskiego w Gdańsku Oliwie. 2019.03.21  2019.03.21    2019.03.21
 27. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z dnia 26 marca A.D.2019 - I Wici - zwołujący Posłów Ziemskich na Sejmik Generalny Pomorza Gdańskiego do Kartuz na dzień 1 kwietnia A.D.2019 2019.03.26  2019.03.26    2019.03.26
 28. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - III Wici na III Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 30 marca A.D.2019 poprzedzonej XII Sesją Rady Stanu Królestwa Polskiego w Gdańsku Oliwie. 2019.03.27  2019.03.27    2019.03.27
 29. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z dnia 27 marca A.D.2019 - II Wici - zwołujący Posłów Ziemskich na Sejmik Generalny Pomorza Gdańskiego do Kartuz na dzień 1 kwietnia A.D.2019 2019.03.27  2019.03.27    2019.03.27
 30. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z dnia 28 marca A.D.2019 - III Wici - zwołujący Posłów Ziemskich na Sejmik Generalny Pomorza Gdańskiego do Kartuz na dzień 1 kwietnia A.D.2019 2019.03.28  2019.03.28    2019.03.28
 31. Śluby Lwowskie przejdź Tekst Ślubów Lwowskich odczytanych 1 kwietnia A.D.2019 po polsku i kaszubsku w Kolegiacie Kartuskiej w Kartuzach. 2019.04.06  2019.04.06    2019.04.07
 32. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 8 kwietnia A.D.2019 w sprawie strajku nauczycieli.. 2019.04.08  2019.04.08    2019.04.08
 33. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - I Wici na IV Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 27 kwietnia A.D.2019 poprzedzoną II Posiedzeniem Ligi Świętej Christianitas w Gdańsku Oliwie. 2019.04.13  2019.04.13    2019.04.13
 34. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie Wielkanocne z 18 kwietnia A.D.2019 w 994 rocznicę Koronacji Bolesława Chrobrego na Króla Polski.. 2019.04.18  2019.04.18    2019.04.19
 35. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - II Wici na IV Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 27 kwietnia A.D.2019 poprzedzoną II Posiedzeniem Ligi Świętej Christianitas w Gdańsku Oliwie. 2019.04.23  2019.04.23    2019.04.23
 36. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - III Wici na IV Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 27 kwietnia A.D.2019 poprzedzoną II Posiedzeniem Ligi Świętej Christianitas w Gdańsku Oliwie. 2019.04.25  2019.04.25    2019.04.25
 37. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie Pierwszotercjalne z 1 maja A.D.2019 w 443 rocznicę Koronacji Stefana Batorego na Króla Polski. 2019.05.01  2019.05.01    2019.05.02
 38. Diariusz Sejmu Walnego przejdź Diariusz Sejmu Walnego w Niepołomicach z 4-5 października A.D.2015. 2015.10.05 2018.09.09   2019.05.09
 39. Odezwa Króla Polski przejdź Odezwa Króla Polski z 14 maja A.D.2019 - "A urząd jego niech inny obejmie".. 2019.05.14 2019.05.14   2019.05.14
 40. Konwokacja  Króla Polski przejdź Konwokacja  Króla Polski z 27 maja A.D.2019 - I Wici na IV Sesję Konferencji Pokojowej w Gdańsku Oliwie 8 czerwca A.D.2019 poprzedzoną I Posiedzeniem Ligi Narodów Christianitas w Gdańsku Oliwie". 2019.05.27 2019.05.27   2019.05.27
 41. Konwokacja  Króla Polski przejdź Konwokacja  Króla Polski z 4 czerwca A.D.2019 - II Wici na IV Sesję Konferencji Pokojowej, I Posiedzenie Inauguracyjne Ligi Narodów Christianitas, XIV Posiedzenie Rady Stanu Królestwa Polskiego  - ZJAZD OLIWSKI POLSKICH ELIT NARODOWYCH w Gdańsku Oliwie 8 czerwca A.D.2019. ZAPROSZENIE przejdź 2019.06.04 2019.06.04   2019.06.04
 42. Konwokacja  Króla Polski przejdź Konwokacja  Króla Polski z 6 czerwca A.D.2019 - III Wici na IV Sesję Konferencji Pokojowej, I Posiedzenie Inauguracyjne Ligi Narodów Christianitas, XIV Posiedzenie Rady Stanu Królestwa Polskiego  - ZJAZD OLIWSKI POLSKICH ELIT NARODOWYCH w Gdańsku Oliwie 8 czerwca A.D.2019. ZAPROSZENIE przejdź 2019.06.06 2019.06.06   2019.06.06
 43. Komunikat Królewski przejdź Komunikat Królewski z 15 czerwca A.D.2019 w sprawie sprowadzenia obcych wojsk na Ziemie Królestwa Polskiego 2019.06.15 2019.06.15   2019.06.16
 44.

LIST OTWARTY

EDYKT KRÓLEWSKI

przejdź

przejdź

List Otwarty - Edykt - do Biskupów Polskich z 18 czerwca A.D.2019. Sprawa ks. prałata Romana Kneblewskiego. 2019.06.18 2019.06.18  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.06.19
 45. List Królewski przejdź List Królewski z 6 maja A.D.2019 w sprawie 1054 rocznicy Chrztu Królestwa Polskiego i Zjazdów Łęczyckich "Clerus & Secularus" do J.E. abp Andrzeja Franciszka Dziuby - Biskupa Diecezji Łowickiej 2019.05.06 2019.05.06   2019.08.21
 46. Odezwa Króla Polski przejdź Odezwa Króla Polski z 23 maja A.D.2019 - wzywająca na Zjazd Oliwski 27 lipca A.D.2019 2019.07.23 2019.07.23   2019.07.23
47. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Organizacja Ziem Sejmikowych, Sejmów i Seymów w Królestwie Polskim 2019.08.12 2019.08.12  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.08.12
 48. Konkluzja - Rezolucja przejdź Konkluzja-Rezolucja Rady Senatu Królestwa Polskiego z Posiedzenia z 14 sierpnia A.D.2019 2019.08.14 2019.08.14   2019.08.16
 49. Uniwersał - I Wici przejdź Uniwersał I Wici zwołujący Sejm Walny do Koła w dniu 5 października A.D.2019 2019.08.20 2019.08.20   2019.08.20
 50. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie Drugo-tercjalne z 27 sierpnia A.D.2019 2019.08.27 2019.08.27   2019.08.27
 51. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska z 31 sierpnia A.D.2019 2019.08.31 2019.08.31   2019.08.31
 52. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska na Zjazd Oliwski Polskich Elit Narodowych z 6 września A.D.2019 2019.09.06 2019.09.06   2019.09.06
 53. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska na V Zjazd Katolicki Christianitasz z 7 września A.D.2019 2019.09.07 2019.09.07   2019.09.07
 54. Uniwersał - II Wici przejdź Uniwersał II Wici zwołujący Sejm Walny do Lichenia (zmiana) w dniu 5 października A.D.2019 2019.09.25 2019.09.25   2019.09.25
 55. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska DOBREJ RADY z 30 września A.D.2019 2019.09.30 2019.09.30   2019.09.30
 56. Uniwersał - III Wici przejdź Uniwersał III Wici zwołujący Sejm Walny do Lichenia Starego w dniu 5 października A.D.2019 2019.10.03 2019.10.03   2019.10.03
 57. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie królewskie "Być albo nie być?" z 11 października A.D.2019 2019.10.11 2019.10.11   2019.10.11
 58. List Otwarty Królewski przejdź List Otwarty Królewski z 18 października A.D.2019 2019.10.22 2019.10.22   2019.10.23
 59. Konwokacja Królewska przejdź

przejdź

Konwokacja Królewska na LV Radę Królewską w dniu 26 października A.D.2019 w Płowcach połączona ze Ślubami Brzeskimi 26-27 października A.D.2019 2019.10.21 2019.10.21   2019.10.21
 60. Manifest Królewski przejdź Manifest Królewski na 14 listopada A.D.2019  2019.11.14 2019.11.14   2019.11.14
 61. List Otwarty Królewski przejdź List Otwarty Królewski z 25 listopada A.D.2019  2019.11.25 2019.11.25   2019.11.26
 62. Uniwersał - I Wici przejdź Uniwersał I Wici zwołujący Sejm Walny Konstytucyjny Relacyjny do Sierakowa w dniu 14 grudnia A.D.2019 2019.11.26 2019.11.26   2019.11.26
 63. Uniwersał - II Wici przejdź Uniwersał II Wici zwołujący Sejm Walny Konstytucyjny Relacyjny do Sierakowa w dniu 14 grudnia A.D.2019 2019.12.02 2019.12.02   2019.12.02
64. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Druga Nowelizacja Konstytucyi "Christianitas" 2019.12.05 2019.12.05  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.12.05
65. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź "Apostolat Słowiański", "Słowiański Rzym - Licheń Stary" 2019.12.05 2019.12.05  2019.12.14

Sejm Walny Relacyjny w Sierakowie

2019.12.05
 66. Uniwersał - III Wici przejdź Uniwersał III Wici zwołujący Sejm Walny Konstytucyjny Relacyjny do Sierakowa w dniu 14 grudnia A.D.2019 2019.12.10 2019.12.10   2019.12.10
67. EDYKT KRÓLEWSKI przejdź Nowelizacja Organizacji Ziem Sejmikowych - Sejmiki Senatorskie 2019.12.18 2019.12.18 

 

2019.12.18
 68. Uchwała Sejmu Walnego przejdź Uchwała Sejmu Walnego w Sierakowie 14 grudnia A.D.2019 - SZLACHETNI A.D.2019 2019.12.14 2019.12.14   2019.12.24
 69. ORĘDZIE KRÓLEWSKIE przejdź KRÓLEWSKIE ORĘDZIE NOWOROCZNE na 2020 rok z 30 grudnia A.D.2019 2019.12.30 2019.12.30   2019.12.31
       

 

 

 

Za panowania Króla Polski Wojciecha Edwarda I

Trzeci Rok Panowania

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2018

 

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia -

Sporządzenia

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 2 stycznia A.D. 2018 "O ochronie Poddanych w Królestwie Polskim" 2018.01.02 2018.01.02 2018.02.13 2018.01.02
2. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 2 stycznia A.D.2018 - I Wici - na XX Posiedzenie Rady Królewskiej i III Posiedzenie Rady Pokoju 2018.01.02 2018.01.02   2018.01.02
3. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 3 stycznia A.D.2018 - II Wici - na XX Posiedzenie Rady Królewskiej i III Posiedzenie Rady Pokoju 2018.01.03 2018.01.03   2018.01.03
4. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 4 stycznia A.D.2018 - III Wici - na XX Posiedzenie Rady Królewskiej i III Posiedzenie Rady Pokoju 2018.01.04 2018.01.04   2018.01.04
5. Akt Nominacyjny przejdź Akt Nominacyjny z 4 stycznia A.D.2018 na Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus dla J.E. abpa Jana Pawła Lenga wręczony osobiście przez Króla Polski 6 stycznia A.D.2018 w Licheniu Starym. 2017.12.16 2017.12.16 2017.12.16 2018.01.08
6. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 9 stycznia A.D.2018 - I Wici - na XXI Posiedzenie Rady Królewskiej i I Posiedzenie Generalnego Conventu Pokojowego w Zielonej Górze 2018.01.09 2018.01.09   2018.01.09
7. Summariusz Rady Królewskiej przejdź Summariusz Rady Królewskiej z 12 stycznia A.D.2018 - z XX Posiedzenia Rady Królewskiej z 6 stycznia A.D.2018 - Licheń Stary 2018.01.06 2018.01.06   2018.01.12
8. Uchwały Rady Królewskiej przejdź Uchwały Rady Królewskiej z XX Posiedzenia Rady Królewskiej - 6 stycznia A.D.2018 - Licheń Stary 2018.01.06 2018.01.06   2018.01.12
9. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 12 stycznia A.D.2018 - II Wici - na XXI Posiedzenie Rady Królewskiej w Zielonej Górze i Posiedzenie Generalnego Conventu Pokojowego w Szprotawie 2018.01.12 2018.01.12   2018.01.12
10. Summariusz Rady Pokoju przejdź Summariusz Rady Pokoju z 16 stycznia A.D.2018 - z III Posiedzenia Rady Pokoju z 6 stycznia A.D.2018 - Licheń Stary 2018.01.06 2018.01.06   2018.01.16
11. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 17 stycznia A.D.2018 - III Wici - na XXI Posiedzenie Rady Królewskiej w Zielonej Górze i Posiedzenie Generalnego Conventu Pokojowego w Szprotawie 2018.01.17 2018.01.17   2018.01.17
12. Odezwa królewska przejdź Odezwa królewska z 30 stycznia A.D.2018 na 1000 - lecie Pokoju w Budziszynie. 2018.01.30 2018.01.30   2018.01.30
13. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 31 stycznia A.D. 2018 "O finansach Królestwa Polskiego" 2018.01.31 2018.01.31 2018.02.13 2018.01.31
14. Reces królewski przejdź Reces królewski z 2 lutego A.D.2018 "Król Polski a Izrael i USA". 2018.02.02 2018.02.02   2018.02.02
15. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 5 lutego A.D. 2018 "O wrogach Narodu Polskiego" 2018.02.05 2018.02.05 2018.02.13 2018.02.05
16. Odezwa królewska przejdź Odezwa królewska z 5 lutego A.D.2018 do Prezydenta Andrzeja Dudy. 2018.02.05 2018.02.05   2018.02.05
17. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 10 lutego A.D.2018 - I Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Szczecinie, Rady Stanu oraz na Posiedzenie Pomorskiego Generalnego Conventu Pokoju w Szczecinie. 2018.02.10 2018.02.10   2018.02.10
18. Zaproszenie królewskie przejdź Zaproszenie królewskie z 12 lutego A.D.2018 do Władzy III RP świeckiej i kościelnej na Pokojowy Zjazd Oliwski 2018.02.12 2018.02.12   2018.02.12
19. Summariusz Rady Stanu przejdź Summariusz Rady Stanu z 13 lutego A.D.2018 - z VI Posiedzenia Rady Stanu z 19 stycznia A.D.2018 - Zielona Góra 2018.02.09 2018.02.09   2018.02.13
20. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 13 lutego A.D.2018 - II Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Szczecinie, Rady Stanu, Rady Pokoju  oraz na Posiedzenie Pomorskiego Generalnego Conventu Pokoju w Szczecinie. 2018.02.13 2018.02.13   2018.02.13
21. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 14 lutego A.D.2018 - III Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Szczecinie, Rady Stanu, Rady Pokoju  oraz na Posiedzenie Pomorskiego Generalnego Conventu Pokoju w Szczecinie. 2018.02.14 2018.02.14   2018.02.14
22. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski - Nowela I - z 14 lutego A.D. 2018 "O finansach Królestwa Polskiego" 2018.02.14 2018.02.14 2018.02.13 2018.02.14
23. Summariusz Rady Stanu przejdź Summariusz Rady Stanu z 22 lutego A.D.2018 - z VII Posiedzenia Rady Stanu z 15 lutego A.D.2018 - Szczecin 2018.02.15 2018.02.22   2018.02.22
24. Summariusz Lubuskiego Conventu Pokoju przejdź Summariusz Generalnego Lubuskiego Conventu Pokoju  z 20 stycznia A.D.2018 - Szprotawa 2018.01.20 2018.01.20   2018.03.02
25. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 6 marca A.D.2018 - I Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Krakowie oraz na Posiedzenie Małopolskiego Generalnego Conventu Pokoju w Krakowie. 2018.03.06 2018.03.06   2018.03.06
26. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 7 marca A.D.2018 - I Wici - zwołujący Sejm Walny Pacyfikacyjny na dzień 7 kwietnia A.D.2018 do Szczecina. 2018.03.07 2018.03.07   2018.03.07
27. EVENTUS przejdź Eventus z 14 marca A.D.2018 - Wizyta w NIH Warszawa - 27 lutego A.D.2018. 2018.03.14 2018.03.14   2018.03.14
28. Konwokacja Królewska przejdź Uniwersał Królewski z 15 marca A.D.2018 - I Wici - zwołujący Podkarpacki Generalny Convent Pokoju na dzień 14 kwietnia A.D.2018 do Krosna. 2018.03.15 2018.03.15   2018.04.15
29. PERSONALIS przejdź Dymisje i Nominacje Królewskie z 16 marca A.D.2018  2018.03.16 2018.03.16   2018.03.16
30. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja Królewska z 16 marca A.D.2018 - II Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Krakowie oraz na Posiedzenie Małopolskiego Generalnego Conventu Pokoju w Krakowie w dniu 24 kwietnia A.D.2018. 2018.03.16 2018.03.16   2018.03.16
31. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski - z 19 marca A.D. 2018 "O likwidacji Episkopatu Polski. O powołaniu do życia Episkopatu Królestwa Polskiego" 2018.03.19 2018.03.19 2018.02.13 2018.03.19
32. List Otwarty przejdź List Otwarty z 20 marca A.D.2018 w sprawie J.E. abpa Wacława Depo 2018.03.20 2018.03.20   2018.03.20
33. Konwokacja królewska przejdź Konwokacja królewska z 21 marca A.D.2018 - III Wici - na XXII Posiedzenie Rady Królewskiej w Krakowie oraz na Posiedzenie Małopolskiego Generalnego Conventu Pokoju w Krakowie w dniu 24 kwietnia A.D.2018. 2018.03.21 2018.03.21   2018.03.21
34. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 28 marca A.D.2018 - II Wici - zwołujący Sejm Walny Pacyfikacyjny na dzień 7 kwietnia A.D.2018 do Szczecina 2018.03.28 2018.03.28   2018.03.28
35. Orędzie Wielkanocne przejdź Orędzie Wielkanocne Króla Polski z 29 marca A.D.2018  2018.03.29 2018.03.29   2018.03.29
36. Śluby Lwowskie przejdź Śluby Lwowskie Króla Polski z 1 kwietnia A.D.2018 - Leśniów  2018.04.01 2018.0401   2018.04.01
37. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 kwietnia A.D.2018 - III Wici - zwołujący Sejm Walny Pacyfikacyjny na dzień 23-25 kwietnia A.D.2018 do Gdańska-Oliwy 2018.04.04 2018.04.04   2018.04.04
38. Śluby Lwowskie przejdź Śluby Lwowskie Króla Polski z 7 kwietnia A.D.2018 - Myszków  2018.04.07 2018.04.07   2018.04.07
39. Summariusz przejdź Summariusz Posiedzenia  Rady Królewskiej w dniu 24 marca A.D.2018 w Krakowie.  2018.03.24 2018.04.09   2018.04.10
40. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 11 kwietnia A.D.2018 - II Wici - zwołujący Śląski Generalny Convent Pokoju na dzień 19 maja A.D.2018 do Góry Świętej Anny. 2018.04.11 2018.04.11   2018.04.11
41. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska "Succisa Virescit" z 14 kwietnia A.D.2018. . 2018.04.14 2018.04.14   2018.04.14
42. Śluby Lwowskie przejdź Śluby Lwowskie Króla Polski z 18 kwietnia A.D.2018 - Warszawa  2018.04.18 2018.04.18   2018.04.20
43. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 20 kwietnia A.D.2018 - III Wici - SUPLEMENT - zwołujący Sejm Walny Pacyfikacyjny na dzień 23-25 kwietnia A.D.2018 do Gdańska-Oliwy 2018.04.20 2018.04.20   2018.04.20
44. Manifest Królewski przejdź Manifest Królewski Przedzjazdowy z 30 kwietnia A.D.2018 - w związku z Pokojowym Zjazdem Oliwskim w dniach 1-3 maja A.D.2018 2018.04.30 2018.04.30   2018.04.30
45. Diariusz Sejmu Walnego przejdź Diariusz Sejmu Walnego Konstytucyjnego - I Posiedzenie w dniu 23 kwietnia A.D.2018 2018.05.12 2018.05.12   2018.05.12
46. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 14 maja A.D.2018 - III Wici - zwołujący Śląski Generalny Convent Pokoju na dzień 20 maja A.D.2018 do Góry Świętej Anny. 2018.05.14 2018.05.14   2018.05.14
47. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 15 maja A.D.2018 - I Wici - zwołująca Radę Królewską oraz Mazowiecki Generalny Convent Pokoju na dzień 14 czerwca A.D.2018 do Gostynina 2018.05.15 2018.05.15   2018.05.15
48. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 22 maja A.D.2018 - II Wici - zwołująca Radę Królewską oraz Mazowiecki Generalny Convent Pokoju na dzień 14 czerwca A.D.2018 do Gostynina 2018.05.22 2018.05.22   2018.05.22
49. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 23 maja A.D.2018 - I Wici - zwołujący Sejm Walny Koronacyjny na dzień 15-16 czerwca A.D.2018 do Licheń Stary 2018.05.23 2018.05.23   2018.05.23
50. Diariusz Sejmu Walnego przejdź Diariusz Sejmu Walnego Konstytucyjnego - V Posiedzenie w dniu 25 kwietnia A.D.2018 - zawiera Uchwały - Konstytucye 2018.05.26 2018.05.26   2018.05.26
51. Wpis do Volumina Legum przejdź Uchwały Sejmu Walnego Konstytucyjnego - V Posiedzenie podjęte w dniu 25 kwietnia A.D.2018. 2018.05.27 2018.05.27   2018.05.27
52. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 30 maja A.D.2018 - II Wici - zwołujący Sejm Walny Koronacyjny na dzień 15-16 czerwca A.D.2018 do Licheń Stary 2018.05.30 2018.05.30   2018.05.30
53. Zwołanie Królewskie przejdź Zwołanie Królewskie z 6 czerwca A.D.2018 - Wici - zwołujące Radę Pokoju na dzień 9 czerwca A.D.2018 do Gdańska Oliwy 2018.06.06 2018.06.06   2018.06.06
54. Odezwa Królewskie przejdź Odezwa Królewska do Poddanych z 7 czerwca A.D.2018 - "O Najświętszym Sercu Pana Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi" 2018.06.07 2018.06.07   2018.06.07
55. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 13 czerwca A.D.2018 - III Wici - zwołujący Sejm Walny Ingresowy na dzień 15-16 czerwca A.D.2018 do Licheń Stary 2018.06.13 2018.06.13   2018.06.13
56. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 17 czerwca A.D.2018 - III Wici - zwołująca Radę Królewską oraz Mazowiecki Generalny Convent Pokoju na dzień 17 czerwca A.D.2018 do Gostynina 2018.06.13 2018.06.13   2018.06.13
57. Memoriał - Summariusz przejdź

przejdź

Memoriał - Summariusz Królewski z 28 czerwca A.D.2018 - XXIII Posiedzenia Rady Królewskiej w dniu17 czerwca A.D.2018 w Gostyninie 2018.06.17 2018.06.28   2018.07.02
58. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie "Na Półrocze A.D.2018" z 30 czerwca A.D.2018. 2018.06.30 2018.06.30   2018.07.02
59. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 2 lipca A.D.2018 - I Wici - zwołująca Radę Królewską oraz Rawsko-Mazowiecki Generalny Convent Pokoju na dzień 7 lipca A.D.2018 do Białej Rawskiej 2018.07.02 2018.07.02   2018.07.02
60. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 4 lipca A.D.2018 - II Wici - zwołująca Radę Królewską oraz Rawsko-Mazowiecki Generalny Convent Pokoju na dzień 7 lipca A.D.2018 do Białej Rawskiej 2018.07.04 2018.07.04   2018.07.04
61. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 6 lipca A.D.2018 - III Wici - zwołująca Radę Królewską oraz Rawsko-Mazowiecki Generalny Convent Pokoju na dzień 7 lipca A.D.2018 do Białej Rawskiej 2018.07.06 2018.07.06   2018.07.06
62. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska z 14 lipca A.D.2018 "Na Spotkanie Włodzimierza Putina i Donalda Trumpa 16 lipca A.D.2018 w Helsinkach" 2018.07.14 2018.07.14   2018.07.14
63. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 17 lipca A.D.2018 - I Wici -  zwołujący Sejm Pomorza na dzień 28 lipca A.D.2018 do Trzebiatowa. 2018.07.17 2018.07.17   2018.07.17
64. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski - z 23 lipca A.D. 2018 "Nowelizacja Konstytucyi Christianitas" 2018.07.23 2018.07.23 2018.12.15 2018.07.23
65. Stanowisko Królewskie przejdź Stanowisko Królewskie z 23 lipca A.D.2018 - w sprawie ogólnokrajowego referendum zarządzonego przez Prezydenta III RP sz.P. Andrzeja Dudę. 2018.07.23 2018.07.23   2018.07.23
66. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 24 lipca A.D.2018 - II Wici -  zwołujący Sejm Pomorza na dzień 29 lipca A.D.2018 do Trzebiatowa. 2018.07.24 2018.07.24   2018.07.24
67. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 25 lipca A.D.2018 - zwołująca Radę Stanu oraz Wenedyjski (Pomorski) Convent Pokoju na dzień 28 lipca A.D.2018 do Szczecina 2018.07.25 2018.07.25   2018.07.25
68. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 26 lipca A.D.2018 - III Wici -  zwołujący Sejm Pomorza na dzień 29 lipca A.D.2018 do Trzebiatowa. 2018.07.26 2018.07.26   2018.07.26
69. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 12 sierpnia A.D.2018 - I Wici -  zwołujący IV Zjazd Katolicki w dniach 12-14 września A.D.2018 do Lichenia Starego 2018.08.12 2018.08.12   2018.08.12
70. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 sierpnia A.D.2018 - II Wici -  zwołujący IV Zjazd Katolicki w dniach 12-14 września A.D.2018 do Lichenia Starego 2018.08.21 2018.08.21   2018.08.21
71. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 31 sierpnia A.D.2018 - "O przejęciu Poczty Polskiej S.A. w skład dóbr królewskich". 2018.08.30 2018.08.30 2018.02.15 2018.08.31
72. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 10 września A.D.2018 - III Wici -  zwołujący IV Zjazd Katolicki w dniach 12-14 września A.D.2018 do Lichenia Starego 2018.09.10 2018.09.10   2018.09.10
73. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 20 września A.D.2018 - Wici -  zwołujący I Posiedzenie Inauguracyjne Colloquium Charitativum oraz VII Posiedzenie rady Pokoju Królestwa Polskiego w dniu 22 września A.D.2018 do Gdańska Oliwy. 2018.09.20 2018.09.20   2018.09.20
74. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 25 września A.D.2018 - "O mordzie sądowym Jezusa Chrystusa dokonanym przez Żydów wspólnie i w porozumieniu z Imperium Rzymskim". 2018.09.25 2018.09.25 2018.02.15 2018.09.25
75. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie "Na 4 października A.D.2018" z 4 października A.D.2018. 2018.10.04 2018.10.04   2018.10.04
76. Konkluzja Królewska przejdź XXXII Nadzwyczajne Otwarte Posiedzenie Rady Królewskiej 2018.10.14 2018.10.14   2018.10.14
77. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - I Wici - z 22 października A.D.2018 - zwołująca Radę Stanu oraz Radę Królewską w dniach 26-28 października A.D.2018 do Lichenia Starego, Płowiec, Brześcia Kujawskiego. 2018.10.22 2018.10.22   2018.10.22
78. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - II Wici - z 24 października A.D.2018 - zwołująca Radę Stanu oraz Radę Królewską w dniach 26-28 października A.D.2018 do Lichenia Starego, Płowiec, Brześcia Kujawskiego. 2018.10.24 2018.10.24   2018.10.24
79. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska - III Wici - z 25 października A.D.2018 - zwołująca Radę Stanu oraz Radę Królewską w dniach 26-28 października A.D.2018 do Lichenia Starego, Lisewa k/Skulska, Brześcia Kujawskiego. 2018.10.25 2018.10.25   2018.10.25
80. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 8 listopada A.D.2018 - "O wyborach lokalnych III RP", "O konwersji Polaków na Królestwo Polskie", "O Marszu Niepodległości 11 listopada A.D.2018. 2018.10.24 2018.10.24 2018.02.15 2018.11.08
81. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 20 listopada A.D.2018 - "O utworzeniu Królewskiej Akademii Stanisława - Królewskiego Towarzystwa Nauk, Literatury i Sztuk Pięknych". 2018.11.20 2018.11.20 2018.02.15 2018.11.20
82. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 26 listopada A.D.2018 - I Wici - zwołujący Sejm Walny Konstytucyjny Relacyjny na dzień 15 grudnia A.D.2018 do Gniewu. 2018.11.26 2018.11.26   2018.11.26
83. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 3 grudnia A.D.2018 - II Wici - zwołujący Sejm Walny Konstytucyjny Relacyjny na dzień 15 grudnia A.D.2018 do Gniewu. 2018.12.03 2018.12.03   2018.12.03
84. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 10 grudnia A.D.2018 - "O budżecie III RP"  2018.12.10 2018.12.10 2018.02.15 2018.12.10
85. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 12 grudnia A.D.2018 - III Wici - zwołujący Sejm Walny Konstytucyjny Relacyjny na dzień 15 grudnia A.D.2018 do Gniewu. 2018.12.12 2018.12.12   2018.12.12
86. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 15 grudnia A.D.2018 

EDYKT KRÓLEWSKI

GNIEWSKI

„O ZERWANIU ŁĄCZNOŚCI Z OBECNYM PAPIESTWEM”

„O ODWIECZNYCH PRAWACH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO DO POMORZA BAŁTYCKIEGO”

„O WSKRZESZENIU TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO

IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA”

z dnia 15 grudnia A.D.2018

wydany

w Gniewie

na Ziemi Korony Polskiej

2018.12.15 2018.12.15 Art. 1 Edyktu nie został poddany pod głosowanie do czasu konsultacji z Prymasem Królestwa Polskiego abp Janem Pawłem Lenga

Zlimitowany do kolejnej Sesji Sejmu Walnego Relacyjnego w dniu 14 grudnia A.D.2019 na Sejmie Walnym w Sierakowie

Art.2 oraz Art.3 Edyktu zatwierdzone

2018.02.15

2018.12.18
87. Orędzie Królewski przejdź Boiżonarodzeniowe Orędzie Królewskie z 21 grudnia A.D.2018 2018.12.21 2018.12.21   2018.12.21
88. Orędzie Królewski przejdź Noworoczne Orędzie Królewskie na Rok Pański 2019 z 31 grudnia A.D.2018 2018.12.31 2018.12.31   2019.01.01

 

 

 

Za panowania Króla Polski Wojciecha Edwarda I

Drugi Rok Panowania

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2017

 

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia -

Sporządzenia

Data Aprobacyi/Ogłoszenia przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1a. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 2 stycznia A.D. 2017 - Zwołanie VI Posiedzenia Rady Królewskiej - Kruszwica. 2017.01.02 2017.01.02   2021.10.12
1. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 7 stycznia A.D. 2017 "O nazwie Królestwa Polskiego" 2017.01.07 2017.01.07 2017.12.14 2017.01.07
2. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 7 stycznia A.D. 2017 "O infamii i banicji dla jurgieltników partyjnych" 2017.01.07 2017.01.07 2017.12.14 2017.01.07
3. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska z 11 stycznia A.D. 2017  2017.01.11 2017.01.11   2017.01.12
4. Komunikat Królewski przejdź Komunikat Królewski z 12 stycznia A.D. 2017 2017.01.12 2017.01.12   2017.01.12
5. Sancyt przejdź Sancyt Nr 2016.03.20/04 "Infamia dla zmieniających nazwiska w złej wierze". 2016.03.20 2017.01.14 2016.03.20 2017.01.15
6. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 16 stycznia A.D. 2017 - "Na półrocze Królestwa Polskiego" 2017.01.16 2017.01.16 2017.12.14 2017.01.16
7. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 30 stycznia A.D. 2017 - "O zdjęciu infamii i banicji" 2017.01.30 2017.01.30 2017.12.14 2017.01.31
8. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 2 lutego A.D. 2017 zwołujące Sejmy Generalne 2017.02.02 2017.02.02   2017.02.03
9. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 7 lutego A.D. 2017 I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Pomorza 2017.02.07 2017.02.07   2017.02.15
10. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 13 lutego A.D. 2017 II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Pomorza 2017.02.13 2017.02.13   2017.02.15
11. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 21 lutego A.D. 2017 - "Święte Prawo Własności" 2017.02.21 2017.02.21 2017.12.14 2017.02.21
12. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 lutego A.D. 2017 III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Pomorza 2017.02.21 2017.02.21   2017.02.23
13. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 2 marca A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Śląska 2017.03.02 2017.03.02   2017.03.02
14. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 9 marca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Śląska 2017.03.09 2017.03.09   2017.03.10
15. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 14 marca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Śląska 2017.03.14 2017.03.14   2017.03.14
16. Manifest Królewski przejdź Manifest Śląski z 13 marca A.D. 2017 przed Sejmikiem Generalnym Śląska 2017.03.13 2017.03.13   2017.03.14
17. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 marca A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Nadodrza 2017.03.21 2017.03.21   2017.03.21
18. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 27 marca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Nadodrza 2017.03.27 2017.03.27   2017.03.27
19. Memoriał Królewski przejdź Memorandum Królewskie z 28 marca A.D. 2017 - O powszechnym pokoju. 2017.03.28 2017.03.28   2017.03.28
20. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 29 marca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Nadodrza 2017.03.29 2017.03.29   2017.03.29
21. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 4 kwietnia A.D. 2017 - "O integralności Królestwa Polskiego" 2017.04.04 2017.04.04 2017.12.14 2017.04.04
22. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 10 kwietnia A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Lachów - Podkarpacia i Roztocza 2017.04.10 2017.04.10   2017.04.10
23. Manifest Królewski przejdź Manifest Wyboru z 11 kwietnia A.D. 2017 2017.04.11 2017.04.11   2017.04.12
24. Orędzie Królewskie przejdź Wielkanocne Orędzie Królewskie z 13 kwietnia A.D. 2017 2017.04.13 2017.04.13   2017.04.13
25. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 20 kwietnia A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Lachów - Podkarpacia i Roztocza 2017.04.20 2017.04.20   2017.04.20
26. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 24 kwietnia A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Lachów - Podkarpacia i Roztocza 2017.04.24 2017.04.24   2017.04.24
27. Uchwały Rady Wojennej przejdź Diariusz Rady Wojennej Korony Królestwa Polskiego - Przemyśl - 28 kwietnia A.D. 2017 2017.04.28 2017.04.28 2017.12.14 2017.05.03
28. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 3 maja A.D. 2017 2017.05.03 2017.05.03   2017.05.05
29. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 maja A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Mazowsza 2017.05.04 2017.05.04   2017.05.05
30. Odezwa Królewska przejdź Odezwa Królewska z 5 maja A.D. 2017 2017.05.05 2017.05.05   2017.05.05
31. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 maja A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Mazowsza 2017.05.08 2017.05.08   2017.05.08
32. Diariusz Rady Królewskiej przejdź Diariusz Rady Królewskiej Korony Królestwa Polskiego z 28 kwietnia A.D. 2017 - Przemyśl 2017.04.28 2017.04.28   2017.05.11
33. Orędzie Królewskie przejdź Fatimskie Orędzie Królewskie z 12 maja A.D. 2017 2017.05.12 2017.05.12   2017.05.12
34. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 16 maja A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Mazowsza 2017.05.16 2017.05.16   2017.05.16
35. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 26 maja A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej (Lechitów) 2017.05.26 2017.05.26   2017.05.26
36b. DIARIUSZ RADY WOJENNEJ przejdź Diariusz Rady Wojennej - Płock - 19 maja A.D.2017 2017.05.30 2021.04.06   2021.04.06
36. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 5 czerwca A.D. 2017 - "O religiach i klerze katolickim na Ziemi Korony Królestwa Polskiego" 2017.06.05 2017.06.05 2017.12.14 2017.06.05
37. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 8 czerwca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej (Lechitów) 2017.06.08 2017.06.08   2017.06.08
38. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 15 czerwca A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 2017.06.15 2017.06.15   2017.06.15
39. Nominacya Królewska przejdź Nominacya Królewska z 15 czerwca A.D. 2017 - Uznanie Biskupa Mieczysława Mokrzyckiego za Biskupa Królewskiego 2017.06.12 2017.06.12   2017.06.15
40. Memorandum Królewskie przejdź Memorandum Królewskie z 18 czerwca A.D. 2017 - "W sprawie europejskiego porządku XXI wieku i odbudowy Wielkiej Lechii" 2017.06.16-17 2017.06.18   2017.06.19
41. Zwołanie Królewskie przejdź Zwołanie Królewskie z 23 czerwca A.D. 2017 - na XI Posiedzenie Rady Królewskiej i IV Posiedzenie Rady Wojennej do Białej Rawskiej  2017.06.23 2017.06.23   2017.06.23
42. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 24 czerwca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej (Lechitów) 2017.06.24 2017.06.24   2017.06.24
43. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 25 czerwca A.D. 2017 - "O ochronie polskich dzieci w Królestwie Polskim" 2017.06.25 2017.06.25 2017.12.14 2017.06.25
44. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie Relacyjne z 4 lipca A.D. 2017.  2017.07.04 2017.07.04   2017.07.04
45. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 5 lipca A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 2017.07.05 2017.07.05   2017.07.05
46. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 2 grudnia A.D.2016 - "Doktryna Leszczyńskiego" 2016.12.02 2016.12.02 2017.12.14 2017.07.08
47. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 8 lipca A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Warmińsko-Mazurskiej 2017.07.08 2017.07.08   2017.07.08
48. Konwokacja Królewska przejdź Druga Konwokacja Królewska z 8 lipca A.D. 2017 - na XII Posiedzenie Rady Królewskiej i V Posiedzenie Rady Wojennej do  Pucka  2017.07.08 2017.07.08   2017.07.08
49. Konwokacja Królewska przejdź Trzecia Konwokacja Królewska z 12 lipca A.D. 2017 - na XII Posiedzenie Rady Królewskiej i V Posiedzenie Rady Wojennej do  Pucka  2017.07.12 2017.07.12   2017.07.12
50. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 1 sierpnia A.D. 2017.  2017.08.01 2017.08.01   2017.08.01
51. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 16 sierpnia A.D. 2017 - Wici - plany Królestwa polskiego na II półrocze 2017 2017.08.16 2017.08.16   2017.08.16
52. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 21 sierpnia A.D. 2017 - I Wici na III Zjazd Katolicki do Koła.- 12-13 września A.D.2017 2017.08.21 2017.08.21   2017.08.21
53. List Otwarty przejdź List Otwarty do Biskupów z 21 września A.D. 2017   2017.09.23 2017.09.23   2017.09.23
54. Konwokacja Królewska przejdź V Konwokacja Królewska z 28 września A.D. 2017 - na XIII i XIV Posiedzenie Rady Królewskiej - Wejherowo - 2017.09.12-14  2017.09.28 2017.09.28   2017.09.28
55. Konwokacja Królewska przejdź VI Konwokacja Królewska z 28 września A.D. 2017 - na XV i XVI Posiedzenie Rady Królewskiej - Radziejów, Płowce, Brześć Kujawski - 2017.10.27-29 2017.09.28 2017.09.28   2017.09.28
56. Kronika przejdź Kronika II Zjazdu Katolickiego w Rydzynie - 12-14 września A.D.2016 2016.12.03 2016.12.03   2017.09.29
57. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 29 października A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Kujawskiej 2017.07.29 2017.07.29   2017.07.29
58. Orędzie Królewskie przejdź Orędzie Królewskie z 4 października A.D. 2017 2017.10.04 2017.10.04   2017.10.05
59. Konwokacja Królewska przejdź V Konwokacja Królewska z 6 października A.D. 2017 - na XIII i XIV Posiedzenie Rady Królewskiej - Gdańsk-Oliwa - 2017.09.12-14  2017.10.06 2017.10.06   2017.10.09
60. Konwokacja Królewska przejdź V Konwokacja Królewska z 9 października A.D. 2017 - na XIII i XIV Posiedzenie Rady Królewskiej - Gdańsk-Oliwa - 2017.09.12-14  2017.10.09 2017.10.09   2017.10.09
61. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 17 października A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Kujawskiej na dzień 27 października A.D. 2017 2017.10.17 2017.10.17   2017.10.17
62. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 18 października A..D. 2017 - na XVII Posiedzenie Rady Królewskiej - Płowce - na dzień 28 października A.D.2017 2017.10.18 2017.10.18   2017.10.18
63. Edykt Królewski przejdź Edykt Królewski z 19 października A.D.2017 - "O przywróceniu infamii i banicji" 2017.10.19 2017.10.19 2017.12.14 2017.10.19
64. Memorandum Królewskie przejdź Memorandum Królewskie z 14 października A.D. 2017 - "Pax Vobiscum" 2017.10.14 2017.10.14   2017.10.20
65. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 23 października A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Kujawskiej na dzień 27 października A.D. 2017 2017.10.23 2017.10.23   2017.10.23
66. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 23 października A..D. 2017 - na XVII Posiedzenie Rady Królewskiej - Płowce - na dzień 28 października A.D.2017 2017.10.23 2017.10.23   2017.10.23
67. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 30 października A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Małopolskiej na dzień 4 listopada A.D. 2017 2017.10.30 2017.10.30   2017.10.30
68. Śluby Brzeskie przejdź Śluby Brzeskie homagialne odczytane dnia 29 października A.D.2017 w Kościele Farnym w Brześciu Kujawskim 2016.10.28 2016.10.28 2016.12.14 2017.10.30
69. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 30 października A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Małopolskiej na dzień 4 listopada A.D. 2017 2017.10.30 2017.10.30   2017.10.30
70. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 9 listopada A..D. 2017 - na XVIII Posiedzenie Rady Królewskiej - I Posiedzenie Rady Pokoju - Drohiczyn - na dzień 18 listopada A.D.2017 - I Wici 2017.11.09 2017.11.09   2017.11.09
71. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 10 listopada A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Podlaskiej na dzień 18 listopada A.D. 2017 2017.11.10 2017.11.10   2017.11.10
72. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 13 listopada A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejm Walny na dzień 13-15 grudnia A.D. 2017 do Czernej. 2017.11.13 2017.11.13   2017.11.13
73. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 14 listopada A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Podlaskiej na dzień 18 listopada A.D. 2017 2017.11.14 2017.11.14   2017.11.14
74. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 14 listopada A..D. 2017 - na XVIII Posiedzenie Rady Królewskiej - I Posiedzenie Rady Pokoju - Drohiczyn - na dzień 18 listopada A.D.2017 - II Wici 2017.11.14 2017.11.14   2017.11.14
75. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 15 listopada A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Podlaskiej na dzień 18 listopada A.D. 2017 2017.11.15 2017.11.15   2017.11.15
76. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 16 listopada A..D. 2017 - na XVIII Posiedzenie Rady Królewskiej - I Posiedzenie Rady Pokoju - Drohiczyn - na dzień 18 listopada A.D.2017 - III Wici 2017.11.16 2017.11.16   2017.11.16
77. Summariusz Obrad Rady Królewskiej przejdź Summariusz Obrad Rady Królewskiej - Drohiczyn - 18 listopada A.D.2017 2017.11.18 2017.11.18   2017.11.21
78. List Otwarty Króla Polski przejdź List Otwarty Króla Polski w sprawie Projektu "Dom+ dla rdzennych Polaków" z 22 listopada A.D.2017 2017.11.22 2017.11.22   2017.11.22
79. Summariusz Obrad Rady Pokoju przejdź Summariusz Obrad Rady Pokoju - Drohiczyn - 18 listopada A.D.2017 2017.11.18 2017.11.18   2017.11.23
80. Diariusz Sejmu Walnego przejdź Diariusz Sejmu Walnego - Darłowo - 25 listopada A.D.2017 2016.04.22-24 2017.11.25   2017.11.25
81. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 27 listopada A..D. 2017 - na XIX Posiedzenie Rady Królewskiej - II Posiedzenie Rady Pokoju - Św. Krzyż - na dzień 2 grudnia A.D.2017 - I Wici 2017.11.27 2017.11.27   2017.11.27
82. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 28 listopada A.D. 2017 - I Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Świętokrzyskiej na dzień 2 grudnia A.D. 2017 2017.11.28 2017.11.28   2017.11.28
83. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 29 listopada A..D. 2017 - na XIX Posiedzenie Rady Królewskiej - II Posiedzenie Rady Pokoju - Święty Krzyż - na dzień 2 grudnia A.D.2017 - II Wici 2017.11.29 2017.11.29   2017.11.29
84. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 30 listopada A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Świętokrzyskiej na dzień 2 grudnia A.D. 2017 2017.11.30 2017.11.30   2017.11.30
85. Konwokacja Królewska przejdź Konwokacja Królewska z 30 listopada A..D.2017 - na XIX Posiedzenie Rady Królewskiej - II Posiedzenie Rady Pokoju - Święty Krzyż - na dzień 2 grudnia A.D.2017 - II Wici 2017.11.30 2017.11.30   2017.11.30
86. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 1 grudnia A..D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejmik Generalny Ziemi Świętokrzyskiej na dzień 2 grudnia A.D. 2017 2017.12.01 2017.12.01   2017.12.01
87. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 4 grudnia A.D. 2017 - II Wici - zwołujący Sejm Walny na dzień 14-16 grudnia A.D. 2017 do Czernej. 2017.12.04 2017.12.04   2017.12.04
88. Summariusz Obrad Rady Królewskiej przejdź Summariusz Obrad Rady Królewskiej - Święty Krzyż - 2 grudnia A.D.2017 2017.12.02 2017.12.02   2017.12.08
89. Uniwersał Królewski przejdź Uniwersał Królewski z 8 grudnia A.D. 2017 - III Wici - zwołujący Sejm Walny na dzień 14-16 grudnia A.D. 2017 do Czernej. 2017.12.08 2017.12.08   2017.12.08
90. Summariusz Obrad Rady Pokoju przejdź Summariusz Obrad Rady Pokoju - Święty Krzyż - 2 grudnia A.D.2017 2017.12.02 2017.12.02   2017.12.10
91. Rota Ślubowania przejdź Rota Śluboiwania "Królewskiej Husarii Katolickiej" z 16 grudnia A.D.2017 2017.12.16 2017.12.16 2017.12.16 2017.12.19
92. Orędzie Królewskie przejdź Noworoczne Orędzie Królewskie - 31 grudnia A.D.2017 2017.12.31 2017.12.31   2017.12.31

 

 

 

Za panowania Króla Polski Wojciecha Edwarda I

Pierwszy Rok Panowania

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2016

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia - Sporządzenia

Data Aprobacyi przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Trzecich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny - Rydzyna 2016.03.11 2016.09.09   2016.09.09
2. Manifest Manifest MANIFEST RYDZYŃSKI 2016.03.18 2016.03.18   2020.11.09
3. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Pierwszych Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Konwokacyjny - Darłowo 2016.04.11 2016.09.09   2016.09.09
4. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Drugich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Konwokacyjny - Darłowo 2016.04.14 2016.09.09   2016.09.09
5. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Trzecich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Konwokacyjny - Darłowo 2016.04.15 2016.09.09   2016.09.09
6. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Pierwszych Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Konwokacyjny - Baranów Sandomierski 2016.06.02 2016.09.09   2016.09.09
7. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Drugich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Konwokacyjny - Baranów Sandomierski 2016.06.04 2016.09.09   2016.09.09
8. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Trzecich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Konwokacyjny - Baranów Sandomierski 2016.06.06 2016.09.09   2016.09.09
9. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Pierwszych Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Elekcyjny - Gdańsk Oliwa 2016.07.04 2016.09.09   2016.09.09
10. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Drugich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Elekcyjny - Gdańsk Oliwa 2016.07.08 2016.09.09   2016.09.09
11. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Trzecich Wici na Sejm Walny Konstytucyjny Elekcyjny - Gdańsk Oliwa 2016.07.13 2016.09.09   2016.09.09
12. Konstytucya przejdź "Christianitas" 2016.06.11 2016.07.23   2016.08.29
13. Konstytucya przejdź "Dzień pamięci Ofiar ludobójstw dokonanych na Polakach" 2016.07.15 2016.08.29   2016.08.29
13.a. Konstytucya przejdź "O Urzędnikach i Funkcjonariuszach publicznych..." 2016.07.15 2016.08.29   2016.08.29
13.b. Orędzie Królewskie przejdź ORĘDZIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.1916 2016.07.31 2016.07.31  uzupełnienie 2020.09.10
13.c. Orędzie Królewskie  O METRYCE KORONNEJ STANISŁAWA I LESZCZYŃSKIEGO 2016.09.03 2021.05.04  uzupełnienie 2021.05.04
13.d.

SUMMARIUSZ

SEJMU WALNEGO

 SUMMARIUSZ SEJMU WALNEGO w Rydzynie 15-16 września A.D.2016 2016.09.16 2016.09.16  uzupełnienie 2022.03.06
14. Edykt Królewski przejdź "Pierwsze napomnienie królewskie hierarchów kościoła katolickiego w Polce. Reforma królewska kościoła katolickiego w Polsce" 2016.09.21 2016.09.21 2016.12.16 2016.09.21
15. Edykt Królewski przejdź "Ochrona królewska ks. Romana Kneblewskiego" 2016.09.17 2016/09.17 2016.12.16 2016.09.21
16. Edykt Królewski przejdź "Żydzi i osoby z pochodzeniem żydowskim nie mogą zajmować w Królestwie Polskim stanowisk publicznych"     2016.12.16  
17. Edykt Królewski przejdź

"Wobec próby wyprowadzenia z Polski Skarbu Państwa" 

2016.09.26 2016.09.26 2016.12.16 2016.09.26
18. Veto Królewskie przejdź

"Wobec próby wyprowadzenia z Polski Skarbu Państwa" 

2016.09.26 2016.09.26   2016.09.26
19. DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO ELEKCYJNEGO przejdź

Gdańsk-Oliwa - 15-17 lipca A.D. 2016

2016.09.27 2016.09.27   2016.09.27
19.a. DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO ELEKCYJNEGO przejdź

Gdańsk-Oliwa - 15-17 lipca A.D. 2016

2016.09.27 2016.09.27   2022.05.14
20. Uniwersał Królewski przejdź

Na II Zwyczajne Posiedzenie Rady Królewskiej - Gdańsk-Oliwa - 8 października A.D. 2016

2016.10.02 2016.10.02   2016.10.02
21. Nominacye przejdź

Niminacye biskupie.

2016.10.04 2016.10.04   2016.10.04
22. Dymisye przejdź

Dymisye biskupie

2016.10.04 2016.10.04   2016.10.04
23. Edykt Królewski przejdź

O ustanowieniu Święta Korony Królestwa Polskiego

2016.10.12 2016.10.12 2016.12.16 2016.10.12
24. Homagium Królewskie przejdź

Śluby Brzeskie

2016.10.29 2016.10.29 2016.12.16 2016.11.01
25. List otwarty przejdź

List otwarty Króla Polski Wojciecha Edwarda do papieża Franciszka - wizyta w Nuncjaturze

2016.11.18 2016.11.18   2016/11/19
26. Edykt Królewski przejdź

Edykt werbalny o Kontreformacji w Królestwie Polskim

2016.11.18 2016.11.18 2016.12.16 2016/11/19
27. Petycja przejdź

Petycja o zwrot "Srebrnego Ołtarza Darłowskiego"

2016.11.22 2016.11.22   2016.11.22
28. Manifest przejdź

Manifest Myszkowski z 30 listopada A.D. 2016

2016.11.30 2016.11.30   2016/12/02
29. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 2 grudnia A.D. "Doktryna Leszczyńskiego".

2016.12.02 2016.12.02 2016.12.16 2016.12.02
30. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 6 grudnia A.D. "O zakazie deficytu budżetowego".

2016.12.06 2016.12.06 2016.12.16 2016.12.14
31. Edykt Królewski przejdź

Edykt Królewski z 20 grudnia A.D. "O Hetmanach i Admirałach"

2016.12.20 2016.12.20   2016.12.20
32. Orędzie Królewskie przejdź

Orędzie Królewskie z 31 grudnia A.D. 2016 - "Noworoczne 2016/2017"

2016.12.31 2016.12.31   2016.12.312

 

Z czasów bezkrólewia (1796-2015)

 

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2015

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia - Sporządzenia

Data Aprobacyi przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. List Otwarty

Manifest

List Otwarty Marszałka Sejmu Walnego J.W.Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego do Prezesa partii politycznej "PiS" Jarosława Kaczyńskiego 2015.01.14 -------   2019.10.22
1a. UNIWERSAŁ

Uniwersał

Uniwersał na Sejm Walny Konwokacyjny do Łęczycy 2015.01.20 -------   2020.11.09
2. Manifest

Manifest

Manifest Łęczycki 2015.03.07 -------   2018.09.04
3. Pismo Sejmu Walnego

Uchwły Sejmu Walnego w Kole - 14 czerwca A.D.2015

Oferta współdziałania Sejm Walny - Grzegorz Braun z 26 marca A.D.2015 2015.03.26 -------   2019.01.09
3a. Manifest

Manifest

Manifest Kętski 2015.04.09 -------   2020.04.09
4. Manifest Myszkowski

MANIFEST MYSZKOWSKI

Manifest Myszkowski - 1 czerwca A.D.2015 2015.06.01 -------   2019.02.27
5. Uchwały Sejmu Walnego

Uchwły Sejmu Walnego w Kole - 14 czerwca A.D.2015

Uchwały Sejmu Walnego w Kole - 14 czerwca A.D.2015 2015.06.30 -------   2018.09.09
6. Pismo Sejmu Walnego

Uchwły Sejmu Walnego w Kole - 14 czerwca A.D.2015

Oferta współdziałania Sejm Walny - Elżbieta Łochyńska, Daniel Konrad, Jan Kobylański z 14 lipca A.D.2015 2015.07.14 -------   2019.01.09
7. Diariusz Sejmu Walnego

Diariusz Sejmu Walnego

Diariusz Sejmu Walnego w Niepołomicach - 4-5 październik A.D.2015 2015.10.05 -------   2019.05.09
8. Diariusz Sejmu Walnego

Diariusz

Diariusz Sejmu Walnego w Niepołomicach - 14-15 październik A.D.2015 2015.10.31 -------   2018.09.09
9. Diariusz Sejmu Walnego

Diariusz Sejmu Walnego

Diariusz Sejmu Walnego w Konstantynowie Łodzkim (Ignacewie) - 14-15 listopada A.D.2015 2015.11.15 -------   2021.10.21
10. Diariusz Sejmu Walnego

Diariusz

Diariusz Sejmu Walnego w Starym Wiśniczu - 19-20 grudnia A.D.2015 2015.12.20 -------   2020.11.09

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2014

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia - Sporządzenia

Data Aprobacyi przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Uniwersał

Uniwersał

Uniwersał Zakliczyński Zjazdu Łęczyckiego A.D.2015 2014.07.11 2018.09.03   2018.09.03
2. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Myszkowski na Sejm Walny w Niepołomicach 2014.07.12 2016.09.03   2016.09.03
3. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Siedlecki zwołujący Sejmiki przedsejmowe przed Sejmem Walnym w Niepołomicach 2014.07.21 2018.09.03   2018.09.03
4. Instrukcja Sejmikowa Instrukcja Sejmikowa Myszkowska

Instrukcja Sejmikowa Myszkowska na Sejmiki Przedsejmowe

2014.07.31 2018.09.04   2018.09.04
5. Manifest Uniwersał Manifest Niepołomicki 2014.08.06 2018.09.03   2019.07.11
6. Uniwersał Uniwersał Uniwersał Sławieński Pierwszych Wici na Sejm Walny w Niepołomicach 2014.08.20 2018.09.03   2018.09.03
7. Uniwersał Uniwersał

Uniwersał Żywiecki Drugich Wici na Sejm Walny w Niepołomicach

2014.08.25 2018.09.03   2018.09.03
8. Uniwersał Uniwersał

Uniwersał Lelowski Trzecich Wici na Sejm Walny w Niepołomicach

2014.09.07 2018.09.03   2018.09.03
9.a Biuletyn Biuletyn

Biuletyn ADMINITIONIS - Kto po Tusku?

2014.09.15 2021.01.24   2021.01.24
9.b Odezwa Odezwa

Odezwa Leśniowska na Sejm Walny w Niepołomicach

2014.09.30 2018.09.04   2018.09.04
10. Odezwa Odezwa

Odezwa Sejmikowa  

2014.10.28 2018.09.04   2018.09.04
11. Odezwa Odezwa

Odezwa "Partyjne ludziki atakują" 

2014.11.09 2018.09.04   2018.09.04

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2012

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia - Sporządzenia

Data Aprobacyi przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Orędzie

Orędzie

Nieznane Orędzie Króla Stanisława Leszczyńskiego 2012.03.14 2018.09.04   2018.09.04
2. Manifest Manifest Dwa Manifesty Prymasa Królestwa Polskiego Andrzeja Leszczyńskiego 2014.04.30 2018.09.04   2018.09.04
3. Manifest Manifest Polityczny kuglarz Donald Tusk 2012.08.31 2016.09.04   2016.09.04
4. Vox Vetandi Vox Vetandi Vox Vetandi wobec in vitro 2012.09.18 2020.11.08   2020.11.08
5. Orędzie Króla Stanisława Leszczyńskiego Orędzie Nieznane Orędzie Króla Stanisława Leszczyńskiego 2012.09.20 2020.11.08   2020.11.08
   

 

       

METRYKA KORONNA - WPISY A.D.2011

Poz.

Rodzaj dokumentu

Zobacz

 Nazwa

Data Uchwalenia - Sporządzenia

Data Aprobacyi przez Króla

Data Uchwalenia przez Sejm Walny Data wpisu do Metryki Koronnej
1. Manifest

Uniwersał

Uniwersał Króla Jana Kazimierza z 20 listopada A.D.1655 2011.05.31 2018.09.04   2018.09.04
   

 

       

 

 

[ Strona główna ] DZIENNIK ] UNIWERSAŁY ] ORĘDZIA ] DOKTRYNY ] SZLACHETNI ] AKTY NIEŁASKI ] NAPOMNIENIA ] INFAMIE ] KWERENDY ] PISMA VOSTRO ] STANOWISKO ] PROTEKTORATY ] HOMAGIUM ] O KORONACJI ] PERSONALIA ] NOMINACJE ] ODZNACZENIA ] RADY PRZYKRÓLEWSKIE ] DESYGNACJE ] AKTY INKORPORACYJNE ] AKTY PROKLAMACJI ] APELE ] PROTESTY - VETA ] OŚWIADCZENIA ] KOMUNIKATY ] KONFEDERACJE ] SEJMY WALNE ] SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY A.D.2016-A.D.2025 ] CLERUS ] KONKLUZJE RADY SENATU ] KONSTYTUCYE ] PERSONALIS ] ZAPROSZENIA ] MEMORANDA ] MOWY TRONOWE ] RECESY ] EDYKTY ] ORDYNACJE ] PRAWO CYWILNE ] MEMORIAŁY ] ŚLUBY ] MANIFESTY ] SUMMARIUSZE ] RESUME ] KONWOKACJE ] KONKLUZJE ] VETA KRÓLEWSKIE ] LISTY OTWARTE ] DYPLOMACJA ] DELIBERACJE ] DYMISYE ] PETYCJE ] ODEZWY ] APROBACYE ] DIARIUSZE SEJMOWE ] DIARIUSZE RADY SENATU ] DIARIUSZE RADY WOJENNEJ ] DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ ] UCHWALY R.K. ] SUMMARIUSZE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] EVENTY ] SEJMY WALNE ] SEJMIKI ZIEMSKIE ] SPRAWOZDANIA ] ROZPRAWY ] HERALDYKA ] ROTY ] KRONIKI ] LINKI ] GALERIA ] NEKROLOGI ] VOLUMINA LEGUM ] KONTAKT ]

Copyright © 2006-2024  Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

Dom Panujący Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

https://www.królpolski.org.pl/genealogia

All Rights Reserved

MMXXIV